Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.

Dostawa gazu płynnego propan-butan dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Dostawa gazu płynnego propan-butan dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   28.354 KB
SIWZ.pdf   79.092 KB
Załączniki do SIWZ.pdf   66.845 KB

Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – budowa boiska wielofunkcyjnego.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   186.781 KB
SIWZ.pdf   489.018 KB
Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf   2.151 MB
Załącznik Nr 3 do SIWZ.pdf   1.363 MB
Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 19 października 2009.pdf   1.078 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja projektowa - część1.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja projektowa - część2.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja projektowa - część3.rar   3.058 MB
Instrukcja rozpakowania Załącznika Nr 2.pdf   22.676 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf   45.412 KB
Wyjaśnienie oraz modyfikacja do SIWZ z dnia 22 października 2009.pdf   71.003 KB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część1.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część2.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część3.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część4.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część5.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część6.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część7.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część8.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część9.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część10.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część11.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część12.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część13.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część14.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część15.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część16.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część17.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część18.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część19.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część20.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część21.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część22.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część23.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część24.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część25.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część26.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część27.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część28.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część29.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część30.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część31.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część32.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część33.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część34.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część35.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część36.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część37.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część38.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część39.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część40.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część41.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część42.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część43.rar   5.722 MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja - część44.rar   3.706 MB
Instrukcja rozpakowania Załącznika Nr 2 - Dokumentacja.pdf   30.953 KB
Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 30 października 2009.pdf   646.762 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 05 listopada 2009.pdf   596.909 KB
Załącznik 1 do wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 05 listopada 2009.pdf   880.340 KB
Załącznik 2 do wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 05 listopada 2009.pdf   273.723 KB

Dostawa mieszanki solno-piaskowej do zwalczania śliskości zimowej

Dostawa mieszanki solno-piaskowej do zwalczania śliskości zimowej.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   221.989 KB
SIWZ.pdf   645.654 KB

Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla ośmiu obrębów jednostki ewidencyjnej Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie (Broniów, Cukrówka, Krawara, Ostałów, Ostałówek, Sulistrowice, Zaława, Zawonia)

Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla ośmiu obrębów jednostki ewidencyjnej Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.

 

1. obręb Broniów gm. Chlewiska pow. 504 ha 955 dz.
2. obręb Cukrówka gm. Chlewiska pow. 275 ha 934 dz.
3. obręb Krawara gm. Chlewiska pow. 327 ha 400 dz.
4. obręb Ostałów gm. Chlewiska pow. 384 ha 987 dz.
5. obręb Ostałówek gm. Chlewiska pow. 394 ha 586 dz.
6. obręb Sulistrowice gm. Chlewiska pow. 217 ha 408 dz.
7. obręb Zaława gm. Chlewiska pow. 436 ha 856 dz.
8. obręb Zawonia gm. Chlewiska pow. 241 ha 628 dz.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   70.938 KB
SIWZ.pdf   159.841 KB
Załącznik Nr 5 do SIWZ.pdf   3.087 MB

Sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Wola Lipieniecka Mała gm. Jastrząb

Sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Wola Lipieniecka Mała gm. Jastrząb.

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu.pdf   91.475 KB

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Orłów gm.Jastrząb

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Orłów gm. Jastrząb.

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu.pdf   95.155 KB

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W w miejscowości Chlewiska

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W w miejscowości Chlewiska.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   60.795 KB
SIWZ.pdf   201.052 KB

Remont budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu - remont dachu wraz z dociepleniem i wymiana stolarki okiennej

Remont budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu – remont dachu wraz z dociepleniem i wymiana stolarki okiennej.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   61.002 KB
SIWZ.pdf   148.823 KB
SIWZ - przedmiar.pdf   173.364 KB
SIWZ - wykaz stolarki.pdf   17.233 KB

Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3562W Mniszek - Orońsko Odc. Łaziska-Chałupki Łaziskie i Nr 4013W Wałsnów - Jastrząb Odc. Jastrząb -Kol. Kuźnia

Przedmiot zamówienia:
Zad I. Przebudowa  drogi powiatowej Nr 3562W  Mniszek – Orońsko Odc. Łaziska-Chałupki Łaziskie
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4013W Wałsnów – Jastrząb Odc. Jastrząb -Kol. Kuźnia

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   69.290 KB
SIWZ.pdf   231.618 KB

Budowa chodnika przy drogach powiatowych: Nr 4018W w miejscowości Majdów - II etap, Nr 4019W w miejscowości Majdów i Nr 4004W w miejscowości Chlewiska; przebudowa drogi Nr 4016W Szydłowiec-Zbijów D. (budowa chodnika m. Sadek II etap)

Przedmiot zamówienia:
Zad I. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W w miejscowości Majdów – II etap
Zad II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4019W w miejscowości Majdów
Zad III. Przebudowa drogi nr 4016W Szydłowiec-Zbijów D. (budowa chodnika m. Sadek II etap)
Zad IV. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W w miejscowości Chlewiska 

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   61.398 KB
SIWZ.pdf   236.172 KB

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Orłów gm.Jastrząb

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Orłów gm.Jastrząb.

