główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Informacje ogólne

Informacje ogólne

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja w 2020 roku Od dnia 1 stycznia 2016 r. Powiat Szydłowiecki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawne...

Utworzony: 2016-01-04 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 13:35

2. Rok 2020

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administra...

w sprawie: wydania pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4022W relacji Łaziska-Zdziechów-Szydłowiec na odcinku od km 7+049,00 do km 11+350,00"

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 15:26

3. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja w sprawie remontów dróg powiatowych w 2020 r.

Interpelacja radnego Zdzisława Bąka w sprawie remontów dróg powiatowych w 2020 r.

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 14:19

4. Rok 2020

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia nier...

dotyczy: wykonania robót remontowych i konserwacyjnych związanych z realizacją zadania pod nazwą "Modernizacja Linii 220kV Kielce- Rożki".

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 11:45

5. Rok 2020

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego udostępni...

dotyczy: zezwolenia na wykonanie robót związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 11:41

6. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja w sprawie zainstalowania dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowe...

Interpelacja radnego Piotra Kornatowskiego w sprawie zainstalowania dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 12:26

7. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja w sprawie budowy obwodnicy północnej w Szydłowcu - w ciągu drogi wojewó...

Interpelacja radnego Piotra Kornatowskiego w sprawie budowy obwodnicy północnej w Szydłowcu - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 727.

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 12:23

8. Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30000 euro na 2020 rok

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 11:41

9. Kontrola Zarządcza

Kontrola Zarządcza

Utworzony: 2012-04-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 10:04

10. Rok 2020

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia nier...

dotyczy: wykonania robót remontowych i konserwacyjnych związanych z realizacją zadania pod nazwą "Modernizacja Linii 20kV Kielce- Rożki".

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 11:39

11. Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny stosowany w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 09:29

12. Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji

Grudzień 2019

l.p NAZWA PRACODAWCY INSTRUMENT RYNKU PRACY LICZBA UTWORZONYCH STANOWISK 1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Prace Interwencyjne 1 2 RYGIEL-DOM MACIEJ RYGIEL Prace Interwencyjne 1 3 PPHU ROJAN S.C. H.Bednarek, Witold Bednarek Prace Interwencyjne 1 4 SZYDŁOWIECKIE CENTRUM KULTURY ZAMEK Prace Interwencyjne 1 5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Prace Interwencyjne 3 6 GRZEGORZ MOSIOŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO "TRANS-BEAT" Prace Interwencyjne 1 7 USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE MARIUSZ GO...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 07:54

13. Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji

Listopad 2019

l.p NAZWA PRACODAWCY INSTRUMENT RYNKU PRACY LICZBA UTWORZONYCH STANOWISK 1 ZAKONNIK MAŁGORZATA ZALBERT Prace Interwencyjne 1 2 Transport Ciężarowy Prace Interwencyjne 1 3 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Prace Interwencyjne 4 4 II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Prace Interwencyjne 1 5 Urząd Miejski w Szydłowcu Prace Interwencyjne 3 6 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZYDŁOWCU Roboty Publiczne 1 7 URZĄD GMINY MIRÓW Roboty Publiczne 3 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESP...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 07:52

14. Rok 2020

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ...

Utworzony: 2020-01-03 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 12:57

15. Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 13:24

16. Rok 2019

Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 11:16

17. Rok 2019

Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2019-2025.

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 11:10

18. Rok 2019

Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego na rok 2020, zapewniających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 11:07

19. Rok 2019

Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 11:01

20. Rok 2019

Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: przekazania petycji.

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 10:59