główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji

Październik 2019

l.p NAZWA PRACODAWCY INSTRUMENT RYNKU PRACY LICZBA UTWORZONYCH STANOWISK 1 PPHU ROJAN S.C. H.Bednarek, Witold Bednarek Prace Interwencyjne 1 2 TOL-BUD ANTONI WARZYŃSKI Prace Interwencyjne 1 3 ZAKŁAD STOLARSKI-IRENEUSZ WIATRAK Prace Interwencyjne 1 4 WOJTMAR WOJCIECH KRAWCZYK Prace Interwencyjne 1 5 M-DENTAL STUDIO Marek Ciereszko Prace Interwencyjne 1 6 BIURO RACHUNKOWE GAMA KATARZYNA GAWĘDA Prace Interwencyjne 1 7 GMD-FORMAT Michał Gozdek Prace Interwencyjne 1 8 PPHU "TRANSPOL" St...

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 10:19

2. Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji

Wrzesień 2019

l.p NAZWA PRACODAWCY INSTRUMENT RYNKU PRACY LICZBA UTWORZONYCH STANOWISK 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TESSA” Teresa Łękawska Szydłowiec Staż 1 2 Urząd Gminy Orońsko Staż 3 3 EkoDecor Sp. z o.o. Reguły Warszawa Staż 1 4 Niepubliczne Przedszkole Kolorowa Stonoga Szydłowiec Staż 1 5 „MAXIM” Halina Kęska Szydłowiec Staż 1 6 KAR-STAL Sebastian Karpeta Skarżysko-Kamienna Staż 1 7 Usługi Remontowo Budowlane HUBI MC TEAM w Szydłowcu Staż 1 8 Urząd Skarbowy w Szydłowcu St...

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 10:14

3. Rok 2019

Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: przebiegu niektórych istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Szydłowieckiego.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 08:09

4. Organizacje pozarządowe-NGO

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Pu...

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 14:00

5. Rok 2019

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 paździe...

w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr ew. 2276 poł. w m. Chlewiska

Utworzony: 2019-11-05 | Zmodyfikowany: 2019-11-05 14:44

6. Tablica ogłoszeń

Informacja o jakości wody

Utworzony: 2019-11-05 | Zmodyfikowany: 2019-11-05 12:20

7. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja w sprawie postawienia znaków drogowych przy drodze powiatowej Orońsko -...

Interpelacja radnej Alicji Figarskiej w sprawie postawienia znaków drogowych przy drodze powiatowej Orońsko - Ruda Wielka nr 4011W w obszarze ul. Wierzbickiej.

Utworzony: 2019-10-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 15:03

8. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicznego na drogach dojazdowych do węzłów komuni...

Interpelacja radnego Piotra Kornatowskiego w sprawie oświetlenia ulicznego na drogach dojazdowych do węzłów komunikacyjnych Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Północ

Utworzony: 2019-10-04 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 15:02

9. Petycje

Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych od Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Utworzony: 2019-10-28 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 13:08

10. Rok 2019

Kontrola prawidłowości zmiany klasyfikacji gruntów o charakterze rolnym na grunty pr...

Kontrola prawidłowości zmiany klasyfikacji gruntów o charakterze rolnym na grunty przeznaczone przez wydobycie złóż kopalin

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 12:00

11. Rok 2019

Kontrola ilości złożonych wniosków, udzielonych dotacji i ich rozliczenie w dziale 9...

Kontrola ilości złożonych wniosków, udzielnych dotacji i ich rozliczenie w dziale 926-kultura fizyczna za rok 2018

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 11:27

12. Rok 2019

Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w zakresie realizacji nadzoru nad gospodarką...

Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w zakresie realizacji nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa-teren gminy Orońsko

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 09:24

13. Rok 2019

Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w zakresie realizacji nadzoru nad gospodarką...

Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w zakresie realizacji nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa-teren gminy Szydłowiec

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 08:33

14. Oświadczenia majątkowe

Informacje dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym

Informacje dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym Podstawy prawne Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą...

Utworzony: 2004-05-27 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 07:53

15. Rok 2019

Wystąpienie pokontrolne dotyczące wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzający...

Wystąpienie pokontrolne dotyczące wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami od 1 stycznia 2018 r. do 1 kwietnia 2019 r. oraz udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, odmowy ich udzielania, zmiany, cofania, stwierdzenia wygaśnięcia oraz przenoszenia koncesji na rzecz innego podmiotu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 1 kwietnia 2019 r.

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-10-30 15:20

16. Rok 2019

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospo...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.10.2019 r. dot. decyzji znak WA.RUZ.421.157.2019.WC

Utworzony: 2019-10-29 | Zmodyfikowany: 2019-10-29 15:03

17. Rok 2019

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dotyczące rozpatrzenia odwołań od decyzji Staro...

sprawa dotycząca rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. znak: GN.6622.1.2018.2019 umarzającej postępowanie scaleniowe gruntów poł. przy ul. Leśnej w m. Szydłowiec

Utworzony: 2019-10-29 | Zmodyfikowany: 2019-10-29 14:48

18. Rok 2019

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarząd Powiatu w Szydłowcu zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”. Treść projektu programu oraz formularz konsultacji znajdu...

Utworzony: 2019-10-29 | Zmodyfikowany: 2019-10-29 14:33

19. Ogłoszenia przetargów

Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących ...

Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – ETAP I.” Wykonanie bieżni 5-torowej oraz wyposażenie boiska do siatkówki plażowej w ławki oraz stojaki rowerowe.

Utworzony: 2019-09-06 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 15:22

20. Petycje

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego - Petycja w sprawie dokonania analizy wdrożen...

Utworzony: 2019-10-28 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 12:19