Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-01-19 13:36
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty » Ogłoszenia przetargów 2020 - 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyniku postępowania
Wykonanie: Ewa Kaleta
Data: 2021-01-19 12:56
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja ustalająca klasyfikację gruntów miasta Szydłowiec (kompleks przy ulicy Leśnej), w związku z prowadzonym przez Starostę Szydłowieckiego postępowaniem scaleniowym, obejmującym ww. obiekt.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2021-01-19 12:55
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja ustalająca klasyfikację gruntów miasta Szydłowiec (kompleks przy ulicy Leśnej), w związku z prowadzonym przez Starostę Szydłowieckiego postępowaniem scaleniowym, obejmującym ww. obiekt.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2021-01-19 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2020 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-19 10:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2020 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-19 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Budżetowa Nr XX/131/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2020 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-18 15:08
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości nr 122 położonej w miejscowości Orłów, gmina Jastrząb.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2021-01-18 14:56
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości nr 122 położonej w miejscowości Orłów, gmina Jastrząb.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2021-01-15 15:09
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty » Ogłoszenia przetargów 2020 - 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg powiatowych: Cześć I: Nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży- budowa chodnika; Część II: Ostałów- Krzcięcin- budowa chodnika w miejscowości Ostałówek; Część III: Dobrut-Śniadków- Lipienice odcinek Lipienice- Wola Lipieniecka Mała.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie załącznika: Odpowiedź na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ
Wykonanie: Ewa Kaleta
Data: 2021-01-15 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty » Ogłoszenia przetargów 2020 - 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg powiatowych: Cześć I: Nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży- budowa chodnika; Część II: Ostałów- Krzcięcin- budowa chodnika w miejscowości Ostałówek; Część III: Dobrut-Śniadków- Lipienice odcinek Lipienice- Wola Lipieniecka Mała.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Ewa Kaleta
Data: 2021-01-15 08:18
Dział: Urząd » Informacje o zgłoszeniach budowy » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane w roku 2020.
Wykonanie: Jordan Sadza
Data: 2021-01-14 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 51/128/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 51/128/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 51/128/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 51/128/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 51/128/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 51/128/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 51/128/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 51/127/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 51/127/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 51/126/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 51/126/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 51/125/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 51/125/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 49/124/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 49/124/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 49/124/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 49/124/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 grudnia 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 48/123/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2021-01-14 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Zarządu Powiatu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 48/123/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2020 r
Wykonanie: Krzysztof Głuch