główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, z terenu Powiatu Szydłowieckiego

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, z terenu Powiatu Szydłowieckiego.