Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia przetargów 2021

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu szydłowieckiego

Utworzony: 2021-04-19 | Zmodyfikowany: 2021-05-06 09:39

2. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja w sprawie budowy szpitala powiatowego w Szydłowcu

Interpelacja radnego Piotra Kornatowskiego w sprawie budowy szpitala powiatowego w Szydłowcu.

Utworzony: 2021-05-05 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 14:14

3. Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na zakupu artykułów piśmienniczo - biurowych

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zakupu artykułów piśmienniczo – biurowych zgodnie z załączonym wykazem (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty). Ofertę na załączonym druku (załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł netto) należy złożyć do dnia 14.05.2021 r. do godziny 15.30 w formie pisemnej na adr...

Utworzony: 2021-05-05 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 10:24

4. Rok 2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 636/3, 636/4 poło...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/ właścicieli działki nr 1014 o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości nr 636/3, 636/4 położonych w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.233.2021.

Utworzony: 2021-04-30 | Zmodyfikowany: 2021-04-30 09:10

5. Dotacje

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z za...

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Utworzony: 2021-04-29 | Zmodyfikowany: 2021-04-29 13:46

6. Aktualności

Ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na c...

Ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

Utworzony: 2021-04-29 | Zmodyfikowany: 2021-04-29 13:42

7. Rok 2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 304/1, 304/2 poło...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/ właścicieli działek numer 305, 306, 310 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 304/1, 304/2, położonych w miejscowości Mirów Stary, gmina Mirów. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.1265.2020

Utworzony: 2021-04-28 | Zmodyfikowany: 2021-04-28 14:05

8. Aktualności

Informacja o wolnych miejscach

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach 15A, 26-505 Orońsko informuje, iż aktualnie dysponuje ośmioma wolnymi miejscami. Nasz Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku, w pełni dostosowany do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb. Dzięki zastosowaniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dotychc...

Utworzony: 2021-04-28 | Zmodyfikowany: 2021-04-28 13:57

9. Tablica ogłoszeń

Informacja o jakości wody

Utworzony: 2021-04-28 | Zmodyfikowany: 2021-04-28 13:54

10. Rok 2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 420 położonej w m...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 420 położonej w miejscowości Budki, gmina Chlewiska: - właściciela/ właścicieli działki 505, - właściciela/ właścicieli działki 2829, - właściciela/ właścicieli działki 482, 1010/1, - właściciela/ właścicieli działki 1035, - właściciela/ właścicieli działki 459/2, 462/2, 495, 980, 2799, 2809, 1036, - właściciela/ właścicieli działki 513, 1056, - właściciela/ właścicieli działki 429, 53...

Utworzony: 2021-04-26 | Zmodyfikowany: 2021-04-28 12:54

11. Rok 2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 664 położonej w m...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 664 położonej w miejscowości Budki, gmina Chlewiska: - właściciela/ właścicieli działki 904, - właściciela/ właścicieli działki 909, - właściciela/ właścicieli działki 916, - właściciela/ właścicieli działki 928. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.191.2021.

Utworzony: 2021-04-26 | Zmodyfikowany: 2021-04-26 09:35

12. Rok 2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 562/1, 664 położo...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciele/ właścicieli działki numer 800/2 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 562/1, 664 położonych w miejscowości Budki, gmina Chlewiska. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.191.2021.

Utworzony: 2021-04-26 | Zmodyfikowany: 2021-04-26 09:32

13. Rok 2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 387 położonej w m...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/ właścicieli działki numer 445 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 387 położonej w miejscowości Aleksandrów, gmina Chlewiska. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.191.2021.

Utworzony: 2021-04-26 | Zmodyfikowany: 2021-04-26 09:17

14. Rok 2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 652 położonej w m...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/ właścicieli działki nr 996 o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości nr 652 położonej w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.332.2021.

Utworzony: 2021-04-23 | Zmodyfikowany: 2021-04-23 14:42

15. Rok 2021

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geologa Powiatowego na pełny etat (...

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geologa Powiatowego na pełny etat.

Utworzony: 2021-04-22 | Zmodyfikowany: 2021-04-22 14:28

16. Rok 2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 664 położonej w m...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 664 położonej w miejscowości Budki, gmina Chlewiska: - właściciela/ właścicieli działki 618, - właściciela/ właścicieli działki 627, - właściciela/ właścicieli działki 749, - właściciela/ właścicieli działki 751, - właściciela/ właścicieli działki 786, - właściciela/ właścicieli działki 788, - właściciela/ właścicieli działki 790, - właściciela/ właścicieli działki 793, - właściciela/ ...

Utworzony: 2021-04-21 | Zmodyfikowany: 2021-04-21 09:36

17. Rok 2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 562/1, 664 położo...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 562/1, 664 położonych w miejscowości Budki, gmina Chlewiska: - właściciela/ właścicieli działki 157, - właściciela/ właścicieli działki 189, - właściciela/ właścicieli działki 208, - właściciela/ właścicieli działki 560, - właściciela/ właścicieli działki 561, - właściciela/ właścicieli działki 703, - właściciela/ właścicieli działki 704, - właściciela/ właścicieli działki 741, - właśc...

Utworzony: 2021-04-21 | Zmodyfikowany: 2021-04-21 09:31

18. Rok 2021

Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego.

Utworzony: 2021-04-15 | Zmodyfikowany: 2021-04-20 15:29

19. Rok 2021

Zaproszenie do składania ofert na zakup drukarki A3 i plotera.

Utworzony: 2021-04-13 | Zmodyfikowany: 2021-04-20 15:22

20. Rok 2021

Zaproszenie do składania ofert na zakup drukarki A3 i plotera.

Utworzony: 2021-04-13 | Zmodyfikowany: 2021-04-20 15:20