Uchwała Nr V/30/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”.
Załączniki
Uchwała Nr V/30/2007.pdf   27.214 KB

Uchwała Nr V/29/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2007 rok.
Załączniki
Uchwała Nr V/29/2007.pdf   29.771 KB
Załącznik_nr1.pdf   29.215 KB

Uchwała Nr V/28/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu Szydłowieckiego na rok 2007.
Załączniki
Uchwała Nr V/28/2007.pdf   39.376 KB
Załącznik_nr1.pdf   29.107 KB
Załącznik_nr2.pdf   34.746 KB
Załącznik_nr3.pdf   32.490 KB
Załącznik_nr4.pdf   23.170 KB
Załącznik_nr5.pdf   21.152 KB
Załącznik_nr6.pdf   20.156 KB
Załącznik_nr7.pdf   19.039 KB
Załącznik_nr8.pdf   18.778 KB
Załącznik_nr9.pdf   20.336 KB
Załącznik_nr10.pdf   20.448 KB
Załącznik_nr11.pdf   19.921 KB

Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie: powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr IV/27/2007.pdf   90.405 KB

Uchwała Nr IV/26/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie: zmian składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr IV/26/2007.pdf   87.898 KB

Uchwała Nr IV/25/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2007 rok.
Załączniki
Uchwała Nr IV/25/2007.pdf   86.212 KB
Załącznik_nr1.pdf   88.721 KB
Załącznik_nr2.pdf   88.619 KB
Załącznik_nr3.pdf   87.583 KB

Uchwała Nr IV/24/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pn. „Bezpieczny Powiat Szydłowiecki” na lata 2007 - 2010.
Załączniki
Uchwała Nr IV/24/2007.pdf   84.561 KB
Załącznik_nr1.pdf   235.380 KB

Uchwała Nr IV/23/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie: zmiany imienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr IV/23/2007.pdf   86.925 KB