Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Utworzony: 2023-01-23 | Zmodyfikowany: 2023-06-02 12:58

2. Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wanny do łazien...

Utworzony: 2023-06-02 | Zmodyfikowany: 2023-06-02 09:50

3. Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej ...

Utworzony: 2023-06-02 | Zmodyfikowany: 2023-06-02 09:40

4. Rok 2023

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 czerwca 2023 r. o wszczęciu postępow...

Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Powiatu Szydłowieckiego, 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7, w dniu 5 maja 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w spr...

Utworzony: 2023-06-02 | Zmodyfikowany: 2023-06-02 08:04

5. Rok 2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki numer 352 położonej ...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/właścicieli działki numer 350 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 352 położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 Zbijów Mały, jednostce ewidencyjnej 143003_2 Mirów. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.1289.2022.

Utworzony: 2023-06-01 | Zmodyfikowany: 2023-06-01 14:10

6. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja w sprawie zagadnień Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szydłowcu

Interpelacja radnej Alicji Figarskiej w sprawie zagadnień Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szydłowcu.

Utworzony: 2023-05-17 | Zmodyfikowany: 2023-05-31 15:34

7. Rok 2023

Informacja o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa - działka nr ...

W związku z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Starosta Szydłowiecki przekazuje informacje o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0001 Jastrząb, gmina Jastrząb, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 757/1 o powierzchni 0,03 ha, uregulowanej w Księdze Wieczystej RA1S/00008247/4 prowadzonej przez S...

Utworzony: 2023-05-31 | Zmodyfikowany: 2023-05-31 13:57

8. Rok 2023

Informacja o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa - działka nr ...

W związku z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Starosta Szydłowiecki przekazuje informacje o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0001 Szydłowiec, gmina Szydłowiec, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1679/7 o powierzchni 0,0318 ha, uregulowanej w Księdze Wieczystej RA1S/00009729/4 prowadzonej ...

Utworzony: 2023-05-31 | Zmodyfikowany: 2023-05-31 13:54

9. Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie

Utworzony: 2023-05-30 | Zmodyfikowany: 2023-05-30 10:19

10. Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie

Utworzony: 2023-05-30 | Zmodyfikowany: 2023-05-30 10:17

11. Rok 2023

Zarządzenie Nr 25/2023 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 maja 2023 r

w sprawie: powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych

Utworzony: 2023-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-05-29 13:45

12. Rok 2023

Zarządzenie Nr 26/2023 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 maja 2023 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Szydłowieckiego"

Utworzony: 2023-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-05-29 13:45

13. Rok 2023

Zarządzenie Nr 24/2023 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 maja 2023 r

w sprawie sprzedaży części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0013 Nadolna, gmina Chlewiska, powołania komisji przetargowej, ustalenia cen wywoławczych oraz wysokości wadium

Utworzony: 2023-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-05-29 13:42

14. Rok 2023

Zarządzenie Nr 23/2023 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 kwietnia 2023 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3342 W - budowa chodnika w m. Sulistrowice".

Utworzony: 2023-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-05-29 13:39

15. Rok 2023

Zarządzenie Nr 22/2023 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 kwietnia 2023 r

w sprawie: powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych

Utworzony: 2023-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-05-29 13:36

16. Rok 2023

Zarządzenie Nr 21/2023 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 kwietnia 2023 r

w sprawie: powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szydłowcu.

Utworzony: 2023-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-05-29 13:35

17. Rok 2023

Zarządzenie Nr 20/2023 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 kwietnia 2023 r

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskiej orzekającej o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Utworzony: 2023-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-05-29 13:33

18. Rok 2023

Zarządzenie Nr 19/2023 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 kwietnia 2023 r

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Utworzony: 2023-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-05-29 13:30

19. Rok 2023

Zarządzenie Nr 18/2023 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 kwietnia 2023 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu szydłowieckiego, części jednostki ewidencyjnej 143004_2 Orońsko"

Utworzony: 2023-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-05-29 13:28

20. Rok 2023

Zarządzenie Nr 17/2023 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 kwietnia 2023 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań: Część I - Przebudowa drogi powiatowej Chustki - Pogroszyn odcinek w miejscowości Korzyce - gr. powiatu, Część II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4020W Zaborowie - Omięcin - gr. powiatu na odcinku do gr. gminy Orońsko.

Utworzony: 2023-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-05-29 13:26