Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Aktualności

XXIII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 23 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kan...

Utworzony: 2022-05-23 | Zmodyfikowany: 2022-05-23 15:13

2. Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Utworzony: 2022-01-27 | Zmodyfikowany: 2022-05-23 13:19

3. Ogłoszenia przetargów 2022

Przebudowa drogi powiatowej nr 4001W Korzyce-Broniów-Zaława-Chlewiska w m. Cukrówka ...

Utworzony: 2022-03-31 | Zmodyfikowany: 2022-05-23 10:26

4. Rok 2022

Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 19.05.2022 r., znak: GN.6853.7.2022.TB zobow...

Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 19.05.2022 r., znak: GN.6853.7.2022.TB zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1942, położoną w obrębie 143005_5.0001 Ciechostowice, jednostka ewidencyjna143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, celem wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.

Utworzony: 2022-05-20 | Zmodyfikowany: 2022-05-20 15:03

5. Rok 2022

Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 18.05.2022 r., znak: GN.6853.4.2022.TB zobow...

Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 18.05.2022 r., znak: GN.6853.4.2022.TB zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1752, położoną w obrębie 143005_5.0001 Ciechostowice, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.

Utworzony: 2022-05-20 | Zmodyfikowany: 2022-05-20 15:02

6. Rok 2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 5...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/właścicieli działek numer 167, 169, 174, 175 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości numer 55 położonej w miejscowości Mirów Nowy, gmina Mirów. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.341.2022

Utworzony: 2022-05-20 | Zmodyfikowany: 2022-05-20 14:59

7. Ogłoszenia przetargów 2022

Przebudowa drogi powiatowej nr 3556W relacji Wierzbica - Mirów - odc. od km 3+707,37...

Utworzony: 2022-04-14 | Zmodyfikowany: 2022-05-20 13:27

8. Ogłoszenia przetargów 2022

Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu

Utworzony: 2022-05-20 | Zmodyfikowany: 2022-05-20 13:10

9. Rok 2022

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ...

a podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane. Znak sprawy: BA.6743.164.2022 Data wpływu 19.05.2022 r. Inwestor Krzysztof Stanik Nazwa inwestycji Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z odcinkiem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji Szydłowiec, gm. Szydłowi...

Utworzony: 2022-05-20 | Zmodyfikowany: 2022-05-20 10:03

10. Ogłoszenia przetargów 2022

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170

Utworzony: 2022-04-08 | Zmodyfikowany: 2022-05-20 09:54

11. Ogłoszenia przetargów 2022

Przebudowa drogi powiatowej Mniszek - Łaziska - Orońsko

Utworzony: 2022-03-30 | Zmodyfikowany: 2022-05-20 08:25

12. Imienne wykazy głosowań radnych

Imienne wykazy z głosowań radnych podczas XXXII sesji Rady Powiatu w Szydłowcu z dni...

Utworzony: 2022-05-19 | Zmodyfikowany: 2022-05-19 12:48

13. Rok 2022

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy. Znak sprawy: BA.6743.160.2022 Data wpływu 17.05.2022 r. Inwestor Karol Tomczyk Temat inwestycji Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z rozbiórką odcinka istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Adres inwestycji Dobrut, gm. Orońsko Obręb e...

Utworzony: 2022-05-19 | Zmodyfikowany: 2022-05-19 11:52

14. Rok 2022

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ...

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane. Znak sprawy: BA.6743.159.2022 Data wpływu 17.05.2022 r. Inwestor Halina Błazik Temat inwestycji Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z odcinkiem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji Wola Korzeniowa, gm. Szydł...

Utworzony: 2022-05-19 | Zmodyfikowany: 2022-05-19 11:48

15. Rok 2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 2...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/właścicieli działki numer 252 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości numer 251 położonej w miejscowości Zaborowie, gmina Orońsko. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.425.2022

Utworzony: 2022-05-18 | Zmodyfikowany: 2022-05-18 13:04

16. Rok 2022

Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 maja 2022 r., znak: GN.6853.13.2022.TB zo...

Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 maja 2022 r., znak: GN.6853.13.2022.TB zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1, położoną w obrębie ewidencyjnym 143005_5.0008 Majdów, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.

Utworzony: 2022-05-18 | Zmodyfikowany: 2022-05-18 12:59

17. Rok 2022

Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 maja 2022 r., znak: GN.6853.29.2021.TB zo...

Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 maja 2022 r., znak: GN.6853.29.2021.TB zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 2252, położoną w obrębie ewidencyjnym 143005_5.0001 Ciechostowice, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski celem wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.

Utworzony: 2022-05-18 | Zmodyfikowany: 2022-05-18 12:58

18. Rok 2022

Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 10.05.2022 r., znak: GN.6853.8.2022.TB zobow...

Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 10.05.2022 r., znak: GN.6853.8.2022.TB zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości, stanowiącej działkę nr 45, położoną w obrębie ewidencyjnym 143005_5.0008 Majdów, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.

Utworzony: 2022-05-18 | Zmodyfikowany: 2022-05-18 12:57

19. Rok 2022

Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 12.05.2022 r., znak: GN.6853.11.2022.TB zobo...

Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 12.05.2022 r., znak: GN.6853.11.2022.TB zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości, stanowiącej działkę nr 52 i nr 53, położoną w obrębie ewidencyjnym143005_5.0008 Majdów, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski celem wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.

Utworzony: 2022-05-18 | Zmodyfikowany: 2022-05-18 12:56

20. Rok 2022

Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 11.05.2022 r., znak: GN.6853.14.2022.TB zobo...

Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 11.05.2022 r., znak: GN.6853.14.2022.TB zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości, stanowiącej działkę nr 41, położoną w obrębie geodezyjnym 143005_5.0008 Majdów, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia, stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A.

Utworzony: 2022-05-18 | Zmodyfikowany: 2022-05-18 12:55