Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego prowadzi Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich. Kontakt: pl. M. Konopnickiej 7 26 - 500 Szydłowiec tel. 48 617 70 00 fax 48 617 70 09 e-mail: ngo@szydlowiecpowiat.pl

Utworzony: 2014-05-23 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 13:54

2. Ogłoszenia przetargów

Zadanie 1. Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłow...

Zadanie 1. Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów-gr. woj. Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Wałsnów-Jastrząb w m. Jastrząb

Utworzony: 2018-07-12 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 14:09

3. Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg

Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględni...

Wyniki analizy statystycznej wzakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek obejmująca rok 2018. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2017 poz.978.), została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I i IIkwartał 2018 r. I. W pierwszym kwartale 2018 roku do...

Utworzony: 2018-04-24 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 12:57

4. Rok 2018

Zawiadomienie nr GN.6642.1.527.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk...

Zawiadomienie nr GN.6642.1.527.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 137 w miejscowości Bieszków Dolny.

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 12:32

5. Ogłoszenia przetargów

Zadanie 1. Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłow...

Zadanie 1. Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów-gr. woj. Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Wałsnów-Jastrząb w m. Jastrząb Zadanie 3. Budowa chodnika i zatoki przy cmentarzu przy drodze powiatowej nr 3341W N. Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m. Wysoka – etap II Zadanie 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m. Wysoka (od skrzyżowania do Zastronia)

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-07-18 12:30

6. Rok 2018

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego mobilnego zestawu do transportu i dystrybucji wod...

Dotyczy: Dostawy 1 sztuki fabrycznie nowego mobilnego zestawu do transportu i dystrybucji wody pitnej dla ludności, zbudowanego na przyczepie.

Utworzony: 2018-07-12 | Zmodyfikowany: 2018-07-17 12:50

7. Wicestarosta

Wicestarosta

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 14:20

8. Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 13:11

9. Sekretarz Powiatu

Sekretarz Powiatu

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 13:10

10. Starosta

Starosta Szydłowiecki

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 13:02

11. Radni

RADNI RADY POWIATU W SZYDŁOWCU

Oświadczenia majątkowe za rok 2017.

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 13:01

12. Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r .w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach (adres: Łaziska 15A, 26-505 Oroń...

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 08:14

13. Ogłoszenia przetargów

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę basenu w Szydłowcu

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę basenu w Szydłowcu.

Utworzony: 2018-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-07-12 09:28

14. Rok 2018

Uchwała Nr 96/173/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Utworzony: 2018-07-10 | Zmodyfikowany: 2018-07-10 14:44

15. Rok 2018

Uchwała Nr 96/172/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania na stanowisko Kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Utworzony: 2018-07-10 | Zmodyfikowany: 2018-07-10 14:41

16. Rok 2018

Uchwała Nr 96/171/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: odwołania Kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Utworzony: 2018-07-10 | Zmodyfikowany: 2018-07-10 14:40

17. Rok 2018

Uchwała Nr 95/170/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Utworzony: 2018-07-10 | Zmodyfikowany: 2018-07-10 14:38

18. Rok 2018

Uchwała Nr 94/169/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie: w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, powołania komisji do zaopiniowania wniosków oraz zatwierdzenia regulaminu prac komisji i trybu oceny wniosków.

Utworzony: 2018-07-10 | Zmodyfikowany: 2018-07-10 14:36

19. Rok 2018

Uchwała Nr 94/168/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na rok 2018.

Utworzony: 2018-07-10 | Zmodyfikowany: 2018-07-10 14:32

20. Rok 2018

Uchwała Nr 93/167/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2018 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Utworzony: 2018-07-10 | Zmodyfikowany: 2018-07-10 14:30