Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Załączniki
Zarządzenie Nr 34/2016   741.310 KB

Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Załączniki
Zarządzenie Nr 33/2016   239.058 KB
Załącznik Nr 1   179.936 KB

Zarządzenie Nr 32/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie: rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt ustalonego w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 32/2016   261.183 KB

Zarządzenie Nr 31/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury (inwentaryzacji) kasy w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 31/2016   246.099 KB

Zarządzenie Nr 30/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: powołania Zespołu do dokonania oceny pracy dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, Pana Sławomira Drabika.

Załączniki
Zarządzenie Nr 30/2016   273.687 KB

Zarządzenie Nr 29/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmieniające Zarządzenie Nr KS.120.24.2016 Starosty Szydłowieckiego w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Szydłowieckim oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 29/2016   698.716 KB

Zarządzenie Nr 28/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 28/2016   237.879 KB

Zarządzenie Nr 27/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 27/2016   288.316 KB

Zarządzenie Nr 26/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 26/2016   283.183 KB

Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 25/2016   260.303 KB
Załącznik Nr 1   427.585 KB
Załącznik Nr 2   191.578 KB
Załącznik Nr 3   210.134 KB

Zarządzenie Nr 24/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie: zasad rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Szydłowieckim oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 24/2016   1.242 MB

Zarządzenie Nr 23/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 23/2016   321.339 KB

Zarządzenie Nr 22/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Zarządzenie Nr 22/2016   277.685 KB

Zarządzenie Nr 21/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie: powołania Jury do oceny prac zgłoszonych w ramach konkursu pt. "Historia i współczesność Powiatu Szydłowieckiego".

Załączniki
Zarządzenie Nr 21/2016   186.548 KB

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: składania wniosków do opracowania projektu budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2017 rok.

Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2016   210.536 KB

Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Szydłowieckiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Radomiu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 19/2016   1.351 MB

Zarządzenie Nr 18/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 19/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2016   216.085 KB

Zarządzenie Nr 17/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 lipca 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości.

Załączniki do Zarządzenia dostępne są do wglądu w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2016   306.283 KB

Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 lipca 2016 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 19/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2003 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2016   179.597 KB

Zarządzenie Nr 15/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany składu Komisji Rekruacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2016   201.395 KB

Zarządzenie Nr 14/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2016   271.579 KB

Zarządzenie Nr 13/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli w Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach.

Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2016   192.978 KB

Zarządzenie Nr 12/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmiany maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2016   219.262 KB

Zarządzenie Nr 11/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmiany podziału zadań i kompetencji pomiędzy Starostą i Wicestarostą.

Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2016   197.597 KB

Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2016   561.616 KB

Zarządzenie Nr 9/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Konkursowej XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem: "W trosce o nasze bezpieczeństwo".

Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2016   241.043 KB

Zarządzenie Nr 8/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu na 2016 rok.

Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2016   205.317 KB
Załącznik Nr 1   202.381 KB
Załącznik Nr 2   346.884 KB
Załącznik Nr 3   384.580 KB

Zarządzenie Nr 7/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" gm. Orońsko.

Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2016   179.345 KB

Zarządzenie Nr 6/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2016 roku.

Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2016   152.480 KB

Zarządzenie Nr 5/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie: powołania jury do oceny prac zgłoszonych w ramach konkursu p.t. "Wielkanoc w powiecie szydłowieckim 2016".

Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2016   202.052 KB

Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach w 2016 roku.

Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2016   154.704 KB

Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli w niepublicznych szkołach podstawowych specjalnych o uprawnieniach szkół publicznych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2016   299.158 KB

Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2016   175.132 KB
Załącznik   3.629 MB

Zarządzenie Nr 1/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2016   208.572 KB
Załącznik Nr 1   2.371 MB