główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 879, 881, 792, 88...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 879, 881, 792, 880 położonych w miejscowości Stefanków, gmina Chlewiska. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.596.2018.

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 14:46

2. Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo

Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo

Zapraszamy Państwa do śledzenia przebiegu obrad Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo w Internecie. Transmisja z przebiegu obrad

Utworzony: 2018-11-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 12:56

3. Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu

XIV Sesja Rady Powiatu w Szydłowcu - 28 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 12:51

4. Imienne wykazy głosowań radnych

Imienne wykazy z głosowań radnych podczas XIV sesji Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia ...

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 12:42

5. Informacje ogólne

Informacje ogólne

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja w 2020 roku Od dnia 1 stycznia 2016 r. Powiat Szydłowiecki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawne...

Utworzony: 2016-01-04 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 14:54

6. Ogłoszenia przetargów

Remont drogi powiatowej Smagów-Ostałów-Krzcięcin odc. w m. Ostałów

Utworzony: 2020-03-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 14:05

7. Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika

KARTA INFORACYJNA

1. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO LUB WYDANIE JEGO WTÓRNIKA 2.Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu tel. 486177000 wew. 51 pok. 38, III piętro 3. Podstawa prawna: • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz.515 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123) • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dni...

Utworzony: 2003-07-30 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 12:33

8. Wyrejestrowanie pojazdu

KARTA INFORMACYJNA

1. WYREJESTROWANIE POJAZDU 2. Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu tel. 486177000 wew. 51 pok. 38, III piętro 3. Podstawa prawna: · ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz. 515 · rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123) · rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sp...

Utworzony: 2003-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 12:31

9. Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu

KARTA INFORMACYJNA

I. Wymagane wnioski: Wniosek * wydawany jest w trakcie załatwiania sprawy. II. Wymagane dokumenty: Dowód osobisty osoby zgłaszającej zbycie pojazdu. Dokument zbycia pojazdu - umowa sprzedaży pojazdu, umowa darowizny, umowa zamiany, faktura VAT (zachowanie ciągłości umów ). W przypadku sprzedaży pojazdu przez autokomis należy przedłożyć umowę wstawienia pojazdu do komisu lub umowę zlecenia sprzedaży oraz fakturę potwierdzającą sprzedaż tego pojazdu. W przypadku działania przez przedstawiciela ...

Utworzony: 2003-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 12:31

10. Rejestracja pojazdu

KARTA INFORMACYJNA

1. REJESTRACJA POJAZDÓW (WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA) 2. Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu tel. 486177000 wew. 51, 52, 53 pok. 38, III piętro 3. Podstawa prawna: · ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz. 515) · rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123) · rozporządzenie Ministra Transportu i Gospoda...

Utworzony: 2003-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 12:30

11. Ogłoszenia przetargów

Budowa zatoki postojowej przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu droga powiatowa nr 4003W

Utworzony: 2020-05-06 | Zmodyfikowany: 2020-05-21 13:41

12. Rok 2020

Ogłoszenie znak GN.6853.15.5.2019/2020 o zamiarze wszczęcia postępowania administrac...

Ogłoszenie znak GN.6853.15.5.2019/2020 o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec, oznaczonej jako działka nr 554 celem rozbiórki istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 13:45

13. Rok 2020

Ogłoszenie znak GN.6853.9.1.2020 o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego...

Ogłoszenie znak GN.6853.9.1.2020 o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec, oznaczonej jako działka nr 327/2 i działka nr 328/2 celem rozbiórki istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 13:42

14. Zapytania ofertowe / Dotacje

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restaurators...

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 10:07

15. Bilans jednostki

Bilans jednostki budżetowej

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 08:34

16. Bilans jednostki

Bilans jednostki budżetowej

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 08:32

17. Zapytania ofertowe / Dotacje

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatow...

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-15 13:22

18. Ochrona środowiska

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I LEŚNICTWA

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I LEŚNICTWA ul. T. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec tel. (48) 617 70 70, 617 70 71, 617 70 73 pokój nr 105, 106, 107 I piętro UWAGA! Poniżej znajduje się spis spraw jakie możesz załatwić w Wydziale: Wydawanie kart wędkarskich. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb. Wydawanie zaświadczeń ws. objęcia działek Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu. Legalizacja drewna w lesie . W sprawach wydawania decyzji odpad...

Utworzony: 2004-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 15:10

19. Rok 2020

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 181 położonej w m...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 181 położonej w miejscowości Mirów Nowy, gmina Mirów. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.425.2020.

Utworzony: 2020-05-13 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 15:04

20. Rok 2020

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 207, 208, 209/1 p...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 207, 208, 209/1 położonych w miejscowości Bieszków Dolny, gmina Mirów. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.974.2019.

Utworzony: 2020-05-13 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 15:01