Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-05-23 15:21
Dział: NGO - organizacje pozarządowe » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXIII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2022-05-23 15:08
Dział: NGO - organizacje pozarządowe » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXIII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2022-05-23 15:06
Dział: NGO - organizacje pozarządowe » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXIII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2022-05-23 15:04
Dział: NGO - organizacje pozarządowe » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: XXIII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2022-05-23 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-23 10:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4001W Korzyce-Broniów-Zaława-Chlewiska w m. Cukrówka od km 5+687,00 - 6+003,0
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-20 15:04
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 19.05.2022 r., znak: GN.6853.7.2022.TB zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1942, położoną w obrębie 143005_5.0001 Ciechostowice, jednostka ewidencyjna143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, celem wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.
Wykonanie: Anna Karpeta
Data: 2022-05-20 15:03
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 19.05.2022 r., znak: GN.6853.7.2022.TB zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1942, położoną w obrębie 143005_5.0001 Ciechostowice, jednostka ewidencyjna143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, celem wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.
Wykonanie: Anna Karpeta
Data: 2022-05-20 15:03
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 18.05.2022 r., znak: GN.6853.4.2022.TB zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1752, położoną w obrębie 143005_5.0001 Ciechostowice, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.
Wykonanie: Anna Karpeta
Data: 2022-05-20 15:02
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 18.05.2022 r., znak: GN.6853.4.2022.TB zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1752, położoną w obrębie 143005_5.0001 Ciechostowice, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.
Wykonanie: Anna Karpeta
Data: 2022-05-20 14:59
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 55 położonej w miejscowości Mirów Nowy, gmina Mirów.
Wykonanie: Anna Karpeta
Data: 2022-05-20 14:59
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 55 położonej w miejscowości Mirów Nowy, gmina Mirów.
Wykonanie: Anna Karpeta
Data: 2022-05-20 14:58
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 55 położonej w miejscowości Mirów Nowy, gmina Mirów.
Wykonanie: Anna Karpeta
Data: 2022-05-20 14:58
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 55 położonej w miejscowości Mirów Nowy, gmina Mirów.
Wykonanie: Anna Karpeta
Data: 2022-05-20 14:58
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 55 położonej w miejscowości Mirów Nowy, gmina Mirów.
Wykonanie: Anna Karpeta
Data: 2022-05-20 13:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3556W relacji Wierzbica - Mirów - odc. od km 3+707,37 - 4+300,00
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-20 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-20 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-20 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-20 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-20 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-20 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-20 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-20 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-20 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-20 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-20 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-20 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-20 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu
Wykonanie: Magdalena Kisiel
Data: 2022-05-20 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu
Wykonanie: Magdalena Kisiel