Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2022

Petycja w sprawie przygotowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika przy d...

Petycja w sprawie przygotowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4015W Szydłowiec - Mirów Nowy gr. woj. Na odcinku Mirów Stary do skrzyżowania z Mirów Nowy

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 15:35

2. Ogłoszenia przetargów 2022

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 15:22

3. Rok 2022

Uchwała Nr 105/231/2022 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie: "regulaminu funkcjonowania parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Szydłowieckiego, zlokalizowanego na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 78"

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 14:07

4. Rok 2022

Uchwała Nr 105/230/2022 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie wskazania jednostki organizacyjnej do prowadzenia parkingu pojazdów usuniętych z drogi na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 13:56

5. Rok 2022

Uchwała Nr 105/229/2022 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie szydłowieckim w 2023 roku.

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 13:54

6. Rok 2022

Uchwała Nr 105/228/2022 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu w Szydłowcu na 2023 r.

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 13:45

7. Rok 2022

Uchwała Nr 105/227/2022 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027.

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 13:32

8. Rok 2022

Uchwała Nr 104/226/2022 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2022 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022.

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 13:26

9. Rok 2022

Uchwała Nr 104/225/2022 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 13:22

10. Rok 2022

Uchwała Nr 104/224/2022 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie szydłowieckim w 2023 roku.

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 13:16

11. Rok 2022

Uchwała Nr 104/223/2022 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie szydłowieckim w 2023 roku.

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 13:08

12. Rok 2022

Uchwała Nr 102/222/2022 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: powołania na stanowisko Kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 13:04

13. Rok 2022

Uchwała Nr 102/221/2022 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: przedłożenia do konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok".

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 13:02

14. Rok 2022

Uchwała Nr 102/220/2022 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2022 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022.

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 12:59

15. Rok 2022

Uchwała Nr 102/219/2022 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok.

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 12:52

16. Ogłoszenia przetargów 2022

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4017 W Barak- Sadek- Stacja PKP Szydłowiec w miejscow...

Utworzony: 2022-11-09 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 09:17

17. Rok 2022

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku ...

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane. Znak sprawy: BA.6743.466.2022 Data wpływu 24.11.2022 r. Inwestor Michał Minda Nazwa inwestycji Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji Szydłowiec, gm. Szydłowiec Obręb ewid. 143005_4.0...

Utworzony: 2022-11-29 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 08:53

18. Rok 2022

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj...

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane. Znak sprawy: BA.6743.468.2022 Data wpływu 29.11.2022 r. Inwestor Dominik Szcześniak Nazwa inwestycji Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 4,85 m3 z odcinkiem ziemnym do budynku mieszkalnego je...

Utworzony: 2022-12-01 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 08:51

19. Ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z ...

Utworzony: 2022-10-28 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 08:24

20. Imienne wykazy głosowań radnych

Imienne wykazy z głosowań radnych podczas XXXVII sesji Rady Powiatu w Szydłowcu z dn...

Utworzony: 2022-12-01 | Zmodyfikowany: 2022-12-01 10:37