Zarządzenie Nr 31/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przejęcia nieruchomości należących do Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 31/2013.pdf   214.006 KB

Zarządzenie Nr 30/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 30/2013.pdf   186.122 KB

Zarządzenie Nr 29/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie: powołania Jury Konkursowego rozpatrującego nadesłane prace w konkursie pt. "Historia i współczesność Powiatu Szydłowieckiego".

Załączniki
Zarządzenie Nr 29/2013.pdf   125.799 KB

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie: maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektorów i zastępców dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 28/2013.pdf   679.725 KB

Zarządzenie Nr 27/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Łaziskach w 2013 roku.

Załączniki
Zarządzenie Nr 27/2013.pdf   99.029 KB

Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 października 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego mebli, sprzętu AGD i innego wyposażenia wnętrz dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Łaziskach.

Załączniki
Zarządzenie Nr 26/2013.pdf   218.290 KB

Zarządzenie Nr 25/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 października 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Weryfikacyjnej i regulaminu Komisji Weryfikacyjnej, wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -e-Inclusion,

Załączniki
Zarządzenie Nr 25/2013.pdf   228.129 KB

Zarządzenie Nr 24/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 października 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 24/2013.pdf   224.410 KB

Zarządzenie Nr 23/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 października 2013 r.

w sprawie: przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Zarządzenie Nr 23/2013.pdf   563.377 KB

Zarządzenie Nr 22/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 października 2013 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 22/2013.pdf   232.844 KB

Zarządzenie Nr 21/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie: ustalania warunków oraz dokonywania zwrotu kosztów do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy przez pracowników starostwa powiatowego w Szydłowcu oraz kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego w jazdach zamiejscowych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 21/2013.pdf   562.543 KB
Załącznik Nr 1.pdf   480.827 KB
Załącznik Nr 2.pdf   97.709 KB
Załącznik Nr 3.pdf   104.647 KB

Zarządzenie Nr 20/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2013.pdf   223.146 KB

Zarządzenie Nr 19/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 19/2013.pdf   246.167 KB

Zarządzenie Nr 18/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przejęcia nieruchomości należących do Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2013.pdf   187.093 KB

Zarządzenie Nr 17/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 19/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2013.pdf   168.730 KB

Zarządzenie Nr 16/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 sierpnia 2013 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 19/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2013.pdf   154.150 KB

Zarządzenie Nr 15/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczalnej kwoty 14 tys. euro, w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu i w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2013.pdf   148.820 KB
Załącznik Nr 1.pdf   53.743 KB

Zarządzenie Nr 14/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2013.pdf   513.955 KB

Zarządzenie Nr 13/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. oceny udatności upraw leśnych założonych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2013.pdf   219.102 KB

Zarządzenie Nr 12/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2013.pdf   212.670 KB

Zarządzenie Nr 11/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2013.pdf   195.436 KB

Zarządzenie Nr 10/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 kwietnia 2013 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2013.pdf   142.262 KB
Załącznik Nr 1.pdf   4.464 MB

Zarządzenie Nr 9/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 kwietnia 2013 r.

w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2013.pdf   205.492 KB
Załącznik Nr 1.pdf   30.051 KB

Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2013.pdf   97.078 KB

Zarządzenie Nr 7/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2013.pdf   167.277 KB

Zarządzenie Nr 6/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2013.pdf   173.532 KB
Załącznik Nr 1.pdf   769.393 KB

Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: organizacji, w roku szkolnym 2013/2014, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2013.pdf   182.608 KB
Załącznik.pdf   2.627 MB

Zarządzenie Nr 4/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 19/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2013.pdf   183.788 KB

Zarządzenie Nr 3/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie: wyznaczenia Koordynatora i zespołu wdrożeniowego do wdrożenia systemu e Urząd realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2013.pdf   416.528 KB

Zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2013.pdf   502.326 KB

Zarządzenie Nr 1/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko.

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2013.pdf   132.161 KB