główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Starosta (1)

CV (1)

Kompetencje (1)

Kontakt (1)

Dyżury (1)

Zarządzenia (1)

Decyzje i inne akty administracyjne (1)

Obwieszczenia i zawiadomienia (1)

Wicestarosta (1)

Dyżury (1)

Sekretarz Powiatu (1)

Skarbnik Powiatu (1)

Rada Powiatu (1)

Skład Rady Powiatu (1)

Kompetencje i tryb działania (1)

Sesje (0)

Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo (1)

Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu (14)

Kalendarium (0)

Planowane - harmonogram roczny (1)

Podsumowanie sesji (0)

Najbliższa sesja (0)

Projekty uchwał i zamierzenia (0)

Projekty rok 2005 (0)

Uchwały Rady Powiatu (1)

Imienne wykazy głosowań radnych (13)

Protokoły z Sesji Rady Powiatu (1)

Rok 2009 (2)

Interpelacje i zapytania radnych (0)

Kadencja 2018 - 2023 (27)

Kluby radnych (0)

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości (1)

Dyżury radnych (1)

Kontakt z radnymi (1)

Zarząd Powiatu (1)

Skład Zarządu (1)

Kompetencje i tryb działania (1)

Uchwały Zarządu Powiatu (1)

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu (1)

Rok 2007 (2)

Rok 2006 (30)

Rok 2005 (32)

Rok 2004 (37)

Raport o stanie powiatu (1)

Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2018 r. (1)

Komisje Rady (1)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (1)

Przedmiot działania (0)

Skład osobowy (1)

Plan pracy (1)

Posiedzenia komisji (0)

Uchwały komisji (0)

Protokoły z posiedzeń (archiwalne) (0)

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (1)

Skład osobowy (1)

Plan pracy (1)

Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa (1)

Skład osobowy (1)

Plan pracy (1)

Komisja Rewizyjna (1)

Skład osobowy (1)

Plan pracy (1)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)

Skład osobowy (1)

Plan pracy (1)

Komisja Statutowo-Ragulaminowa (0)

Skład osobowy (1)

Plan pracy (0)

Statut (1)

Regulamin (1)

Uchwały Rady Powiatu (1)

Rok 2020 (3)

Rok 2019 (73)

Rok 2018 (69)

Rok 2017 (64)

Rok 2016 (77)

Rok 2015 (69)

Rok 2014 (0)

I kwartał (8)

II kwartał (17)

III kwartał (6)

IV kwartał (29)

Rok 2013 (0)

I kwartał (13)

II kwartał (15)

III kwartał (5)

IV kwartał (17)

Rok 2012 (0)

I kwartał (21)

II kwartał (18)

III kwartał (5)

IV kwartał (24)

Rok 2011 (0)

I kwartał (21)

II kwartał (17)

III kwartał (3)

IV kwartał (30)

Rok 2010 (0)

I kwartał (16)

II kwartał (28)

III kwartał (6)

IV kwartał (24)

Rok 2009 (0)

I kwartał (11)

II kwartał (19)

III kwartał (10)

IV kwartał (21)

Rok 2008 (0)

I kwartał (8)

II kwartał (32)

III kwartał (6)

IV kwartał (23)

Rok 2007 (0)

I kwartał (8)

II kwartał (17)

III kwartał (8)

IV kwartał (15)

Rok 2006 (0)

I kwartał (21)

II kwartał (11)

III kwartał (7)

IV kwartał (29)

Rok 2005 (0)

I kwartał (15)

II kwartał (24)

III kwartał (13)

IV kwartał (15)

Rok 2004 (0)

I kwartał (14)

II kwatał (33)

III kwartał (14)

IV kwartał (16)

Rok 2003 (0)

I Kwartał (14)

II Kwartał (16)

III Kwartał (11)

IV Kwartał (23)

Rok 2002 (0)

IV Kwartał (16)

Uchwały Zarządu Powiatu (1)

Rok 2020 (17)

Rok 2019 (62)

Rok 2018 (52)

