Zawiadomienie nr GN.6642.1.398.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 70, 72, 74 w miejscowości Ostałów.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.398.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 70, 72, 74 w miejscowości Ostałów.