Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu

Adres: 26-500 Szydłowiec, ul. Zamkowa 1 Telefon: 48 617 00 06 Fax: 48 617 14 58 E-mail: loszydlo@poczta.onet.pl WWW: www.liceum.webd.pl Dyrektor: Karol Kopycki

Utworzony: 2003-06-26 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 13:16

2. Wydział Komunikacji i Transportu

Wykaz ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzoneg...

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 11:08

3. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/239/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie: ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego na drugiepółrocze 2018 roku, zapewniających dostępność świadczeń wporze nocnej, wniedzielę, święta iinne dni wolne odpracy.

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:47

4. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/243/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie: współdziałania powiatów w zakresie wydania atlasu "ZIEMIA ODROWĄŻÓW- pomiędzy Pilicą, a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów"

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:47

5. Rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/232/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:46

6. Rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/233/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:46

7. Rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/230/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:45

8. Rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/231/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:45

9. Rok 2018

Uchwała Nr XLII/263/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu wSzydłowcu narok2018.

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:44

10. Rok 2018

Uchwała Nr XLII/262/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego nalata2018-2023.

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:40

11. Rok 2018

Uchwała Nr XLII/261/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: emisji obligacji Powiatu Szydłowieckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:37

12. Rok 2018

Uchwała Nr XLII/260/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: nieodpłatnego użyczenia części pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170.

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:33

13. Rok 2018

Uchwała Nr XLII/259/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: nieodpłatnego użyczenia wydzielonych działek i części powierzchni budynków będących w trwałym Zarządzie Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:31

14. Rok 2018

Uchwała Nr XLII/258/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:28

15. Rok 2018

Uchwała Nr XLII/257/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:27

16. Rok 2018

Uchwała Nr XLII/256/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:24

17. Rok 2018

Uchwała Nr XLII/255/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Szydłowieckiego.

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:21

18. Rok 2018

Uchwała Nr XLI/254/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu wSzydłowcu na rok2018.

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:15

19. Rok 2018

Uchwała Nr XLI/253/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata2018-2023.

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:12

20. Rok 2018

Uchwała Nr XLI/252/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie: utworzenia w Śmiłowie Filii Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szydłowcu.

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:08