Uchwała Nr XXXI/227/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/227/2014.pdf   237.997 KB
Załącznik Nr 1.pdf   487.361 KB
Załącznik Nr 2.pdf   1.253 MB
Załącznik Nr 3.pdf   689.708 KB
Załącznik Nr 4.pdf   309.905 KB

Uchwała Nr XXXI/226/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2014 - 2019.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/226/2014.pdf   131.536 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.623 MB
Załącznik Nr 2.pdf   500.195 KB
Objaśnienia.pdf   947.766 KB

Uchwała Nr XXXI/225/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowiec.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/225/2014.pdf   129.869 KB

Uchwała Nr XXXI/224/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/224/2014.pdf   236.040 KB

Uchwała Nr XXXI/223/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szydłowieckiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/223/2014.pdf   185.621 KB

Uchwała Nr XXXI/222/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Szydłowiecki,udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/222/2014.pdf   192.377 KB
Załącznik Nr 1.pdf   269.343 KB
Załącznik Nr 2.pdf   77.104 KB

Uchwała Nr XXXI/221/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/221/2014.pdf   138.547 KB

Uchwała Nr XXXI/220/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/220/2014.pdf   100.386 KB

Uchwała Nr XXX/219/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/219/2014.pdf   224.377 KB
Załącznik Nr 1.pdf   410.983 KB
Załącznik Nr 2.pdf   693.154 KB
Załącznik Nr 3.pdf   897.161 KB

Uchwała Nr XXX/218/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2014 - 2019.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/218/2014.pdf   129.196 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.418 MB
Załącznik Nr 2.pdf   417.216 KB
Objaśnienia.pdf   848.981 KB

Uchwała Nr XXX/217/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie: nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/217/2014.pdf   123.450 KB

Uchwała Nr XXX/216/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/216/2014.pdf   132.620 KB
Załącznik.pdf   175.429 KB

Uchwała Nr XXX/215/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2013.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/215/2014.pdf   116.862 KB

Uchwała Nr XXX/214/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla powiatu szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/214/2014.pdf   101.867 KB
Załącznik.pdf   1.099 MB

Uchwała Nr XXX/213/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/213/2014.pdf   105.793 KB
Załącznik.pdf   269.786 KB

Uchwała Nr XXX/212/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie: nadania statutu trzyletniemu Publicznemu Gimnazjum Specjalnemu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/212/2014.pdf   187.813 KB
Załącznik.pdf   2.022 MB

Uchwała Nr XXX/211/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie: założenia Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/211/2014.pdf   230.383 KB
Załącznik.pdf   152.993 KB