Rok 2017 (57)

Rok 2016 (46)

Rok 2015 (45)

Rok 2014 (48)

Rok 2013 (40)

Rok 2012 (44)

Rok 2011 (51)

Rok 2010 (0)

Rok 2009 (0)

Rok 2008 (0)

Rok 2007 (44)

Rok 2006 (37)

Rok 2005 (43)

Wykaz aktów prawa miejscowego (0)

Zarządzenia Starosty (0)

Rok 2020 (11)

Rok 2019 (64)

Rok 2018 (59)

Rok 2017 (64)

Rok 2016 (34)

Rok 2015 (35)

Rok 2014 (39)

Rok 2013 (31)

Rok 2012 (33)

Rok 2011 (42)

Rok 2010 (25)

Rok 2009 (49)

Rok 2008 (38)

Rok 2007 (35)

Rok 2006 (30)

Rok 2005 (17)

Rok 2004 (33)

Rok 2003 (25)

Rok 2002 (37)

Rok 2001 (26)

Decyzje i inne akty administracyjne (0)

Rok 2005 (1)

Rok 2004 (0)

Obwieszczenia i zawiadomienia (0)

Rok 2012 (1)

Rok 2006 (6)

Rok 2005 (1)

Rok 2004 (1)

Programy i strategie (0)

Strategia Rozwoju Powiatu (1)

Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami (1)

Umowy (0)

Rok 2012 (2)

Finanse Powiatu (0)

Budżet Powiatu (1)

Finanse 2020 (0)

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)

Finanse 2019 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2019 (1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025 (1)

Sprawozdania z wykonania budżetu (2)

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)

Bilanse jednostek budżetowych (4)

Finanse 2018 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2018 (1)

Sprawozdania z wykonania budżetu (4)

Finanse 2017 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2017 (1)

Sprawozdania z wykonania budżetu (4)

Finanse 2016 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2016 (1)

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 (1)

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. (1)

Sprawozdania z wykonania budżetu (4)

Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki (1)

Finanse 2015 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2015 (1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020 (1)

Sprawozdania z wykonania budżetu (4)

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 (1)

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)

Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki (1)

Finanse 2014 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2014 (1)

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 (1)

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 (1)

Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki (1)

Finanse 2013 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2013 (1)

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu (1)

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok (1)

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 (1)

Finanse 2012 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2012 (1)

Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu (1)

Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 (1)

Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu (1)

Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową (1)

Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 (1)

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 (1)

Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok (1)

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 (1)

Finanse 2011 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2011 (1)

Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu (2)

Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych (1)

Finanse 2010 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2010 (1)

Finanse 2009 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2009 (1)

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne (0)

Finanse 2008 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2008 (1)

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 (1)

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne (1)

Finanse 2007 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2007 (1)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu (1)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu (1)

Sprawozdanie o stanie należności (1)

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (1)

Sprawozdanie o stanie zobowiązań (1)

Finanse 2006 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2006 (1)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu (1)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu (1)

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 (1)

Finanse 2005 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2005 (1)

Finanse 2004 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2004 (1)

Finanse 2003 (0)

Uchwała budżetowa na rok 2003 (1)

Majątek Powiatu (0)

Informacja o mieniu powiatu (1)

Informacja o pomocy publicznej (0)

Informacja o długu publicznym (1)

Informacja o ciężarach publicznych (0)

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (1)

Budownictwo (1)

Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę (1)

Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (1)

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu (1)

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora (1)

Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę (1)

Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont (1)

Wniosek o wydanie dziennika budowy (1)

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (1)

Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (1)

Komunikacja i transport (1)

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie (1)

Wymiana praw jazdy (1)

Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy (1)

Wydanie międzynarodowych praw jazdy (1)

Wydanie świadectw kwalifikacji (po raz pierwszy) (1)

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie (1)

Przywrócenie cofniętych praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem (1)

Wydanie zatrzymanego prawa jazdy (1)

Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy (1)

Przedłużenie legitymacji instruktora (1)

Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców (1)

