Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej

Zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej.

Utworzony: 2018-05-08 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 13:41

2. Rok 2018

Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru...

Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu na pełny etat.

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 14:37

3. Rok 2018

Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru...

Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu na pełny etat.

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 14:36

4. Rok 2018

Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru...

Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu na pełny etat.

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 14:33

5. Rok 2018

Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumenta...

Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu na pełny etat.

Utworzony: 2018-04-12 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 14:26

6. Rok 2018

Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W etap II

Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W etap II.

Utworzony: 2018-05-17 | Zmodyfikowany: 2018-05-17 14:23

7. Rok 2018

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restaurators...

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Utworzony: 2018-05-16 | Zmodyfikowany: 2018-05-16 12:07

8. Rok 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upow...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-05-15 12:51

9. Rok 2018

Opracowanie, wykonanie i dostawa publikacji pn. Ziemia Odrowążów - pomiędzy Pilicą a...

Opracowanie, wykonanie i dostawa publikacji pn. Ziemia Odrowążów - pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów.

Utworzony: 2018-04-27 | Zmodyfikowany: 2018-05-15 11:29

10. Uchwała budżetowa na rok 2018

Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXIV/216/2017 z dnia 29 g...

Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXIV/216/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Utworzony: 2018-05-11 | Zmodyfikowany: 2018-05-11 14:10

11. Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu za I kw. 2018

Utworzony: 2018-05-11 | Zmodyfikowany: 2018-05-11 13:54

12. Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kw. 2017

Utworzony: 2018-05-11 | Zmodyfikowany: 2018-05-11 13:38

13. Ogłoszenia przetargów

Remont i przebudowa dróg powiatowych oraz remont i budowa chodników

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W Jastrząb-Gąsawy Rządowe na odcinku od km 3+056,50 do km 4+165,0 Zadanie 2. Remont drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki odc. Korzyce-Wilcza Wola Zadanie 3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4023W w miejscowości Wałsnów etap II Zadanie 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Budki II -etap IV Zadanie 5. Budowa chodnika w miejscowości Rogów przy drodze powiatowej 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy-gr. woj. etap II Zadanie 6. B...

Utworzony: 2018-03-22 | Zmodyfikowany: 2018-05-11 10:15

14. Rok 2018

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ...

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane.

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-05-11 10:14

15. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego prowadzi Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich. Kontakt: pl. M. Konopnickiej 7 26 - 500 Szydłowiec tel. 48 617 70 00 fax 48 617 70 09 e-mail: ngo@szydlowiecpowiat.pl

Utworzony: 2014-05-23 | Zmodyfikowany: 2018-05-09 14:57

16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SZYDŁOWCU ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec tel. 48 362 13 00 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - inż. Jarosław Kobierski Z dniem 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy ustrojowej państwa, na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) na poziomie powiatowym utworzony został organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Bud...

Utworzony: 2003-06-28 | Zmodyfikowany: 2018-05-04 09:37

17. Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

KARTA INFORMACYJNA

1. WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Starostwo Powiatowe w Szydłowcu prowadzi ewidencje stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę na terenie Powiatu Szydłowieckiego. 2. Podstawa prawna: · Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 210). · Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1923). · Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzny...

Utworzony: 2003-07-29 | Zmodyfikowany: 2018-05-02 13:37

18. Rok 2018

Zawiadomienie nr GN.6642.1.94.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek...

Zawiadomienie nr GN.6642.1.94.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1051 i 558 w miejscowości Chronów Wieś.

Utworzony: 2018-04-27 | Zmodyfikowany: 2018-04-27 14:47

19. Rok 2018

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1032.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic dział...

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1032.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 395 w miejscowości Tomaszów.

Utworzony: 2018-04-26 | Zmodyfikowany: 2018-04-26 13:45

20. Rok 2018

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatow...

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Utworzony: 2018-04-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-25 15:00