Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   276.581 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   23.926 KB

Rozstrzygnięcie przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Szydłowieckiego

Rozstrzygnięcie przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   386.769 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mieszanki solno - piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mieszanki solno - piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   284.977 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   28.363 KB

Przebudowa drogi nr 4007W Hucisko - Budki II w zakresie budowy zatoki postojowej o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 137,5 m2 , budowie zjazdów i chodnika

Przebudowa drogi nr 4007W Hucisko – Budki II w zakresie budowy zatoki postojowej o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 137,5 m2 , budowie zjazdów i chodnika.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   39.118 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   38.346 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę mieszanki solno - piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę mieszanki solno - piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   130.341 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   139.213 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   39.641 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na przebudowę dróg powiatowych: Nr 4022W Szydłowiec - Łaziska ul. Metalowa w Szydłowcu i Nr 4015W Szydłowiec - Mirów N - gr. woj. w m. Gąsawy Rządowe (budowa chodnika)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na przebudowę dróg powiatowych: Nr 4022W Szydłowiec – Łaziska ul. Metalowa w Szydłowcu i Nr 4015W Szydłowiec – Mirów N – gr. woj. w m. Gąsawy Rządowe (budowa chodnika).

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   770.488 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   43.455 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623), nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych w ramach zadania: "Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu. Etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623), nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych w ramach zadania: „Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu. Etap I – budowa boiska wielofunkcyjnego”.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   270.285 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   52.240 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont siedziby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy pl. M. Konopnickiej 7 w tym remont pomieszczeń biurowych oraz sieci elektrycznej i teleinformatycznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont siedziby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy pl. M. Konopnickiej 7 w tym remont pomieszczeń biurowych oraz sieci elektrycznej i teleinformatycznej.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   244.562 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   48.935 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę, rozbudowę i modernizację przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu. Etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę, rozbudowę i modernizację przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu. Etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   265.426 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   62.602 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zad I. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec - Antoniów na odcinku Huta - Antoniów". Zad. II "Przebudowa drogi powiatowej nr 4004W Chlewiska - Aleksandrów na odcinku w m.Chlewiska". Zad III. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4020W Zaborowie - Omięcin - Koryciska na odcinku Omięcin - Koryciska"

Załączniki
Zawiadomienie   1.682 MB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   603.543 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodników przy drogach powiatowych: Nr 4018W Szydłowiec-Majdów i Nr 4019W Majdów-Ciechostowice

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Zad. I. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W Szydłowiec-Majdów
Zad. II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4019W Majdów-Ciechostowice

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   702.059 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   617.518 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   233.296 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   55.919 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg powiatowych: nr 4014W Jastrząb - Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb, nr 4015W Szydłowiec - Mirów na odcinku Bieszków Dolny - Rogów, nr 4016W W Szydłowiec - Zbijów Duży w m. Sadek - II etap (budowa chodnika) i nr 3562W Orońsko - Mniszek odcinek w m. Orońsko

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Zad. I. Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W Jastrząb – Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb.
Zad. II. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów na odcinku Bieszków Dolny - Rogów.
Zad. III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4016W W Szydłowiec – Zbijów Duży w m. Sadek – II etap (budowa chodnika).
Zad. IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 3562W Orońsko – Mniszek odcinek w m. Orońsko.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   984.322 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   110.481 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Szydłowcu w tym: Przychodni Specjalistycznej ul. Wschodnia 23, Przychodni Rejonowej ul Staszica 4, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Szydłowcu w tym: Przychodni Specjalistycznej ul. Wschodnia 23, Przychodni Rejonowej ul. Staszica 4, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej”.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   318.752 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   88.263 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn "Montaż systemu solarnego w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn "Montaż systemu solarnego w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach".

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   793.572 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   70.325 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: Zad I. Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4006W Stefanków-Skłoby na odcinku długości 320m, Zad II. Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4007W Hucisko-Budki II na odcinku 1100m

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na:
Zad I. Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4006W Stefanków-Skłoby na odcinku długości 320m,
Zad II. Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4007W Hucisko-Budki II na odcinku 1100m.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   663.795 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   27.934 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na montaż systemu solarnego w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na montaż systemu solarnego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   493.529 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   26.652 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynków SP ZZOZ w Szydłowcu w tym: Przychodni Specjalistycznej ul. Wschodnia 23, Przychodni Rejonowej ul. Staszica 4, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynków SP ZZOZ w Szydłowcu w tym: Przychodni Specjalistycznej ul. Wschodnia 23, Przychodni Rejonowej ul. Staszica 4, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   418.427 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   64.459 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.: Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych, Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.:
Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych,
Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   547.894 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   54.938 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki na odcinku :od km 0+000 do km 1+231,19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki na odcinku :od km 0+000 do km 1+231,19.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   459.785 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   83.343 KB