główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu

VIII Sesja Rady Powiatu w Szydłowcu - 26 września 2019 r.

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 10:46

2. Rok 2019

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego , dotyczącego udostęp...

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego , dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w m. Huta oznaczonej jako dz. nr ew. 337

Utworzony: 2019-10-15 | Zmodyfikowany: 2019-10-15 14:48

3. Rok 2019

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego , dotyczącego udostęp...

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego , dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w m. Chlewiska oznaczonej jako dz. nr ew. 2030

Utworzony: 2019-10-15 | Zmodyfikowany: 2019-10-15 14:45

4. Rok 2019

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego , dotyczącego udostęp...

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego , dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w m. Bąków oznaczonej jako dz. nr ew. 43

Utworzony: 2019-10-15 | Zmodyfikowany: 2019-10-15 14:40

5. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicznego na drogach dojazdowych do węzłów komuni...

Interpelacja radnego Piotra Kornatowskiego w sprawie oświetlenia ulicznego na drogach dojazdowych do węzłów komunikacyjnych Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Północ

Utworzony: 2019-10-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-14 13:44

6. Imienne wykazy głosowań radnych

Imienne wykazy z głosowań radnych podczas VIII sesji Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia...

Utworzony: 2019-10-14 | Zmodyfikowany: 2019-10-14 10:42

7. Rok 2019

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ...

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane

Utworzony: 2019-03-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 14:22

8. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego prowadzi Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich. Kontakt: pl. M. Konopnickiej 7 26 - 500 Szydłowiec tel. 48 617 70 00 fax 48 617 70 09 e-mail: ngo@szydlowiecpowiat.pl

Utworzony: 2014-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-10 10:25

9. Rok 2019

Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 13:38

10. Rok 2019

Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2019-2025.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 13:31

11. Rok 2019

Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: przebiegu niektórych istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Szydłowieckiego.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 13:07

12. Rok 2019

Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej Łaziska-Zdziechów-Szydłowiec (ul. Tadeusza Kościuszki w Szydłowcu) km 11+399 do km 11+897.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 13:05

13. Rok 2019

Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 13:03

14. Rok 2019

Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu szydłowieckiego, od dnia 1 września 2019 roku.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 12:51

15. Rok 2019

Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: dostosowania nazwy Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Szydłowcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 12:47

16. Rok 2019

Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikowanych kursach zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 12:43

17. Rok 2019

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Szydłowcu wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 12:39

18. Rok 2019

Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów w czteroletnie licea oraz czteroletnich techników w pięcioletnie technika w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szydłowiecki.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 12:34

19. Rok 2019

Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: przekazania petycji

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 12:10

20. Rok 2019

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restaurators...

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 10:50