Zarządzenie Nr 30/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie: wprowadzenia do stosowania regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 30/2006.pdf   89.166 KB
Załącznik.pdf   158.225 KB

Zarządzenie Nr 29/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie: utworzenia Stałego Dyżuru Starosty Szydłowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym.
Załączniki
Zarządzenie Nr 29/2006.pdf   138.390 KB
Załącznik1.pdf   81.636 KB
Załącznik2.pdf   147.740 KB
Załącznik3.pdf   76.474 KB
Załącznik4.pdf   74.559 KB
Załącznik5.pdf   102.754 KB

Zarządzenie Nr 28/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 grudnia 2006 r.

w sprawie: szczegółowego podziału zadań pomiędzy Wicestarostą a Starostą.
Załączniki
Zarządzenie Nr 28/2006.pdf   96.528 KB

Zarządzenie Nr 27/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie: powołania komisji do przejęcia dokumentacji i gabinetu Starosty i Wicestarosty.
Załączniki
Zarządzenie Nr 27/2006.pdf   82.185 KB

Zarządzenie Nr 26/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 października 2006 r.

w sprawie: utworzenia Stałego Dyżuru Starosty Szydłowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym.
Załączniki
Zarządzenie Nr 26/2006.pdf   140.878 KB
Załącznik1.pdf   85.518 KB
Załącznik2.pdf   147.839 KB
Załącznik3.pdf   75.301 KB
Załącznik4.pdf   74.611 KB
Załącznik5.pdf   103.293 KB

Zarządzenie Nr 25/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 października 2006 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.
Załączniki
Zarządzenie Nr 25/2006.pdf   87.229 KB

Zarządzenie Nr 24/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Szydłowcu przy ul. Targowej 6.
Załączniki
Zarządzenie Nr 24/2006.pdf   217.396 KB

Zarządzenie Nr 23/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 lipca 2006 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót drogowych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 23/2006.pdf   86.279 KB

Zarządzenie Nr 22/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 lipca 2006 r.

w sprawie: powołania doraźnej komisji przetargowej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 22/2006.pdf   81.999 KB

Zarządzenie Nr 21/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 lipca 2006 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót drogowych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 21/2006.pdf   206.171 KB

Zarządzenie Nr 20/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 lipca 2006 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót drogowych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2006.pdf   200.406 KB

Zarządzenie Nr 19/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych na rok szkolny 2006/2007 prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
Załączniki
Zarządzenie Nr 19/2006.pdf   43.691 KB

Zarządzenie Nr 18/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.
Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2006.pdf   79.949 KB

Zarządzenie Nr 17/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. nadzoru i koordynacji termomodernizacji budynku Internatu Zespołu Szkół Ponagminazjalnych Nr 2 w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2006.pdf   104.808 KB

Zarządzenie Nr 16/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 maja 2006 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót drogowych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2006.pdf   46.878 KB

Zarządzenie Nr 15/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 kwietnia 2006 r.

w sprawie: powołania komisji dla ustalenia zgodności zużycia paliwa wg wskazań z pomiaru faktycznego zużycia z fakturami zakupu paliwa i kartami drogowymi.
Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2006.pdf   82.866 KB

Zarządzenie Nr 14/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 kwietnia 2006 r.

w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu osobowego, służbowego marki Skoda Octavia 1.9 TDI Nr rej. WSZR200.
Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2006.pdf   79.945 KB

Zarządzenie Nr 13/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zwolnienia z obowiązku z odpracowania Święta Narodowego 3 Maja i święta drugiego dnia Bożego Narodzenia w roku 2006.
Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2006.pdf   81.854 KB

Zarządzenie Nr 12/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 kwietnia 2006 r.

w sprawie: odczytu z komputera faktycznego zużycia paliwa za ostatnie przejechane 10 000 km przez samochód osobowy marki Skoda Octavia nr rej. WSZR200.
Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2006.pdf   82.916 KB

Zarządzenie Nr 11/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 kwietnia 2006 r.

w sprawie: określenia stanowisk pracy, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2006.pdf   94.965 KB

Zarządzenie Nr 10/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 kwietnia 2006 r.

w sprawie: powołania zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2006.pdf   75.111 KB

Zarządzenie Nr 9/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 kwietnia 2006 r.

w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2006.pdf   75.064 KB

Zarządzenie Nr 8/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 marca 2006 r.

w sprawie: powołania komisji d/s przeglądu wykonanych zalesień gruntów porolnych i nieużytków, dotowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2006.pdf   129.192 KB

Zarządzenie Nr 7/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 marca 2006 r.

w sprawie: ustalenia „Regulaminu przyznawania dotacji na częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych i nieużytków w 2006 roku”.
Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2006.pdf   119.626 KB
Załącznik.pdf   115.923 KB

Zarządzenie Nr 6/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2006.pdf   100.664 KB

Zarządzenie Nr 5/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łaziskach.
Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2006.pdf   104.038 KB

Zarządzenie Nr 4/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie: powołania doraźnej Komisji do likwidacji uniważnionych druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji i Transport Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2006.pdf   335.025 KB

Zarządzenie Nr 3/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.
Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2006.pdf   97.502 KB

Zarządzenie Nr 2/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 stycznia 2006 r.

w sprawie: wprowadzenia na terenie powiatu szydłowieckiego obowiązku usuwania z obiektów budowlanych zalegającego śniegu lub lodu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2006.pdf   98.213 KB

Zarządzenie Nr 1/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 stycznia 2006 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót adaptacyjnych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2006.pdf   112.428 KB