Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-05-06 09:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu szydłowieckiego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie załącznika: Zestawienie ofert
Wykonanie: Ewa Kaleta
Data: 2021-05-05 14:14
Dział: Organy » Rada Powiatu » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja w sprawie budowy szpitala powiatowego w Szydłowcu
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2021-05-05 14:14
Dział: Organy » Rada Powiatu » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja w sprawie budowy szpitala powiatowego w Szydłowcu
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2021-05-05 12:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu szydłowieckiego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie załącznika: Informacja o kwocie
Wykonanie: Ewa Kaleta
Data: 2021-05-05 10:25
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu » Aktualności » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na zakupu artykułów piśmienniczo - biurowych
Wykonanie: Dominik Gwarek
Data: 2021-05-05 10:24
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu » Aktualności » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na zakupu artykułów piśmienniczo - biurowych
Wykonanie: Dominik Gwarek
Data: 2021-05-05 10:24
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu » Aktualności » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do składania ofert na zakupu artykułów piśmienniczo - biurowych
Wykonanie: Dominik Gwarek
Data: 2021-04-30 09:11
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 636/3, 636/4 położonych w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2021-04-30 09:10
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 636/3, 636/4 położonych w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2021-04-29 13:46
Dział: NGO - organizacje pozarządowe » Dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2021-04-29 13:46
Dział: NGO - organizacje pozarządowe » Dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2021-04-29 13:43
Dział: NGO - organizacje pozarządowe » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2021-04-29 13:42
Dział: NGO - organizacje pozarządowe » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2021-04-29 13:42
Dział: NGO - organizacje pozarządowe » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2021-04-29 13:34
Dział: NGO - organizacje pozarządowe » Dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2021-04-29 13:31
Dział: NGO - organizacje pozarządowe » Dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2021-04-29 13:29
Dział: NGO - organizacje pozarządowe » Dotacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2021-04-28 14:05
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 304/1, 304/2 położonej w miejscowości Mirów Stary, gmina Mirów.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2021-04-28 14:05
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 304/1, 304/2 położonej w miejscowości Mirów Stary, gmina Mirów.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2021-04-28 14:04
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 304/1, 304/2 położonej w miejscowości Mirów Stary, gmina Mirów.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2021-04-28 14:03
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 304/1, 304/2 położonej w miejscowości Mirów Stary, gmina Mirów.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2021-04-28 14:01
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wolnych miejscach
Wykonanie: Magdalena Górnik
Data: 2021-04-28 13:56
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"
Opis zmian: usunięcie artykułu: INFORMACJA dotycząca odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach
Wykonanie: Magdalena Górnik
Data: 2021-04-28 13:55
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o jakości wody
Wykonanie: Magdalena Górnik
Data: 2021-04-28 13:54
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o jakości wody
Wykonanie: Magdalena Górnik
Data: 2021-04-28 12:55
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 420 położonej w miejscowości Budki, gmina Chlewiska.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2021-04-28 12:54
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 420 położonej w miejscowości Budki, gmina Chlewiska.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2021-04-26 09:35
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 664 położonej w miejscowości Budki, gmina Chlewiska.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2021-04-26 09:35
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 664 położonej w miejscowości Budki, gmina Chlewiska.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2021-04-26 09:35
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 664 położonej w miejscowości Budki, gmina Chlewiska.
Wykonanie: Monika Bukalska