Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia przetargów

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami ...

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Utworzony: 2018-01-10 | Zmodyfikowany: 2018-01-19 14:45

2. Roczny plan zamówień publicznych

Roczny plan zamówień publicznych dla Powiatu Szydłowieckiego na 2018 rok

Roczny plan zamówień publicznych dla Powiatu Szydłowieckiego na 2018 rok.

Utworzony: 2018-01-19 | Zmodyfikowany: 2018-01-19 13:44

3. Rok 2018

Zawiadomienie Nr RO.6220.1.2018.SK o wszczęciu postępowania administracyjnego dotycz...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące wydania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji do produkcji szkła.

Utworzony: 2018-01-19 | Zmodyfikowany: 2018-01-19 08:39

4. Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg

Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględni...

Wyniki analizy statystycznej wzakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek obejmująca rok 2017. Na podstawie art. 43 ust. 1pkt 6ustawy zdnia 5stycznia 2011 r. okierujących pojazdami (Dz. U. 2016 poz.627.), została sporządzona analiza statystyczna wzakresie średniej zdawalności osób szkolonych wdanym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek -obejmująca I, II i III i IV kwartał 2017 r. I. Wpierwszym, drugim, trzecim i ...

Utworzony: 2017-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:36

5. Rok 2017

Zarządzenie Nr 62/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: dodatkowego dnia wolnego od pracy przysługującego pracownikom Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:08

6. Rok 2017

Zarządzenie Nr 61/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowegorobótbudowlanych.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:06

7. Rok 2017

Zarządzenie Nr 60/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robótbudowlanych.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:05

8. Rok 2017

Zarządzenie Nr 59/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury (inwentaryzacji) kasy w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:04

9. Rok 2017

Zarządzenie Nr 58/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:03

10. Rok 2017

Zarządzenie Nr 57/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu pracy.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:01

11. Rok 2017

Zarządzenie Nr 56/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie nr 23/2017 Starosty Szydłowieckiego w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 11:59

12. Rok 2017

Zarządzenie Nr 55/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 11:46

13. Rok 2017

Zarządzenie Nr 54/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 11:44

14. Rok 2017

Zarządzenie Nr 53/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania KomisjiRekrutacyjnej.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 11:43

15. Rok 2017

Zarządzenie Nr 52/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru sporządzonych uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Chlewiska.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 11:41

16. Rok 2017

Zarządzenie Nr 51/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 11:33

17. Rok 2017

Zarządzenie Nr 50/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 11:30

18. Rok 2017

Zarządzenie Nr 49/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 11:29

19. Rok 2017

Zarządzenie Nr 48/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 11:26

20. Rok 2017

Zarządzenie Nr 47/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego systemów wczesnego ostrzegania.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 11:25