Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia przetargów 2020 - 2019

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami ...

Utworzony: 2020-12-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 13:33

2. Rok 2021

Decyzja ustalająca klasyfikację gruntów miasta Szydłowiec (kompleks przy ulicy Leśne...

Decyzja znak: GN.6622.1.2018.2021.TB Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 stycznia 2021r. ustalająca klasyfikację gruntów miasta Szydłowiec zgodnie z operatem P.1430.2020.1074 i mapą klasyfikacji gruntów.

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 12:55

3. Rok 2020

Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2021-2024.

Utworzony: 2021-01-12 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 10:33

4. Rok 2020

Uchwała Budżetowa Nr XX/131/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2021

Utworzony: 2021-01-12 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 10:28

5. Rok 2021

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych oraz prz...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/ samoistnego posiadacza działki nr 4 o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic nieruchomości nr 122 położonej w miejscowości Orłów gmina Jastrząb. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.662.2020.

Utworzony: 2021-01-18 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 14:56

6. Ogłoszenia przetargów 2020 - 2019

Przebudowa dróg powiatowych: Cześć I: Nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży- budowa ch...

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 15:08

7. Rok 2020

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ...

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane

Utworzony: 2020-02-07 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 08:17

8. Rok 2020

Uchwała Nr 51/128/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2020 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 12:22

9. Rok 2020

Uchwała Nr 51/127/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 12:18

10. Rok 2020

Uchwała Nr 51/126/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r

w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Wysokiej.

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 12:15

11. Rok 2020

Uchwała Nr 51/125/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r

w sprawie: powołania na stanowisko Kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 12:13

12. Rok 2020

Uchwała Nr 49/124/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 grudnia 2020 r

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2020 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 12:10

13. Rok 2020

Uchwała Nr 48/123/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2020 r

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2020 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 12:06

14. Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30000 euro na 2021 rok

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 11:20

15. Rok 2020

Zarządzenie Nr 50/2020 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie: systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych i wprowadzenia instrukcji obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Utworzony: 2021-01-13 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 10:59

16. Rok 2020

Zarządzenie Nr 52/2020 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie: odwołania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu.

Utworzony: 2021-01-13 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 10:58

17. Rok 2020

Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie: określenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Powiecie Szydłowieckim.

Utworzony: 2021-01-13 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 10:57

18. Rok 2020

Zarządzenie Nr 49/2020 Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Utworzony: 2021-01-13 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 10:47

19. Rok 2020

Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie: ustalenia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

Utworzony: 2021-01-13 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 10:46

20. Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2019 r.

Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2019 r.

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2021-01-12 14:45