Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracy w ramach projektu „TERAZ TY!”

Szydłowiec, 03.07.2020 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU „TERAZ TY!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. DYREKT...

Utworzony: 2020-07-03 | Zmodyfikowany: 2020-07-03 22:31

2. Rok 2020

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 953 położonej w m...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/współwłaściciela działki 952 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 953 położonej w miejscowości Rogów, gmina Mirów. Zgłoszenie prac geodezyjnych: GN.6642.1.382.2020

Utworzony: 2020-07-03 | Zmodyfikowany: 2020-07-03 12:08

3. Ogłoszenia przetargów

Przebudowa drogi powiatowej nr 4011W Orońsko- Ruda Wielka w m. Tomaszów

Utworzony: 2020-06-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 14:54

4. Rok 2016

Zarządzenie Nr 35/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji określającej zasady wykonywania czynności kancelaryjnych oraz organizację obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Utworzony: 2016-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-06-30 22:25

5. Zamówienia publiczne

Dostawa gazu płynnego propan-butan przeznaczonego do celów grzewczych do Domu Pomocy...

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-06-30 14:44

6. Ogłoszenia przetargów

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Orońsko w m. Guzów Zadanie 2. Przebud...

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-30 11:34

7. Ogłoszenia przetargów

Zakup karetki dla zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Szydłowcu, ul. Sta...

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-29 13:19

8. Zapytania ofertowe / Dotacje

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restaurators...

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-06-29 11:59

9. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału, realizując zadania powiatu dotyczące ochrony środowiska, leśnictwa, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, rolnictwa i łowiectwa. Naczelnik lub inny pracownik Starostwa wyznaczony przez Starostę może pełnić funkcję Geologa Powiatowego. Do zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu: I. Ochrony Środowiska: Nadzór i określenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń dla podmiotów gospodarczych, które korzystają ze środowiska, Wydawani...

Utworzony: 2003-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-26 11:19

10. Ogłoszenia przetargów

Budowa zatoki postojowej przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu droga powiatowa nr 4003W

Utworzony: 2020-05-06 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 10:56

11. Wicestarosta

Funkcję Wicestarosty pełni - Anita Gołosz

Funkcję Wicestarosty pełni - Anita Gołosz

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-06-24 10:06

12. Imienne wykazy głosowań radnych

Imienne wykazy z głosowań radnych podczas XV sesji Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 2...

Utworzony: 2020-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-06-24 08:36

13. Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo

Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo

Zapraszamy Państwa do śledzenia przebiegu obrad Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo w Internecie. Transmisja z przebiegu obrad

Utworzony: 2018-11-19 | Zmodyfikowany: 2020-06-24 08:23

14. Rok 2020

Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie: prowadzenia mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej na terenie powiatu szydłowieckiego.

Utworzony: 2020-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-06-24 08:23

15. Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu

XV Sesja Rady Powiatu w Szydłowcu - 23 czerwca 2020 r.

Utworzony: 2020-06-23 | Zmodyfikowany: 2020-06-24 08:18

16. Komunikacja i transport

.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU pl. Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec tel. (48) 617 70 51, 55 pokój nr 302 i 304, III piętro Zawieszony został obrót gotówkowy kasy urzędu i płatność zbliżeniowa. Zobowiązania finansowe wobec Powiatu Szydłowieckiego należy regulować za pomocą bankowości elektronicznej. Numery rachunków: 04 1240 5703 1111 0010 7164 5321 - Konto podstawowe: opłata rejestracyjna, opłata za prawo jazdy, 42 1240 5732 1111 0010 1736 3870 - Opłata ewidencyjna, 06 9129 0001 0090...

Utworzony: 2003-07-18 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 10:05

17. Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Ko...

Utworzony: 2020-06-09 | Zmodyfikowany: 2020-06-22 11:13

18. Rok 2020

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe...

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 czerwca 2020r. znak:WA.RUZ.4210.82m.2020.JSM o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pani Renaty Bąk -Jaroszek działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Krzyżanowski Partners Sp. z o. o. z siedzibą w Pionkach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. ujęcia wód podziemnych na dz. o nr. ew. 25...

Utworzony: 2020-06-18 | Zmodyfikowany: 2020-06-18 14:57

19. Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania

Informacja o sposobach i stanie przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m.in. informacja publiczna o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw. Kwestie te regulują przepisy rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. Nr 160 poz. 1074 z późn. zm.). Jak wynika z § 6 tego rozporządzen...

Utworzony: 2010-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-06-17 11:40

20. Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji

Maj 2020

l.p NAZWA PRACODAWCY INSTRUMENT RYNKU PRACY LICZBA UTWORZONYCH STANOWISK 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Prace Interwencyjne 1 2 PPHU "GAMA" SŁAWOMIR MINDA Prace Interwencyjne 2 3 PPHU TRANS-KAM -WOJCIECH STASZEWSKI Prace Interwencyjne 1 4 FUNDACJA OPOKA DLA WAS Prace Interwencyjne 1 5 PROGRESS Marcin Wiącek Prace Interwencyjne 1 6 SKLEP WIELOBRANŻOWY CHEMICZNO-METALOWY MAG-FARB .J.SAJECKI. Prace Interwencyjne 1 7 Firma Handlowo-Usługowa Łyżwa Janusz Prace Interwencyjne 1 8 KAM...

Utworzony: 2020-06-17 | Zmodyfikowany: 2020-06-17 09:05