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (1)

Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów (1)

Rejestracja pojazdu (1)

Czasowa rejestracja pojazdu (1)

Wyrejestrowanie pojazdu (1)

Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu (1)

Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika (1)

Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (0)

Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej (1)

Wydanie wtórnika karty pojazdu (1)

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne (1)

Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym (1)

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (1)

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy (1)

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (1)

Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy (1)

Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg (6)

Edukacja, zdrowie, kultura i sport (1)

• Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu (1)

• Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej (1)

• Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (1)

• Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej (1)

• Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (1)

• Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek (1)

Ochrona środowiska (1)

• Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (1)

• Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami (1)

• Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż (1)

• Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska (1)

• Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych (1)

• Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (1)

• Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (1)

• Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia (1)

• Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna” (1)

• Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa (1)

• Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców (1)

• Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie (1)

• Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (1)

Sprawy obywatelskie i współpraca z organizacjami pozarządowymi (1)

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku (1)

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (1)

Wydanie zaświadczenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych (1)

Wykreślenie stowarzyszenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych (1)

Geodezja (1)

Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (1)

Postępowanie administracyjne w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków (1)

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1)

Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (1)

Wydanie aktu własności ziemi (1)

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (ochrona gruntów rolnych) (2)

Rekultywacja gruntów (1)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) (1)

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania (1)

Stan Twojej Sprawy (1)

Udzielanie informacji publicznej na wniosek (1)

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (1)

Wybory 2018 (0)

WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa (1)

WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego (1)

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (1)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (1)

Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury (1)

Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu (9)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (1)

Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu (1)

Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej (1)

Kalendarz wyborczy (1)

Wybory 2014 (3)

Wybory 2010 (1)

Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury (1)

Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu (1)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (0)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (0)

Zarząd Dróg Powiatowych (1)

Komunikaty/Ogłoszenia (3)

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (1)

Wnioski do pobrania (1)

Ogłoszenia o naborze (1)

Sprawozdania finansowe (1)

Petycje (1)

Klauzula informacyjna (1)

Schronisko Młodzieżowe (0)

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (0)

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" (2)

Ogólna charakterystyka Domu (1)

Dyrekcja (1)

Podstawy prawne (1)

Zasady organizacyjne (1)

Rehabilitacja (1)

Charakterystyka świadczonych usług (1)

Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach (1)

Aktualności (1)

Zamówienia publiczne (87)

Tablica ogłoszeń (15)

Sprawozdania (1)

Klauzula informacyjna (1)

Redakcja Biuletynu (1)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach (1)

Statut (1)

Klauzula informacyjna (1)

Sprawozdania (1)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (1)

Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne (1)

Struktura (0)

Klauzula informacyjna (1)

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON (5)

Zamówienia publiczne (14)

Ogłoszenia o naborze (7)

Sprawozdania finansowe (1)

Petycje (1)

Rodzinny Dom Dziecka (0)

Centrum Kształcenia Praktycznego (0)

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu (1)

Dane podstawowe (1)

Struktura Urzędu (0)

Regulamin i struktura organizacyjna (1)

Wykaz stanowisk i ich lokalizacja (1)

Zadania i status prawny (1)

Majątek jednostki (0)

Bilans jednostki (3)

Powiatowa Rada Rynku Pracy (1)

Kontrole (0)

Kontrola Zarządcza (1)

Kontrole zewnętrzne (1)

Kontrole wewnętrzne (1)

Aktualności (0)

Ogłoszenia (163)

Przetargi (11)

Prawo pracy (1)

Informacje dla bezrobotnych (0)

Uprawnienia i obowiązki (1)

Terminy wypłaty świadczeń (1)

Informacje dla poszukujących pracy (1)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (1)

Klub Pracy (1)

Instrumenty Rynku Pracy (6)

Usługi Rynku Pracy (4)

Stawki, kwoty, wskaźniki (1)

Elektroniczna rejestracja (1)

Informacje dla pracodawców (0)

Instrumenty Rynku Pracy (8)

Usługi Rynku Pracy (3)

Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji (93)

PFRON (6)

Europejski Fundusz Społeczny (1)

Projekty w realizacji (2)

Projekty zakończone (2)

Ewaluacja projektu (1)

Oferty pracy (1)

Statystyka (6)

Roczne sprawozdanie z działalności PUP (1)

Ochrona danych osobowych (1)

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (1)

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. (1)

Petycje (1)

Redakcja Biuletynu (1)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (1)

Zakres obowiązków i kompetencje (1)

Statut (1)

Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (1)

Regulamin działalności Zespołu Orzekającego (1)

Ogłoszenia o naborze (2)

Klauzula informacyjna (1)

Sprawozdania finansowe (1)

Petycje (1)

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (1)

Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (1)

Tablica ogłoszeń (6)

Sprawozdania finansowe jednostki (1)

Klauzula informacyjna (2)

Oświadczenia majątkowe (1)

Rok 2002 (1)

Rok 2003 (0)

Radni (1)

Członkowie Zarządu (1)

Skarbnik (0)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (1)

Rok 2004 (0)

Radni (1)

Członkowie Zarządu (1)

Skarbnik (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (1)

Rok 2005 (0)

Radni (1)

Członkowie Zarządu (1)

Skarbnik (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (1)

Rok 2006 (0)

Radni (2)

Starosta (2)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (2)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (3)

Rok 2007 (0)

Radni (1)

Starosta (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (2)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (2)

Rok 2008 (0)

Radni (1)

Starosta (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (2)

Rok 2009 (0)

Radni (1)

Starosta (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (1)

Rok 2010 (0)

Radni (3)

Starosta (3)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (1)

Rok 2011 (0)

Radni (1)

Starosta (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (2)

Rok 2012 (0)

Radni (1)

Starosta (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (2)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (1)

Rok 2013 (0)

Radni (1)

Starosta (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (2)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (2)

Rok 2014 (0)

Radni (3)

Starosta (2)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (1)

Rok 2015 (0)

Radni (1)

Starosta (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (1)

Rok 2016 (0)

Radni (1)

Starosta (1)

Wicestarosta (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (1)

Rok 2017 (0)

Radni (3)

Starosta (1)

Wicestarosta (2)

Sekretarz Powiatu (1)

Skarbnik Powiatu (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (2)

Rok 2018 (0)

Radni (1)

Sekretarz Powiatu (1)

Skarbnik Powiatu (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (2)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (3)

Rok 2019 (0)

Sekretarz Powiatu (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (2)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (1)

Kontrole (0)

Rok 2020 (1)

Rok 2019 (6)

Rok 2018 (1)

Jednostki Organizacyjne (0)

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza (1)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza (1)

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (1)

Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (1)

Zarząd Dróg Powiatowych (1)

Statut Zarządu Dróg Powiatowych (1)

Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych (1)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe (1)

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (1)

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (1)

Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (1)

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" (1)

Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" (1)

Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach (1)

Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach (1)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (1)

Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (1)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (1)

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (1)

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (1)

Powiatowy Urząd Pracy (1)

Statut Powiatowego Urzędu Pracy (1)

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej (1)

Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej (1)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (1)

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (1)

Powiatowa Biblioteka Publiczna (1)

Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej (1)

Powiatowe służby, inspekcje i straże (1)

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu (1)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu (1)

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu (1)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku (1)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (1)

Organizacje pozarządowe-NGO (3)

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego (1)

Związki członkowskie (0)

Związek Powiatów Polskich (0)

Sprawozdania z realizacji programu współpracy (1)

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (1)

Petycje (0)

Rok 2019 (3)

Rok 2018 (1)

Rejestry, ewidencje i archiwa (1)

Biuro Rady Powiatu (1)

Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (1)

Wydział Budownictwa i Architektury (1)

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (0)

Wydział Komunikacji i Transportu (1)

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (0)

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa (1)

Archiwum Zakładowe (1)

Klauzula informacyjna (1)

Redakcja Biuletynu (1)

BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu (1)