Przyjmowanie interesantów

 

Roman Woźniak - Przewodniczący Rady - poniedziałek godz. 1530 - 1600 pok.103

Dariusz Mamla - Wiceprzewodniczący - wtorek godz. 1430 – 1530
pok.103

Robert Górlicki - Wiceprzewodniczący - piątek godz. 800 – 900
pok.103