Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2017

Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie: dodatkowego dnia wolnego od pracy przysługującego pracownikom Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Utworzony: 2017-10-23 | Zmodyfikowany: 2017-10-23 11:14

2. Ogłoszenia Przetargów

Remont generalny budynku "Dróżniczówki" w Orońsku ul. Radomska 2 z przezna...

Remont generalny budynku "Dróżniczówki" w Orońsku ul. Radomska 2 z przeznaczeniem na mieszkania chronione.

Utworzony: 2017-09-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 13:59

3. Ogłoszenia Przetargów

Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko w m. Guzów Zad. 2 Przebudo...

Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko w m. Guzów Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Wałsnów-Jastrząb na odc. Kuźnia Kol. Jastrząb Zad. 3 Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W Zad. 4 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut-Śniadków - Lipienice w m. Lipienice

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 14:17

4. Rok 2017

Zapytanie cenowe na dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do specjalizacji webmas...

Zapytanie cenowe na dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do specjalizacji webmaster oraz designer w ramach projektu pt. Informatyczne zielone garnizony

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 13:37

5. Ogłoszenia Przetargów

Zad. 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki odc. Korzy...

Zad. 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki odc. Korzyce-Pogroszyn Zad. 2. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko w m. Guzów Zad. 3. Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Wałsnów-Jastrząb na odc. Kuźnia Kol. Jastrząb Zad. 4. Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W Zad. 5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Budki II – etap III Zad. 6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Zaława Zad. 7. P...

Utworzony: 2017-09-15 | Zmodyfikowany: 2017-10-16 13:32

6. Rok 2017

Zarządzenie Nr 41/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Utworzony: 2017-10-16 | Zmodyfikowany: 2017-10-16 13:23

7. Rok 2017

Zawiadomienie nr RO.6341.27.1.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w spra...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie działce o nr ew. 115/1, położonej w miejscowości Zdziechów urządzeń wodnych (rurociągu drenarskiego do odwadniania obiektów budowlanych rowu melioracyjnego o długości 200m i wylotu z rurociągu drenarskiego) oraz szczególne korzystanie z wód poprzez odwadnianie obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce o nr ew. 115/1 w Zdziechowie oraz odprowadzanie wody z odwodnienia obiektów bu...

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 15:12

8. Rok 2017

Uchwała Nr 79/10/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 pażdziernika 2017 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 11:22

9. Rok 2017

Uchwała Nr 78/139/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 11:21

10. Rok 2017

Uchwała Nr 78/138/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie: powołania komisji w celu odbioru wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 11:18

11. Rok 2017

Uchwała Nr 78/137/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szydłowieckim w 2018 roku.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 11:15

12. Rok 2017

Uchwała Nr 78/136/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie: upoważnienia Starosty Szydłowieckiego i Wicestarosty Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących powiatu.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 11:08

13. Rok 2017

Uchwała Nr 78/134/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie: ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Powiatu Szydłowieckiego nieruchomości położonej przy ulicy Północnej w Szydłowcu.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 11:01

14. Rok 2017

Uchwała Nr 78/135/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 11:00

15. Rok 2017

Uchwała Nr 77/133/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji w celu oszacowania strat spowodowanych przez zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 10:45

16. Rok 2017

Uchwała Nr 77/132/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2017r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu admninistracji rządowej na rok 2017.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 10:36

17. Rok 2017

Uchwała Nr 77/131/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bydżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finasowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej na I półrocze 2017 roku.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 10:25

18. Rok 2017

Uchwała Nr XXX/200/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 09:45

19. Rok 2017

Uchwała Nr XXX/199/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017-2022.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 09:41

20. Rok 2017

Uchwała Nr XXX/198/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowiec.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 09:37