główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:50

2. Rok 2019

Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 12:46

3. Rok 2019

Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2019 - 2025.

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 12:43

4. Rok 2019

Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 12:41

5. Rok 2019

Uchwała Nr X/74/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie: określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok.

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 12:36

6. Komunikaty/Ogłoszenia

Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestyc...

Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3556W, relacji Wierzbica - Zbijów - gr. woj. (Grzybowa Góra), na odcinku od km 3+961,20 do km 6+774,00 wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych.

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 12:36

7. Komunikaty/Ogłoszenia

Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestyc...

Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4022W, relacji Łaziska - Zdziechów - Szydłowiec, na odcinku od km 7+049,0 do km 11+350,0 wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych.

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 12:33

8. Komunikaty/Ogłoszenia

Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestyc...

Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4015W, relacji Szydłowiec - Mirów N. - gr. województwa, na odcinku od km 14+838,22 do km 16+485,00 wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych.

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 12:31

9. Rok 2019

Petycja do Rad Gmin, Powiatów i Województw w interesie publicznym w zakresie zmiany ...

Petycja do Rad Gmin, Powiatów i Województw w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 08:53

10. Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej "Dom K...

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 12:00

11. Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę Pieczywa świeżego i wyrobów piekarskich i ciastkarskic...

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 10:34

12. Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę Produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej &quo...

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 10:31

13. Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę Produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla ...

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 10:28

14. Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę Różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społeczn...

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 10:22

15. Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza

Dokumenty

Utworzony: 2013-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 16:10

16. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od powołania na stanowisko

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 14:19

17. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 14:17

18. Ogłoszenia przetargów

Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W relacji Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odcinku od...

Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W relacji Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+660 do km 3+003.

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 13:57

19. Ogłoszenia przetargów

Przebudowa drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec - Majdów, granica województwa, na od...

Przebudowa drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec - Majdów, granica województwa, na odcinku od km 0+009,00 do km 1+818,00.

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 13:56

20. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego prowadzi Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich. Kontakt: pl. M. Konopnickiej 7 26 - 500 Szydłowiec tel. 48 617 70 00 fax 48 617 70 09 e-mail: ngo@szydlowiecpowiat.pl

Utworzony: 2014-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 12:52