Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zatoki parkingowej przy Starostwie Powiatowym w Szydłowcu - etap II

Budowa zatoki parkingowej przy Starostwie Powiatowym w...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zatoki parkingowej przy Starostwie Powiatowym w Szydłowcu

Budowa zatoki parkingowej przy Starostwie Powiatowym w...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zatoki parkingowej przy Starostwie Powiatowym w Szydłowcu

Budowa szybu windy osobowej z wiatrołapem i pomieszczeniem...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę szybu windy osobowej z wiatrołapem i pomieszczeniem technicznym wraz z dostawą i montażem

Remont drogi powiatowej nr 34488 Mniszek - Łaziska - Orońsko

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu pn. "Remont drogi powiatowej nr 34488 Mniszek - Łaziska - Orońsko na odcinku: przez wieś Łaziska"

Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu szydłowieckiego...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach 2006/2007 i 2007/2008.

Budowa chodników na drogach powiatowych nr 34478 w...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na budowę chodników na drogach powiatowych nr 34478 w miejscowości Sadek, nr 34477 w miejscowości Gąsawy Rządowe i nr 34472 w miejscowości Orońsko

Remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Szydłowcu - termomodernizacja budynku internatu (etap 2)

Dostawa mieszanki solno-piaskowej do zwalczania śliskości...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mieszanki solno-piaskowej do zwalczania śliskości zimowej

Budowa chodników na drogach powiatowych nr 34478 w...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników na drogach powiatowych nr 34478 w miejscowości Sadek, nr 34477 w miejscowości Gąsawy Rządowe i nr 34472 w miejscowości Orońsko.

Budowa drogi powiatowej nr 34484 Zaborowie – Omięcin...

Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia na budowe drogi powiatowej nr 34484 Zaborowie – Omięcin - Koryciska na odcinku : Zaborowie – Omięcin

Remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Szydłowcu – termomodernizacja budynku internatu (etap 2)

Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia na modernizacje dróg...

Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia na modernizacje dróg powiatowych nr 34311 Chlewiska - Korzyce i nr 34474 Dobrut – Śniadków –Lipienice

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wybór banku...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków majątkowo - inwestycyjnych i remontowych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont dróg powiatowych: nr 34478 Szydłowiec-Sadek-Zbijów i nr 34481 Szydłowiec-Majdów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont dróg powiatowych: nr 34478 Szydłowiec-Sadek-Zbijów i nr 34481 Szydłowiec-Majdów.
Załączniki
Ogłoszenie.pdf   1.602 MB

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na „Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków majątkowo- inwestycyjnych remontowych”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg powiatowych: nr 34488 Łaziska-Orońsko i nr 34486 Ciepła-Łaziska.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg powiatowych: nr 34488 Łaziska-Orońsko i nr 34486 Ciepła-Łaziska.
Załączniki
Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.pdf   323.913 KB