Zarządzenie Nr 17/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: powołania komisji.
Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2005.pdf   100.264 KB

Zarządzenie Nr 16/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 grudnia 2005 r.

w sprawie: powołania zespołu redakcyjnego.
Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2005.pdf   102.235 KB

Zarządzenie Nr 15/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 listopada 2005 r.

w sprawie: powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2005.pdf   500.026 KB

Zarządzenie Nr 14/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie: przekazania dokumentacji pomiędzy Zarządzem Dróg Powiatowych w Szydłowcu a Wydziałem Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2005.pdf   105.851 KB

Zarządzenie Nr 13/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 13 października 2005 r.

w sprawie: powołania komisji do przejęcia nieruchomości przy ul. Targowej 6 w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2005.pdf   349.272 KB

Zarządzenie Nr 12/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 września 2005 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gm. Chlewiska obiekt I.
Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2005.pdf   253.070 KB

Zarządzenie Nr 11/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 września 2005 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 34/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu Zakładowego Palu Kont.
Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2005.pdf   328.397 KB

Zarządzenie Nr 10/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 czerwca 2005 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. nadzoru i koordynacji termomodernizacji budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2005.pdf   35.204 KB

Zarządzenie Nr 9/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 maja 2005 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2005.pdf   27.624 KB
Załącznik.pdf   44.857 KB

Zarządzenie Nr 8/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 kwietnia 2005 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.
Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2005.pdf   28.924 KB

Zarządzenie Nr 7/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 marca 2005 r.

w sprawie: powołania doraźnych komisji przetargowych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2005.pdf   29.891 KB

Zarządzenie Nr 6/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie: powołania komisji d/s przeglądu wykonanych zalesień gruntów porolnych
i nieużytków, dotowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Załączniki
Załącznik Nr 6/2005.pdf   40.524 KB

Zarządzenie Nr 5/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji na częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych i nieużytków w 2005 roku”.
Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2005.pdf   43.750 KB
Załącznik.pdf   37.582 KB

Zarządzenie Nr 4/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie: wyznaczenia osób do zgłaszania szkód.
Załączniki
Zarządzenia Nr 4/2005.pdf   27.358 KB

Zarządzenie Nr 3/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 stycznia 2005 r.

w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu osobowego, służbowego marki Skoda 1.9 TDI Nr rej. WSZR 200.
Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2005.pdf   27.654 KB

Zarządzenie Nr 2/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 stycznia 2005 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łaziskach.
Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2005.pdf   28.794 KB

Zarządzenie Nr 1/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 stycznia 2005 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2005.pdf   27.603 KB