Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok