Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia przetargów

Rozbiórka północnej części budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościu...

Rozbiórka północnej części budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170 - etap II.

Utworzony: 2019-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 12:34

2. Rok 2019

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restaurators...

Nabór wniosków oudzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestruzabytków.

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 14:48

3. Rok 2019

Zawiadomienie nr RO.6522.10.1.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie udzielnie konc...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielnie koncesji na wydobywanie piasków ze złoża "Wola Lipieniecka Mała II ".

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 12:06

4. Rok 2019

Zawiadomienie nr RO.6522.9.1.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w spraw...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielnie koncesji na wydobywanie piaskowców jurajskich ze złoża "Szydłówek – Saspol I".

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 10:35

5. Rok 2019

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 10:11

6. Rok 2019

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2019 - 2025.

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 10:08

7. Rok 2019

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowiec.

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 10:05

8. Rok 2019

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla powiatu szydłowieckiego.

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 10:01

9. Rok 2019

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie: zasad przyjęcia i odpłatności za pobyt w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu oraz ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w hostelu w 2019 r.

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 09:44

10. Rok 2019

Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie w 2019 r. będzie przyznane nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 09:40

11. Ogłoszenia przetargów

Rozbudowa budynku internatu Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu

Rozbudowa budynku internatu Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu.

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 15:07

12. Rok 2019

Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu...

Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 170.

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 12:16

13. Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu

VI Sesja Rady Powiatu w Szydłowcu - 10 maja 2019 r.

Ze względu na problemy techniczne przekaz VI Sesji Rady Powiatu zarejestrował się tylko przez 2 h i 5 min.

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 08:45

14. Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 14:37

15. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o nabór kandydatów do prowadzenia "programu oddziaływań korekcyjno -...

Ogłoszenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu z siedzibą: Szydłowiec, ul. Metalowa 7 ogłasza nabór kandydatów do prowadzenia „programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku z realizacją w 2019 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, finansowanego z dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, zatrudni...

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-19 10:27

16. Rok 2019

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ...

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane

Utworzony: 2019-03-04 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 09:28

17. Rok 2019

Zawiadomienie nr GN.6642.1.385.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk...

Zawiadomienie nr GN.6642.1.385.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 196 wmiejscowości Orońsko.

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 10:03

18. Ogłoszenia przetargów

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Omięcin-Szydłowiec odc. Wilcza Wola-O...

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Omięcin-Szydłowiec odc. Wilcza Wola-Omięcin Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec w m. Wysocko Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Orońsko ul. Starowiejska Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin-Koryciska odc. Zaborowie-Omięcin -etap III Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W Świerczek-Szydłówek w m. Szydłówek-budowa chodnika-etap IV Zadanie 6. Budowa chodnik...

Utworzony: 2019-04-03 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 14:32

19. Rok 2019

Zawiadomienie nr GN.6642.1.307.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk...

Zawiadomienie nr GN.6642.1.307.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 313 w miejscowości Mirów Stary.

Utworzony: 2019-05-14 | Zmodyfikowany: 2019-05-14 14:16

20. Rok 2019

Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 maja 2019 r.

wsprawie: wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 11:06