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu.pdf   31.607 KB

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 985 288,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 985 288,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   62.605 KB
SIWZ.pdf   110.264 KB
Załącznik Nr 3 do SIWZ.pdf   1.579 MB

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3563W Wolanów-Chronów-Kol. Chronów

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3563W Wolanów-Chronów-Kol. Chronów.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   59.185 KB
SIWZ.pdf   207.019 KB

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA, położonej we wsi Wola Lipieniecka Mała gm. Jastrząb

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA, położonej we wsi Wola Lipieniecka Mała gm. Jastrząb.

Załączniki
Informacja o przetargu.pdf   26.130 KB
Wykaz nieruchomości.pdf   30.324 KB

Remont pracowni technologii gastronomicznej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu

Remont pracowni technologii gastronomicznej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   58.271 KB
SIWZ.pdf   144.326 KB
SIWZ - Kosztorys ślepy.pdf   2.331 MB

Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3556W Mirów - Zbijów, Nr 4015W Szydłowiec - Mirów Nowy odcinek: w m. Mirów i Nr 4015W Szydłowiec - Mirów Nowy. odcinek: w m. Gąsawy Rządowe

Przedmiot zamówienia:
Zad I. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556W  Mirów – Zbijów
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W  Szydłowiec – Mirów Nowy
Odcinek: w m. Mirów
Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów Nowy
Odcinek: w m. Gąsawy Rządowe
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   62.324 KB
SIWZ.pdf   202.906 KB

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W w miejscowości Majdów - II etap

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W w miejscowości Majdów - II etap.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   236.783 KB
SIWZ.pdf   795.231 KB

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Szydłowieckiego, położonej w Łaziskach w gm. Orońsko

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Szydłowieckiego, położonej w Łaziskach w gm. Orońsko.
Załączniki
Ogłosznie.pdf   1.215 MB

Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3338W Smagów ? Cukrówka ? Pawłów, Nr 4006W Stefanków-Skłoby, Nr 3342W Ostałów-Sulistrowice, Nr 4006W Stefanków-Skłoby i Nr 4002W Ostałówek ?Krawara, Nr 4007W Hucisko-Budki II.

Przedmiot zamówienia:
Zad I .Przebudowa drogi powiatowej Nr 3338W  Smagów – Cukrówka – Pawłów
odcinek : Cukrówka-Pawłów
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej nr 4006W  Stefanków-Skłoby.
Odcinek : w m. Stefanków
Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 3342W Ostałów-Sulistrowice.
Odcinek : Sulistrowice-Zawonia
Zad IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 4006W Stefanków-Skłoby.
Odcinek : w m. Skłoby do leśniczówki
Zad V. Przebudowa drogi powiatowej nr 4002W Ostałówek –Krawara.
Odcinek : w m. Ostałówek
Zad. VI. Przebudowa drogi powiatowej nr 4007W Hucisko-Budki II. Odcinek : w m. Budki II
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   216.440 KB
SIWZ.pdf   492.954 KB
Modyfikacja do SIWZ z dnia 7 maja 2009 r.   849.748 KB

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W w miejscowości Majdów - II etap

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W w miejscowości Majdów – II etap.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   212.296 KB
SIWZ.pdf   826.758 KB

Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3338W Smagów-Cukrówka-Pawłów, Nr 4006W Stefanków-Skłoby i Nr 3342W Ostałów-Sulistrowice

Przedmiot zamówienia:
Zad I. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3338W  Smagów – Cukrówka – Pawłów odcinek: Cukrówka-Pawłów
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej nr 4006W  Stefanków - Skłoby odcinek: w m. Stefanków
Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 3342W Ostałów - Sulistrowice odcinek: Sulistrowice –Zawonia
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   225.196 KB
SIWZ.pdf   504.287 KB

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj. Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych, Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.

Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych
Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   196.919 KB
SIWZ.pdf   517.539 KB

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Szydłowieckiego, położonej w Łaziskach w gm. Orońsko

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Szydłowieckiego, położonej w Łaziskach w gm. Orońsko.
Załączniki
Ogłosznie.pdf   269.478 KB

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej powiatu szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej powiatu szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   184.663 KB
SIWZ.pdf   4.189 MB