Uchwała Nr XIV/70/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2007 r.
Załączniki
Uchwała Nr XIV/70/2007.pdf   115.684 KB
Załącznik Nr 1.pdf   83.836 KB
Załącznik Nr 2.pdf   21.700 KB
Załącznik Nr 3.pdf   38.865 KB

Uchwała Nr XIV/69/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2008r. będzie przyznawane dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
Załączniki
Uchwała Nr XIV/69/2007.pdf   110.339 KB

Uchwała Nr XIV/68/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie: przyjęcia na rok 2008 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
Załączniki
Uchwała Nr XIV/68/2007.pdf   87.070 KB
Załącznik Nr 1.pdf   132.969 KB

Uchwała Nr XIV/67/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2008 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XIV/67/2007.pdf   86.062 KB
Załącznik Nr 1.pdf   84.040 KB

Uchwała Nr XIV/66/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2008 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XIV/66/2007.pdf   84.834 KB
Załącznik Nr 1.pdf   89.603 KB

Uchwała Nr XIII/65/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XIII/65/2007.pdf   87.903 KB
Załącznik Nr 1.pdf   97.169 KB

Uchwała Nr XIII/64/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie: wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Załączniki
Uchwała Nr XIII/64/2007.pdf   84.404 KB
Załącznik Nr 1.pdf   99.940 KB

Uchwała Nr XIII/63/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2007 r.
Załączniki
Uchwała Nr XIII/63/2007.pdf   135.827 KB
Załącznik Nr 1.pdf   83.240 KB
Załącznik Nr 2.pdf   22.111 KB
Załącznik Nr 3.pdf   41.868 KB

Uchwała Nr XIII/62/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie: budżetu powiatu szydłowieckiego na 2008 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XIII/62/2007.pdf   112.903 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.851 MB
Załącznik Nr 2.pdf   4.516 MB
Załącznik Nr 3.pdf   185.697 KB
Załącznik Nr 3a.pdf   86.917 KB
Załącznik Nr 4.pdf   93.153 KB
Załącznik Nr 5.pdf   115.769 KB
Załącznik Nr 6.pdf   66.772 KB
Załącznik Nr 7.pdf   61.631 KB
Załącznik Nr 8.pdf   58.751 KB
Załącznik Nr 9.pdf   63.565 KB
Załącznik Nr 10.pdf   85.019 KB
Załącznik Nr 11.pdf   91.371 KB

Uchwała Nr XII/61/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr XII/61/2007.pdf   87.021 KB

Uchwała Nr XII/60/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie: zasad przyznawania „Stypendium Starosty Szydłowieckiego”.
Załączniki
Uchwała Nr XII/60/2007.pdf   84.778 KB
Załącznik Nr 1.pdf   84.782 KB

Uchwała Nr XII/59/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2007 r.
Załączniki
Uchwała Nr XII/59/2007.pdf   113.363 KB
Załącznik Nr 1.pdf   85.063 KB
Załącznik Nr 2.pdf   59.442 KB
Załącznik Nr 3.pdf   115.494 KB

Uchwała Nr XII/58/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie: ustalenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach nowej kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu.
Załączniki
Uchwała Nr XII/58/2007.pdf   97.625 KB
Załącznik Nr 1.pdf   82.708 KB

Uchwała Nr XII/57/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie: ustalenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu, określonych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.
Załączniki
Uchwała Nr XII/57/2007.pdf   95.135 KB
Załącznik Nr 1.pdf   72.791 KB

Uchwała Nr XI/56/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2007 r.
Załączniki
Uchwała Nr XI/56/2007.pdf   104.630 KB
Załącznik Nr 1.pdf   83.772 KB
Załącznik Nr 2.pdf   115.706 KB