Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę gazu płynnego propan-butan dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę gazu płynnego propan-butan dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   89.240 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   109.662 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert i wykluczeniu wykonawcy na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert i wykluczeniu wykonawcy na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   667.117 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na dostawę agregatu prądotwórczego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na dostawę agregatu prądotwórczego.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   389.194 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na modernizację przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu - etap I - modernizacja budynku magazynowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na modernizację przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu - etap I - modernizacja budynku magazynowego.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   353.194 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   117.613 KB

Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   118.152 KB

Udzielenie kredytu inwestycyjnego - długoterminowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjno - remontowych

Udzielenie kredytu inwestycyjnego - długoterminowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjno - remontowych.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   300.554 KB
Rozstrzygnięcie protestu.pdf   370.317 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczenie wykonawcy na Rozbudowę Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu w celu utworzenia Klubu Pracy i pomieszczeń dla potrzeb doradztwa i pośrednictwa pracy oraz udzielania dotacji dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców zgodnie z nowymi standardami i wymogami dotyczącymi działalności urzędów pracy

Załączniki
Zawiadomienie   896.127 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: ?Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach 2008/2009 ; 2009/2010 ; 2010/2011

Załączniki
Zawiadomienie   120.785 KB
ZP-12   50.544 KB
ZP-21   53.479 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej Nr 4003W Szydłowiec?Antoniów-gr. woj. odcinek: Szydłowiec-Budki I?Aleksandrów-Huta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej Nr 4003W Szydłowiec–Antoniów-gr. woj. odcinek: Szydłowiec-Budki I–Aleksandrów-Huta.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   639.878 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu - etap III - remont dachu wraz z dociepleniem oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu – etap III – remont dachu wraz z dociepleniem oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   1.157 MB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   614.387 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zad I. Modernizacja drogi powiatowej Nr 4020W Omięcin - Zaborowie, Zad II. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3562W Orońsko-Mniszek, odcinek: Łaziska-Mniszek, Zad III. Modernizacja drogi powiatowej nr 4022 W Łaziska-Ciepła, Zad IV. Modernizacja drogi powiatowej nr 4023W Ciepła-Wałsnów, odcinek: przez m. Wałsnów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Zad I. Modernizacja drogi powiatowej Nr 4020W Omięcin – Zaborowie
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3562W Orońsko-Mniszek, odcinek: Łaziska-Mniszek
Zad III. Modernizacja drogi powiatowej nr 4022 W Łaziska-Ciepła
Zad IV. Modernizacja drogi powiatowej nr 4023W Ciepła-Wałsnów, odcinek: przez m. Wałsnów
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   1.782 MB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej Nr 3562W Chustki-Pogroszyn odcinek: Zdziechów-Wysoka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej Nr 3562W  Chustki-Pogroszyn odcinek: Zdziechów-Wysoka.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   568.275 KB
ZP-12.pdf   578.044 KB
ZP-21.pdf   873.424 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 4003W Szydłowiec - Antoniów - gr. woj. Odcinek: Szydłowiec - Budki I.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 4003W Szydłowiec – Antoniów – gr. woj. Odcinek: Szydłowiec – Budki I.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   135.731 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg powiatowych: Nr 3338W Smagów ? Cukrówka ? Pawłów odcinek : Cukrówka-Pawłów i 4022W Łaziska-Szydłowiec odcinek: Zdziechów -Świniów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg powiatowych: Nr 3338W  Smagów – Cukrówka – Pawłów odcinek : Cukrówka-Pawłów i 4022W Łaziska-Szydłowiec odcinek: Zdziechów -Świniów.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   830.282 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W w miejscowości Majdów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W w miejscowości Majdów.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   162.763 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rozbudowę, przebudowę i modernizację budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego, ul. Kolejowa 78 w Szydłowcu ? etap I - opracowanie dokumentacji (projekt budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy, specyfikacja wykonania i odbioru robót)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rozbudowę, przebudowę i modernizację budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, ul. Kolejowa 78 w Szydłowcu – etap I - opracowanie dokumentacji (projekt budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy, specyfikacja wykonania i odbioru robót).
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   104.513 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie instalacji przeciwpożarowych systemów alarmowych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie instalacji przeciwpożarowych systemów alarmowych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   161.146 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejeszej oferty na budowę, rozbudowę i modernizację przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji projektowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejeszej oferty na budowę, rozbudowę i modernizację przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy, specyfikacja wykonania i odbioru robót).
Załączniki
Zawiadomienie   165.866 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejeszej oferty Zad. I....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejeszej oferty Zad. I. Modernizacja drogi powiatowej Nr 3556W Wierzbica-Zbijów- gr. woj. odcinek: Mirów-Zbijów, Zad. II Modernizacja drogi powiatowej Nr 4016W Szydłowiec-Zbijów odcinek: w m. Sadek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wybór...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Szydłowieckiego.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 4003W Szydłowiec-Antoniów-gr.woj., Nr 3561W Szydłowiec-Omięcin odc.Szydlowiec-Krzcięcin i Nr 4015W Szydłowiec-Mirów N.-gr.woj. odc. od drogi nr 7-Gąsawy Rządowe-Mirów

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 4003W Szydłowiec-Antoniów-gr.woj., Nr 3561W Szydłowiec-Omięcin odc.Szydlowiec-Krzcięcin i Nr 4015W Szydłowiec-Mirów N.-gr.woj. odc. od drogi nr 7-Gąsawy Rządowe-Mirów.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   173.943 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rozbudowę, przebudowę i modernizację Przychodni Specjalistycznej SP ZZOZ w Szydłowcu oraz Przychodni Rejonowych w Szydłowcu, w Majdowie i Wysokiej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rozbudowę, przebudowę i modernizację Przychodni Specjalistycznej SP ZZOZ w Szydłowcu oraz Przychodni Rejonowych w Szydłowcu, w Majdowie i Wysokiej – dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia –– etap I - opracowanie dokumentacji (projekt budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy, specyfikacja wykonania i odbioru robót) dla niżej wymienionych zadań:

Zad. I Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej w Szydłowcu, ul. Wschodnia 23

Zad. II Przebudowa i modernizacja Przychodni Rejonowej w Szydłowcu, ul. Staszica

Zad. III Modernizacja obiektu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie, gm. Szydłowiec

Zad. IV Przebudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej, gm. Szydłowiec

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   167.787 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji przeciwpożarowych systemów alarmowych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji przeciwpożarowych systemów alarmowych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   55.479 KB

Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj. remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych oraz renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych.

Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj. remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych oraz renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   221.452 KB

Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu

Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   222.780 KB

Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   169.759 KB

Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki odc. od granicy powiatu (Pogroszyn)-Korzyce-Chustki- do drogi nr 7 i Nr 4015W Szydłowiec-Mirów N.-gr.woj. odc. od drogi nr 7-Gąsawy Rządowe-Mirów.

Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki odc. od granicy powiatu (Pogroszyn)-Korzyce-Chustki- do drogi nr 7 i Nr 4015W Szydłowiec-Mirów N.-gr.woj. odc. od drogi nr 7-Gąsawy Rządowe-Mirów.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   191.634 KB

Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 4003W Szydłowiec-Antoniów-gr.woj., Nr 4018W Szydłowiec-Majdów-gr.woj. i Nr 3561W Szydłowiec-Omięcin odc.Szydlowiec-Krzcięcin.

Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 4003W Szydłowiec-Antoniów-gr.woj., Nr 4018W Szydłowiec-Majdów-gr.woj. i Nr 3561W Szydłowiec-Omięcin odc.Szydlowiec-Krzcięcin.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   241.681 KB