Uchwała Nr III/22/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki w 2007 r.
Załączniki
Uchwała Nr III/22/06.pdf   99.412 KB

Uchwała Nr III/21/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki na rok 2007.
Załączniki
Uchwała Nr III/21/06.pdf   86.754 KB
Załącznik.pdf   133.181 KB

Uchwała Nr III/20/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Załączniki
Uchwała Nr III/20/06.pdf   83.791 KB
Załącznik.pdf   88.289 KB

Uchwała Nr III/19/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2006 r.
Załączniki
Uchwała Nr III/19/06.pdf   118.024 KB
Załącznik1.pdf   88.984 KB
Załącznik2.pdf   101.723 KB

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: powołania Sekretarza Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr III/18/06.pdf   83.523 KB

Uchwała Nr III/17/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr III/17/06.pdf   86.949 KB

Uchwała Nr III/16/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: ustalenia diet zryczałtowanych dla Radnych Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr III/16/06.pdf   98.045 KB

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2007 rok.
Załączniki
Uchwała Nr III/15/06.pdf   86.625 KB
Załącznik.pdf   82.790 KB

Uchwała Nr III/14/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2007 rok.
Załączniki
Uchwała Nr III/14/06.pdf   85.400 KB
Załącznik.pdf   88.329 KB

Uchwała Nr III/13/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: wyboru delegata Powiatu Szydłowieckiego do Związku Powiatów Polskich.
Załączniki
Uchwała Nr III/13/06.pdf   85.341 KB

Uchwała Nr III/12/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Załączniki
Uchwała Nr III/12/06.pdf   91.693 KB

Uchwała Nr III/11/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr III/11/06.pdf   91.694 KB

Uchwała Nr III/10/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu uprawnień w zakresie podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
Załączniki
Uchwała Nr III/10/06.pdf   83.615 KB

Uchwała Nr II/9/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2006 r.
Załączniki
Uchwała Nr II/9/06.pdf   104.832 KB
Załącznik.pdf   104.001 KB

Uchwała Nr II/8/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 grudnia 2006 r.

w sprawie: uchwalenia zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2006 rok.
Załączniki
Uchwała Nr II/8/06.pdf   88.132 KB
Załącznik.pdf   95.655 KB

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 grudnia 2006 r.

w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Załączniki
Uchwała Nr II/7/06.pdf   88.731 KB
Załącznik.pdf   70.996 KB

Uchwała Nr II/6/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 grudnia 2006 r.

w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr II/6/06.pdf   90.015 KB
Załącznik.pdf   90.170 KB

Uchwała Nr XXXIII/263/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2006 r.
Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/263/06.pdf   129.154 KB
Załącznik1.pdf   87.063 KB
Załącznik2.pdf   88.741 KB
Załącznik3.pdf   75.067 KB
Załącznik4.pdf   102.588 KB
Załącznik5.pdf   127.956 KB

Uchwała Nr XXXIII/262/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie: wydatków budżetu powiatu szydłowieckiego, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/262/06.pdf   83.894 KB
Załącznik.pdf   87.452 KB

Uchwała Nr XXXIII/261/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie: uchwalenia programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2007.
Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/261/06.pdf   84.203 KB
Załącznik.pdf   113.332 KB

Uchwała Nr XXXIII/260/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie: uchwalenia zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2006 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/260/06.pdf   88.021 KB
Załącznik.pdf   96.556 KB

Uchwała Nr XXXIII/259/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/259/06.pdf   85.218 KB
Załącznik.pdf   234.023 KB

Uchwała Nr XXXIII/258/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego.
Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/258/06.pdf   92.580 KB

Uchwała Nr XXXIII/257/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/257/06.pdf   87.830 KB
Załącznik.pdf   78.321 KB

Uchwała Nr I/5/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie: wyboru Członków Zarządu Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr I/5/06.pdf   93.292 KB

Uchwała Nr I/4/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr I/4/06.pdf   83.417 KB

Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie: wyboru Starosty Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr I/3/06.pdf   83.267 KB

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr I/2/06.pdf   91.605 KB

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr I/1/06.pdf   81.444 KB