Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: współdziałania z Gminą Orońsko na podstawie porozumienia.

Załączniki
Uchwała Nr XII/85/2015.pdf   226.407 KB

Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: współdziałania z Gminą Mirów na podstawie porozumienia.

Załączniki
Uchwała Nr XII/84/2015.pdf   236.813 KB

Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowiec.

Załączniki
Uchwała Nr XII/83/2015.pdf   208.776 KB

Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.

Załączniki
Uchwała Nr XII/82/2015.pdf   324.751 KB

Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr XII/81/2015.pdf   411.805 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.330 MB
Załącznik Nr 2.pdf   9.260 MB
Załącznik Nr 3.pdf   964.901 KB
Załącznik Nr 4.pdf   446.161 KB

Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020.

Załączniki
Uchwała Nr XII/80/2015.pdf   176.363 KB
Załącznik Nr 1.pdf   4.023 MB
Objaśnienia.pdf   547.488 KB

Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2022".

Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia apelu dotyczącego podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Załączniki
Uchwała Nr XII/78/2015.pdf   185.162 KB
Załącznik.pdf   318.078 KB

Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązująca w 2016 r.

Załączniki
Uchwała Nr XII/77/2015.pdf   304.579 KB

Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2016 r. będzie przyznawane nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr XII/76/2015.pdf   610.909 KB

Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2016 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XII/75/2015.pdf   164.021 KB
Załącznik.pdf   337.882 KB

Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2016 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XII/74/2015.pdf   172.278 KB
Załącznik.pdf   275.396 KB

Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2016 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XII/73/2015.pdf   167.097 KB
Załącznik Nr 1.pdf   303.661 KB
Załącznik Nr 2.pdf   307.991 KB
Załącznik Nr 3.pdf   283.857 KB

Uchwała Budżetowa na rok 2016 Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XII/72/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2016 Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XII/72/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016 - 2021.

Załączniki
Uchwała Nr XII/71/2015.pdf   254.534 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.882 MB
Załącznik Nr 2.pdf   436.175 KB
Objaśnienia.pdf   2.587 MB

Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr XI/70/2015.pdf   235.874 KB
Załącznik Nr 1.pdf   431.409 KB
Załącznik Nr 2.pdf   163.101 KB

Uchwała Nr X/69/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr X/69/2015.pdf   381.294 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.296 MB
Załącznik Nr 2.pdf   7.061 MB
Załącznik Nr 3.pdf   515.859 KB
Załącznik Nr 4.pdf   193.455 KB

Uchwała Nr X/68/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020.

Załączniki
Uchwała Nr X/68/2015.pdf   190.154 KB
Załącznik Nr 1.pdf   4.009 MB
Załącznik Nr 2.pdf   688.914 KB
Objaśnienia.pdf   636.828 KB

Uchwała Nr X/67/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych Powiatu Szydłowieckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Załączniki
Uchwała Nr X/67/2015.pdf   572.509 KB

Uchwała Nr X/66/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego do projektu pod nazwą "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zwanego dalej "Projektem ASI".

Załączniki
Uchwała Nr X/66/2015.pdf   250.239 KB

Uchwała Nr X/65/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki
Uchwała Nr X/65/2015.pdf   200.347 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.541 MB

Uchwała Nr X/64/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr X/64/2015.pdf   243.822 KB
Załącznik Nr 1.pdf   219.146 KB
Załącznik Nr 2.pdf   907.232 KB

Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr IX/63/2015.pdf   373.537 KB
Załącznik Nr 1.pdf   855.956 KB
Załącznik Nr 2.pdf   2.660 MB
Załącznik Nr 3.pdf   715.451 KB
Załącznik Nr 4.pdf   327.800 KB

Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu przyznawanych niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonym przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Załączniki
Uchwała Nr IX/62/2015.pdf   807.769 KB
Załącznik Nr 1.pdf   172.521 KB
Załącznik Nr 2.pdf   118.404 KB
Załącznik Nr 3.pdf   302.945 KB

Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr IX/61/2015.pdf   199.401 KB
Załącznik.pdf   242.248 KB

Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: przyjęcia statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr IX/60/2015.pdf   203.420 KB
Załącznik.pdf   504.075 KB

Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr IX/59/2015.pdf   173.520 KB

Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: udzielania pomocy finansowej Gminie Jastrząb.

Załączniki
Uchwała Nr IX/58/2015.pdf   182.551 KB

Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Mirów.

Załączniki
Uchwała Nr IX/57/2015.pdf   182.358 KB

Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowiec.

Załączniki
Uchwała Nr IX/56/2015.pdf   181.212 KB

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/55/2015.pdf   365.671 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.899 MB
Załącznik Nr 2.pdf   6.551 MB
Załącznik Nr 3.pdf   1.646 MB
Załącznik Nr 4.pdf   377.024 KB

Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/54/2015.pdf   169.948 KB
Załącznik Nr 1.pdf   3.876 MB
Objaśnienia.pdf   562.376 KB

Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2020.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/53/2015.pdf   177.965 KB
Załącznik.pdf   4.273 MB

Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych z obszaru oświaty, polegających na prowadzeniu turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/52/2015.pdf   274.913 KB

Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/27/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2015 r. realizowanych przez Powiat Szydłowiecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/51/2015.pdf   215.836 KB
Załącznik.pdf   216.838 KB

Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu energii elektrycznej w stosunku do działki stanowiącej własność Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/50/2015.pdf   177.453 KB

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: całkowitego nieodpłatnego przekazania stacji transformatorowej z rozdzielnią NN znajdującej się na terenie Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach na majątek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Radom.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/49/2015.pdf   177.557 KB

Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: odpłatnego nabycia udziałów wynoszących 65/252 w nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 185, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4184 o pow. 0.0500 ha do powiatowego zasobu nieruchomości.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/48/2015.pdf   270.842 KB

Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Mirów.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/47/2015.pdf   169.574 KB

Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowiec.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/46/2015.pdf   169.936 KB

Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/45/2015.pdf   561.802 KB

Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku pralni Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr VII/44/2015.pdf   182.630 KB

Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr VII/43/2015.pdf   353.574 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.846 MB
Załącznik Nr 2.pdf   5.384 MB
Załącznik Nr 3.pdf   1.335 MB
Załącznik Nr 4.pdf   502.400 KB

Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020.

Załączniki
Uchwała Nr VII/42/2015.pdf   179.164 KB
Załącznik Nr 1.pdf   3.919 MB
Załącznik Nr 2.pdf   647.008 KB
Objaśnienia.pdf   583.681 KB

Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr VII/41/2015.pdf   269.756 KB

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr VII/40/2015.pdf   215.905 KB
Załącznik.pdf   638.150 KB

Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr VII/39/2015.pdf   174.972 KB

Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego.

Załączniki
Uchwała Nr VII/38/2015.pdf   149.208 KB

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr VI/37/2015.pdf   401.792 KB
Załącznik Nr 1.pdf   673.690 KB
Załącznik Nr 2.pdf   1.805 MB
Załącznik Nr 3.pdf   1.022 MB
Załącznik Nr 4.pdf   448.099 KB

Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020.

Załączniki
Uchwała Nr VI/36/2015.pdf   168.946 KB
Załącznik Nr 1.pdf   3.872 MB
Objaśnienia.pdf   617.919 KB

Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie: współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika "Ziemi Odrowążów" oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatów.

Załączniki
Uchwała Nr VI/35/2015.pdf   232.561 KB

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie: przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem na Piaskowcu".

Załączniki
Uchwała Nr VI/34/2015.pdf   227.867 KB

Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

Załączniki
Uchwała Nr VI/33/2015.pdf   204.036 KB

Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki
Uchwała Nr VI/32/2015.pdf   200.510 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.328 MB

Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2014" za rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr VI/31/2015.pdf   200.497 KB
Załącznik Nr 1.pdf   996.959 KB

Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr VI/30/2015.pdf   146.760 KB
Załącznik.pdf   571.169 KB

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr V/29/2015.pdf   441.918 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.503 MB
Załącznik Nr 2.pdf   4.228 MB
Załącznik Nr 3.pdf   1.209 MB
Załącznik Nr 4.pdf   247.203 KB

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020.

Załączniki
Uchwała Nr V/28/2015.pdf   211.575 KB
Załącznik Nr 1.pdf   4.816 MB
Załącznik Nr 2.pdf   775.644 KB
Objaśnienia.pdf   707.135 KB

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2015 rok realizowanych przez Powiat Szydłowiecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Załączniki
Uchwała Nr V/27/2015.pdf   317.242 KB
Załącznik.pdf   507.040 KB

Uchwała Nr V/26/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie: zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr V/26/2015.pdf   250.257 KB
Załącznik.pdf   546.936 KB

Uchwała Nr V/25/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie: nadania statutu Publicznej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr V/25/2015.pdf   258.420 KB
Załącznik.pdf   178.002 KB

Uchwała Nr V/24/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie: założenia Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr V/24/2015.pdf   317.403 KB
Załącznik.pdf   553.511 KB

Uchwała Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/205/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dalszego uczestnictwa Powiatu Szydłowieckiego w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Załączniki
Uchwała Nr V/23/2015.pdf   393.673 KB

Uchwała Nr V/22/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu w Szydłowcu do składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr V/22/2015.pdf   185.416 KB

Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2015 rok.

Załączniki
Uchwała Nr IV/21/2015.pdf   120.071 KB
Załącznik.pdf   282.840 KB

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2015 rok.

Załączniki
Uchwała Nr IV/20/2015.pdf   134.814 KB
Załącznik.pdf   173.617 KB

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2015 rok.

Załączniki
Uchwała Nr IV/19/2015.pdf   128.505 KB
Załącznik Nr 1.pdf   241.832 KB
Załącznik Nr 2.pdf   269.809 KB
Załącznik Nr 3.pdf   227.656 KB

Uchwała Budżetowa na rok 2015 Rady Powiatu w Szydłowcu Nr IV/18/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2015 Rady Powiatu w Szydłowcu Nr IV/18/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Załączniki
Uchwała Nr IV/18/2015.pdf   334.122 KB
Tabela Nr 1.pdf   1.684 MB
Tabela Nr 2.pdf   3.947 MB
Tabela Nr 3.pdf   588.369 KB
Załącznik Nr 1.pdf   321.181 KB
Uzasadnienie do budżetu powiatu na 2015 r.pdf   4.140 MB

Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020.

Załączniki
Uchwała Nr IV/17/2015.pdf   155.903 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.628 MB
Załącznik Nr 2.pdf   491.606 KB
Załącznik Nr 3.pdf   2.415 MB