Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja dotycząca stanu realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale środków z ...

Interpelacja Radnego Piotra Kornatowskiego dotycząca stanu realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale środków z R.F.I.L.

Utworzony: 2021-10-21 | Zmodyfikowany: 2021-10-21 14:49

2. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja dotycząca skrzyżowań dróg serwisowych S7 z ul. Kolejową i Jastrzębską.

Interpelacja Radnego Piotra Kornatowskiego dotycząca skrzyżowań dróg serwisowych S7 z ul. Kolejową i Jastrzębską.

Utworzony: 2021-10-21 | Zmodyfikowany: 2021-10-21 14:46

3. Ogłoszenia przetargów 2021

„Przebudowa dróg powiatowych” w tym: Część 1 Przebudowa drogi powiatowej...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 15:12

4. Ogłoszenia przetargów 2021

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec - Mirów Nowy - gr. woj.”

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 13:53

5. Rok 2021

Informacja o dokonaniu zgłoszenia wykonania wewnętrznej instalacji gazu

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane. Znak sprawy: BA.6743.338.2021 Data wpływu 18.10.2021 r. Inwestor Pracownia Reklamy ART 86 Dorota Gil Temat inwestycji Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku usługowego Adres inwestycji Szydłowiec, gm. Szydłow...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 13:35

6. Rok 2021

Informacja o dokonaniu zgłoszenia wykonania wewnętrznej instalacji gazu

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane. Znak sprawy: BA.6743.336.2021 Data wpływu 18.10.2021 r. Inwestor Łukasz Boruch Temat inwestycji Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji Szydłowiec, gm. Szydłowiec O...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 13:24

7. Ogłoszenia przetargów 2021

„Przebudowa i remonty dróg powiatowych” w tym: Część 1 Remont drogi powi...

Utworzony: 2021-09-17 | Zmodyfikowany: 2021-10-19 14:52

8. Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert "Przebudowa drogi powiatowej Mniszek- Krzcięcin-...

Utworzony: 2021-10-04 | Zmodyfikowany: 2021-10-19 14:21

9. Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert "Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie- Omięcin-...

Utworzony: 2021-10-01 | Zmodyfikowany: 2021-10-18 13:36

10. Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu IT oraz przedłużenia gwarancji.

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej: FortiSwitch-148E 2 szt. Usługi dodatkowe: wdrożenie i konfiguracja urządzenia w siedzibie Zamawiającego, integracja z posiadanym urządzeniem UTM Fortigate, w tym również aktualizacja oprogramowania do nowszej wersji oraz rekonfiguracja i optymalizacja ustawień w nowej wersji oprogramowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dodatkowo wymaga się przeprowadzenia testów sieci po wdrożeniu, dla zape...

Utworzony: 2021-10-18 | Zmodyfikowany: 2021-10-18 12:41

11. Rok 2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 2...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/właścicieli działki numer 198 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości numer 208, 206/2 położonych w miejscowości Chronów Kolonia, gmina Orońsko. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.818.2021

Utworzony: 2021-10-18 | Zmodyfikowany: 2021-10-18 10:16

12. Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert "Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Ze...

Utworzony: 2021-10-14 | Zmodyfikowany: 2021-10-14 11:36

13. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja dotycząca modernizacji nawierzchni drogi powiatowej Barak-Stacja PKP

Interpelacja radnego Marka Sokołowskiego dotycząca modernizacji nawierzchni drogi powiatowej Barak-Stacja PKP.

Utworzony: 2021-10-14 | Zmodyfikowany: 2021-10-14 11:36

14. Ochrona środowiska

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I LEŚNICTWA

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I LEŚNICTWA ul. T. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec tel. (48) 617 70 70, 617 70 71, 617 70 73 pokój nr 105, 106, 107 I piętro UWAGA! Poniżej znajduje się spis spraw jakie możesz załatwić w Wydziale: Wydawanie kart wędkarskich. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb. Od dnia 01 sierpnia 2020r. obowiązkowi rejestracji podlegają: jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości wi...

Utworzony: 2004-06-30 | Zmodyfikowany: 2021-10-14 09:15

15. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja w sprawie realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3556W...

Interpelacja radnej Joanny Kowalik dotycząca realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3556W relacji Wierzbica-Zbijów-gr. Woj. na odcinku od km 4+750 do 5+570 tj. długość 820 km. Przebudowa istniejącej drogi do parametrów drogi klasy "Z" co wiąże się z poszerzeniem istniejącej jezdni".

Utworzony: 2021-09-30 | Zmodyfikowany: 2021-10-14 08:46

16. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja dotycząca lekceważenia obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 w Liceu...

Interpelacja radnego Zdzisława Bąka dotycząca lekceważenia obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu.

Utworzony: 2021-10-14 | Zmodyfikowany: 2021-10-14 08:46

17. Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert "Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Ze...

Utworzony: 2021-10-05 | Zmodyfikowany: 2021-10-13 13:26

18. Ogłoszenia przetargów 2021

Dostawa i montaż specjalistycznego sprzętu i urządzeń medycznych dla potrzeb Samodzi...

Utworzony: 2021-08-13 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 12:09

19. Radni

RADNI RADY POWIATU W SZYDŁOWCU

Oświadczenia majątkowe za rok 2019

Utworzony: 2020-08-11 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 10:31

20. Radni

Radni Rady Powiatu w Szydłowcu

Oświadczenia majątkowe za rok 2020.

Utworzony: 2021-07-15 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 10:29