Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2019

Zawiadomienie nr GN.6642.1.426.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działe...

Zawiadomienie nr GN.6642.1.426.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 858 i 860 wmiejscowości Skłoby.

Utworzony: 2019-02-21 | Zmodyfikowany: 2019-02-21 14:52

2. Rok 2019

Zawiadomienie nr GN.6642.1.72.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek...

Zawiadomienie nr GN.6642.1.72.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 247 wmiejscowości Mirów Stary.

Utworzony: 2019-02-21 | Zmodyfikowany: 2019-02-21 14:50

3. Ogłoszenia

Wykaz osób spełniających wymagania formalne dot. naboru na wolne stanowisko urzędnic...

OGŁOSZENIE NR 1/2019 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DORADCA ZAWODOWY - STAŻYSTA Wykaz osób spełniających wymagania formalne Pani Renata Krupa zam. Ostałówek O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoba zostanie poinformowana telefonicznie.

Utworzony: 2019-02-21 | Zmodyfikowany: 2019-02-21 13:25

4. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego prowadzi Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich. Kontakt: pl. M. Konopnickiej 7 26 - 500 Szydłowiec tel. 48 617 70 00 fax 48 617 70 09 e-mail: ngo@szydlowiecpowiat.pl

Utworzony: 2014-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-02-21 12:50

5. Ogłoszenia przetargów

Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec - Majdów

Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec - Majdów.

Utworzony: 2019-02-06 | Zmodyfikowany: 2019-02-20 13:37

6. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwesty...

Interpelacja radnego Piotra Kornatowskiego w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 i 2019 r.

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 15:33

7. Rok 2019

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kasjer w Wydziale Finansowym w Starostwie Powi...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kasjer w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu na pełny etat.

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 13:47

8. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja w sprawie: zainstalowania dźwigu osobowego w budynku Starostwa; zagospo...

Interpelacja radnego Piotra Kornatowskiego w sprawie: 1. zainstalowania dźwigu osobowego w budynku Starostwa; 2. zagospodarowania terenu stacji PKP; 3. polityki regionalnej; 4. budowy obwodnicy Szydłowca w ciągu drogi 727; 5. oświetlenia drogowego na tzw. "dojazdówce" do węzła na S7 od ul. Kościuszki; 6. zjawisk smogowych w mieście Szydłowiec.

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 10:14

9. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja w sprawie modernizacji drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Orońsk...

Interpelacja radnej Alicji Figarskiej w sprawie modernizacji drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Orońsko ul. Starowiejska w kierunku Helenowa.

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 11:27

10. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja w sprawie ograniczenia tonażu przy drodze powiatowej od drogi serwisowe...

Interpelacja radnej Alicji Figarskiej w sprawie ograniczenia tonażu przy drodze powiatowej od drogi serwisowej trasy S7.

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 11:16

11. Rok 2018

Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Utworzony: 2019-02-12 | Zmodyfikowany: 2019-02-12 14:17

12. Ogłoszenia

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydł...

OGŁOSZENIE Nr 1/2019 Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Na podstawie art. 6, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:DORADCA ZAWODOWY - STAŻYSTA w Centrum Aktywizacji Zawodowej. I. WYMAGANIA FORMALNE Wymagania niezbędne: - wykształce...

Utworzony: 2019-02-07 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 14:37

13. Rok 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.02.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.02.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Świętokrzyskiej w m. Szydłowiec.

Utworzony: 2019-02-06 | Zmodyfikowany: 2019-02-06 12:27

14. Rok 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.02.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.02.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną na dł. 761 mb w m. Szydłowiec.

Utworzony: 2019-02-06 | Zmodyfikowany: 2019-02-06 12:26

15. Plan pracy

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2019 rok

Utworzony: 2005-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-02-06 09:14

16. Plan pracy

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa na 2019 rok

Utworzony: 2005-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-02-06 09:13

17. Plan pracy

Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny na 2019 rok

Utworzony: 2005-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-02-06 09:11

18. Rok 2019

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.

Utworzony: 2019-02-06 | Zmodyfikowany: 2019-02-06 09:09

19. Rok 2019

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2019 - 2025.

Utworzony: 2019-02-06 | Zmodyfikowany: 2019-02-06 09:06

20. Rok 2019

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Utworzony: 2019-02-06 | Zmodyfikowany: 2019-02-06 09:04