Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na zakup stacji roboczych, wsparcia technicznego dla ...

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert dotyczących zakupu poniższych produktów: 1. Dell Optiplex 5260 AIO – 4 sztuki - Typ: Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. - Procesor : Intel Core i5-8500 (6 rdzeni/9MB/6 wątków/do 4,1GHz/65W); obsługa systemów...

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-14 10:17

2. Rok 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upow...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:55

3. Rok 2018

Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie: podziału zadań i kompetencji pomiędzy Starostą i Wicestarostą.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:47

4. Rok 2018

Zarządzenie Nr 50/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:44

5. Rok 2018

Zarządzenie Nr 49/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przyjętego Zarządzeniem Nr 41/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:43

6. Rok 2018

Zarządzenie Nr 48/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:39

7. Rok 2018

Zarządzenie Nr 47/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:29

8. Rok 2018

Zarządzenie Nr 46/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:27

9. Rok 2018

Zarządzenie Nr 45/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:25

10. Rok 2018

Zarządzenie Nr 44/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:23

11. Rok 2018

Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:22

12. Rok 2018

Zarządzenie Nr 41/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:20

13. Rok 2018

Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:20

14. Rok 2018

Zarządzenie Nr 40/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:17

15. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont

KARTA INFORAMCYJNA

1. ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA BUDOWY I ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ / REMONT 2. Nazwa wydziału: Wydział Budownictwa i Architektury 3. Podstawa prawna: • art.30 ust.1, art.31 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.). 4. Wymagane dokumenty: • Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych. Do zgłoszenia należy dołączyć: • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele bu...

Utworzony: 2003-09-16 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:15

16. Rok 2018

Zarządzenie Nr 39/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:15

17. Rok 2018

Zarządzenie Nr 38/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:14

18. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora

KARTA INFORMACYJNA

1. PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEGO INWESTORA 2. Nazwa wydziału: Wydział Budownictwa i Architektury 3. Podstawa prawna: • art. 40 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.). 4. Wymagane dokumenty: • wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę do wniosku należy dołączyć: • oświadczenie podmiotu, na rzecz którego ma być przepisane pozwolenie, iż przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwole...

Utworzony: 2003-09-16 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 12:39

19. Rok 2018

Zarządzenie Nr 37/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 12:29

20. Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren s...

1. Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. 2. Nazwa wydziału: Wydział Budownictwa iArchitektury 3. Podstawa prawna art. 47 ust.2 ustawy zdnia 7lipca 1994r. –Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z2017 r., poz. 1332 zpóźn. zm.) 4. Wymagane dokumenty: •Wniosek owydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. •Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub skutec...

Utworzony: 2017-09-22 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 12:25