Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Dotacje

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakr...

Utworzony: 2024-02-28 | Zmodyfikowany: 2024-04-16 14:51

2. Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach Województwo mazowieckie Powiat szydłowiecki Gmina Orońsko Miejscowość Łaziska Adres Łaziska, ul. Wspólna 1, 26-505 Orońsko Kontakt tel/fax: (48) 6184437 / (48) 6184434 e-mail: Sekretariat: sekretariat.laziska@dps.pl Administracja: administracja.laziska@dps.pl Księgowość: laziska@dps.pl Pracownicy Socjalni: socjalny.laziska@dps.pl Główna Księgowa: ksiegowa.laziska@dps.pl Magazyn: magazyn.laziska@dps.pl Godziny pracy Administracja: p...

Utworzony: 2004-01-02 | Zmodyfikowany: 2024-04-16 14:20

3. Aktualności

Uchwała Nr 146/344/2024 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2024r. w sprawie...

Uchwała Nr 146/344/2024 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2024r. w sprawie zatrudnienia Pani Magdaleny Bartosiak na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.

Utworzony: 2024-04-16 | Zmodyfikowany: 2024-04-16 14:19

4. Oferty pracy

Uchwała Nr 146/344/2024 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2024r.

Utworzony: 2024-04-16 | Zmodyfikowany: 2024-04-16 14:15

5. Rok 2024

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek numer 642, 643 położ...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/właścicieli działek numer 592, 640, 641 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek numer 642, 643 położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Mirów Stary Tomaszów, jednostce ewidencyjnej 143003_2 Mirów. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.391.2024.

Utworzony: 2024-04-16 | Zmodyfikowany: 2024-04-16 13:50

6. Informacje o zgłoszeniach budowy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w mi...

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane. Znak sprawy: BA.6743.99.2024 Data upływu terminu 10.04.2024 r. Inwestor Gmina Orońsko Nazwa inwestycji Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Guzów na terenie gminy Orońsko. Adres inwestycji Guzów,...

Utworzony: 2024-04-16 | Zmodyfikowany: 2024-04-16 12:17

7. Informacje o zgłoszeniach budowy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w mi...

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane. Znak sprawy: BA.6743.98.2024 Data upływu terminu 10.04.2024 r. Inwestor Gmina Orońsko Nazwa inwestycji Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bąków na terenie gminy Orońsko. Adres inwestycji Bąków,...

Utworzony: 2024-04-16 | Zmodyfikowany: 2024-04-16 11:35

8. Rok 2024

GN.6840.4.2023.JD - Wykaz Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w dro...

Wykaz Nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w trybie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344), położonej w jednostce ewidencyjnej 143005_4 Szydłowiec miasto, obręb 0001 Szydłowiec, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2615 o powierzchni 0,2990 ha, uregulowanej w Księdze Wieczystej RA1S/00002613/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu.

Utworzony: 2024-04-16 | Zmodyfikowany: 2024-04-16 09:37

9. Informacje o zgłoszeniach budowy

Informacja o wydaniu zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budow...

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o wydaniu zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane Znak sprawy: BA.6743.69.2024 Data wydania zaświadczenia 13.03.2024 r. Inwestor Sylwester Wabik Nazwa inwestycji Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemny zbiornikiem V2700 dm3 i doziemn...

Utworzony: 2024-03-26 | Zmodyfikowany: 2024-04-15 13:49

10. Informacje o zgłoszeniach budowy

Informacja o wydaniu zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy...

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o wydaniu zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane. Znak sprawy: BA.6743.116.2024 Data wydania zaświadczenia 15.04.2024 r. Inwestor Gmina Szydłowiec Nazwa inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Ba...

Utworzony: 2024-04-15 | Zmodyfikowany: 2024-04-15 13:47

11. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Szydłowieckiego

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego prowadzi Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich, pok.206. Kontakt: pl. M. Konopnickiej 7 26 - 500 Szydłowiec tel. 48 617 70 22 fax 48 617 70 09 e-mail: ngo@szydlowiecpowiat.pl

Utworzony: 2014-05-23 | Zmodyfikowany: 2024-04-15 10:42

12. Rok 2024

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek numer 195/2, 195/3, ...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/właścicieli działek numer 195/2, 195/3, 198, 199, 204, 206, 207, 208, 209, 210 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek numer 195/2, 195/3, 198, 199, 204, 206, 207, 208, 209, 210 położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Tomaszów, jednostce ewidencyjnej 143004_2 Orońsko. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.13.2024.

Utworzony: 2024-04-12 | Zmodyfikowany: 2024-04-12 10:07

13. Rok 2024

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki numer 132 położonej ...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/właścicieli działki numer 169 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki numer 132 położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Mirów Stary, jednostce ewidencyjnej 143003_2 Mirów.

Utworzony: 2024-04-12 | Zmodyfikowany: 2024-04-12 09:58

14. Rok 2024

Zarządzenie Nr 16/2024 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 16/2024 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0013 Nadolna, gmina Chlewiska, powołania komisji przetargowej, ustalenia cen wywoławczych oraz wysokości wadium.

Utworzony: 2024-04-12 | Zmodyfikowany: 2024-04-12 09:52

15. Rok 2024

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa - działka nr 420 z obr...

Starosta Szydłowiecki ogłasza, że w dniu 16 maja 2024 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, odbędzie się przetarg na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0013 Nadolna, gmina Chlewiska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 420 o powierzchni 0,0521 ha, uregulowanej w Księdze Wieczystej RA1S/00030910/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu.

Utworzony: 2024-04-12 | Zmodyfikowany: 2024-04-12 09:51

16. Rok 2024

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Kształcenia Z...

Utworzony: 2024-03-14 | Zmodyfikowany: 2024-04-11 15:50

17. WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa

WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa

Utworzony: 2024-04-10 | Zmodyfikowany: 2024-04-10 12:47

18. WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego

WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego

Utworzony: 2024-04-10 | Zmodyfikowany: 2024-04-10 12:46

19. Informacje o zgłoszeniach budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku ...

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane. Znak sprawy: BA.6743.120.2024 Data wpływu 03.04.2024 r. Inwestor Franciszek Klusek Nazwa inwestycji Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Adres inwestycji Sadek, gm. Szydłowiec Obręb ewid. 14300_5.0012 ...

Utworzony: 2024-04-05 | Zmodyfikowany: 2024-04-05 14:01

20. Informacje o zgłoszeniach budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepom...

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane. Znak sprawy: BA.6743.116.2024 Data wpływu 02.04.2024 r. Inwestor Gmina Szydłowiec Nazwa inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Barak gmina Szydłowiec. Adres inwestycji Barak, gm. Szydłowiec Obręb ewid...

Utworzony: 2024-04-04 | Zmodyfikowany: 2024-04-04 14:10