Zarządzenie Nr 34/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za przepracowaną sobotę.
Załączniki
Zarządzenie Nr 34/2007.pdf   93.958 KB

Zarządzenie Nr 33/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 33/2007.pdf   98.782 KB
Aneks Nr 1.pdf   122.328 KB

Zarządzenie Nr 32/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie: przygotowania Stanowiska Kierowania Starosty Szydłowieckiego w ramach Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województwie mazowieckim.
Załączniki
Zarządzenie Nr 32/2007.pdf   107.679 KB

Zarządzenie Nr 31/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót termomodernizacyjnych dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 31/2007.pdf   86.063 KB

Zarządzenie Nr 30/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót remontowych dachu budynku szkolnego Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu uszkodzonego w wyniku wichury.
Załączniki
Zarządzenie Nr 30/2007.pdf   86.055 KB

Zarządzenie Nr 29/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 października 2007 r.

w sprawie: powołania komisji do przekazania lokalu użytkowego Nr 1 w Szydłowcu przy ul. Targowej Nr 6 na rzecz nabywcy.
Załączniki
Zarządzenie Nr 29/2007.pdf   94.557 KB

Zarządzenie Nr 28/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 września 2007 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót remontowych budynku szkolnego i internatu Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 28/2007.pdf   88.164 KB

Zarządzenie Nr 27/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 września 2007 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.
Załączniki
Zarządzenie Nr 27/2007.pdf   86.528 KB

Zarządzenie Nr 26/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 sierpnia 2007 r.

w sprawie: powołania powiatowej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 26/2007.pdf   211.531 KB

Zarządzenie Nr 25/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 lipca 2007 r.

w sprawie: zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do rad powiatów i sejmików województw przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.
Załączniki
Zarządzenie Nr 25/2007.pdf   90.146 KB

Zarządzenie Nr 24/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 czerwca 2007 r.

w sprawie: regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 24/2007.pdf   86.684 KB
Załącznik.pdf   122.993 KB

Zarządzenie Nr 24A/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych na rok szkolny 2007/2008 prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
Załączniki
Zarządzenie Nr 24A/2007.pdf   81.677 KB

Zarządzenie Nr 23/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: ustalenia norm przydziału napojów chłodzących dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w okresie letnich upałów (temperatura powyżej 28 stopni C).
Załączniki
Zarządzenie Nr 23/2007.pdf   91.621 KB

Zarządzenie Nr 22/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 maja 2007 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za przepracowaną sobotę.
Załączniki
Zarządzenie Nr 22/2007.pdf   84.677 KB

Zarządzenie Nr 21/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru parkingu przy Starostwie Powiatowym w Szydłowcu – etap II.
Załączniki
Zarządzenie Nr 21/2007.pdf   84.736 KB

Zarządzenie Nr 20/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót drogowych. 
Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2007.pdf   84.190 KB

Zarządzenie Nr 19/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 maja 2007 r.

w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 19/2007.pdf   95.026 KB

Zarządzenie Nr 18/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie: zwrotu kosztów podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.
Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2007.pdf   30.817 KB

Zarządzenie Nr 17/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 kwietnia 2007 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do rokowań na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego znajdującego się na parterze w budynku biurowo-mieszkalnym położonym w Szydłowcu przy ul. Targowej 6 oraz powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2007.pdf   154.613 KB

Zarządzenie Nr 16/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 kwietnia 2007 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gm. Szydłowiec.
Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2007.pdf   80.468 KB

Zarządzenie Nr 15/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 kwietnia 2007 r.

w sprawie: opracowania arkuszy organizacji publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki na rok szkolny 2007 / 2008.
Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2007.pdf   61.069 KB

Zarządzenie Nr 14/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 kwietnia 2007 r.

w sprawie: określenia zasad rozliczania kosztów podróży pracowników.
Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2007.pdf   30.414 KB

Zarządzenie Nr 13/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie: powołania komisji d/s przeglądu wykonanych zalesień gruntów porolnych i nieużytków, dotowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2007.pdf   35.835 KB

Zarządzenie Nr 12/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie: ustalenia „Regulaminu przyznawania dotacji na częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych i nieużytków w 2007 roku”.
Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2007.pdf   34.731 KB
Załącznik.pdf   34.427 KB

Zarządzenie Nr 11/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie: zwrotu kosztów podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.
Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2007.pdf   93.081 KB

Zarządzenie Nr 10/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 marca 2007 r.

w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2007.pdf   95.525 KB

Zarządzenie Nr 9/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 marca 2007 r.

w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2007.pdf   94.912 KB

Zarządzenie Nr 8/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie: określenia procedur kontroli finansowej dokonywanych wydatków ze środków publicznych, zasad wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków, oraz sposobu wykorzystania wyników w/w kontroli.
Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2007.pdf   112.177 KB

Zarządzenie Nr 7/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie: określenia procedur gromadzenia dochodów Powiatu oraz procedur związanych z gromadzeniem i odprowadzaniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami.
Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2007.pdf   109.526 KB

Zarządzenie Nr 6/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2007.pdf   77.702 KB

Zarządzenie Nr 5/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.
Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2007.pdf   151.449 KB

Zarządzenie Nr 4/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 lutego 2007 r.

w sprawie: ujednolicenia zasad postępowania przy zamawianiu usług, dostaw, szkoleń, itp.
Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2007.pdf   84.932 KB

Zarządzenie Nr 3/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 stycznia 2007 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 27/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 września 2004 r. dotyczącym powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2007.pdf   80.432 KB

Zarządzenie Nr 2/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 stycznia 2007 r.

w sprawie : obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości na drugim przetargu ustnym nieograniczonym w stosunku do ceny wywoławczej ustalonej na pierwszym przetargu na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego znajdującego się na parterze w budynku położonym w Szydłowcu przy ul. Targowej 6.
Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2007.pdf   88.545 KB

Zarządzenie Nr 1/2007 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 stycznia 2007 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót termomodernizacyjnych budynku internatu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2007.pdf   86.079 KB