Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna40249
   Dane podstawowe212605
   Godziny urzędowania10916
   Wydziały i Biura Starostwa28203
     Kancelaria Starosty2196
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich4206
     Biuro Rady3137
     Wydział Finansowy3130
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury3167
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu3908
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych1662
     Wydział Budownictwa i Architektury5998
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości8734
     Wydział Komunikacji i Transportu10058
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa4247
     Biuro Prawne2242
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów2309
   Komunikaty/Ogłoszenia21661
     Rok 20212092
     Rok 20205151
     Rok 20194553
     Rok 20184141
     Rok 20174773
     Rok 20163765
     Rok 20154812
     Rok 20144803
     Rok 20133150
     Rok 20126025
     Rok 20115244
     Rok 20104959
     Rok 20097576
     Rok 200815747
     Rok 200712452
     Rok 200621775
     Rok 20052522
   Informacje o zgłoszeniach budowy4109
     Rok 2021467
     Rok 2020716
     Rok 2019881
     Rok 20181151
     Rok 20171066
     Rok 20161103
     Rok 20151012
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami1709
     Rok 202175
     Rok 202090
     Rok 201966
     Rok 2018429
     Rok 2017536
     Rok 2016639
     Rok 2012 - 2015573
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy40244
     Rok 20211936
     Rok 20204043
   Monitoring wizyjny227
Organy
   Starosta9885
     Kompetencje4600
     Kontakt2322
     Dyżury2087
     Zarządzenia3194
   Wicestarosta7062
   Sekretarz Powiatu5780
   Skarbnik Powiatu5630
   Rada Powiatu10397
     Skład Rady Powiatu5989
     Kompetencje i tryb działania2769
     Sesje2808
    ›    Planowane - harmonogram roczny3225
    ›    Transmisja obrad Rady Powiatu w Szydłowcu2573
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu3529
     Uchwały Rady Powiatu2856
     Imienne wykazy głosowań radnych912
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu2272
     Interpelacje i zapytania radnych786
    ›    Kadencja 2018 - 20233376
     Kluby radnych332
    ›    Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości360
     Dyżury radnych2200
     Kontakt z radnymi2302
   Zarząd Powiatu7646
     Skład Zarządu3122
     Kompetencje i tryb działania1941
     Uchwały Zarządu Powiatu2702
     Raport o stanie powiatu397
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2018 r.297
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2019 r.116
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2020 r.43
   Komisje Rady5150
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa1764
    ›    Skład osobowy1757
    ›    Plan pracy1655
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny1724
    ›    Skład osobowy1631
    ›    Plan pracy1735
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa1807
    ›    Skład osobowy1657
    ›    Plan pracy1594
     Komisja Rewizyjna1666
    ›    Skład osobowy1579
    ›    Plan pracy1473
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji269
    ›    Skład osobowy317
    ›    Plan pracy253
Prawo Lokalne
   Statut7995
   Regulamin11218
   Uchwały Rady Powiatu9867
     Rok 2021542
     Rok 20202019
     Rok 20193969
     Rok 20183733
     Rok 20173727
     Rok 20163513
     Rok 20153836
     Rok 20141302
    ›    I kwartał1733
    ›    II kwartał2088
    ›    III kwartał1404
    ›    IV kwartał2800
     Rok 20131220
    ›    I kwartał2517
    ›    II kwartał2482
    ›    III kwartał1290
    ›    IV kwartał2293
     Rok 20121575
    ›    I kwartał3372
    ›    II kwartał3180
    ›    III kwartał1706
    ›    IV kwartał3283
     Rok 20111561
    ›    I kwartał3806
    ›    II kwartał3083
    ›    III kwartał1341
    ›    IV kwartał4527
     Rok 20101368
    ›    I kwartał2878
    ›    II kwartał4115
    ›    III kwartał1851
    ›    IV kwartał3681
     Rok 20091318
    ›    I kwartał2225
    ›    II kwartał3132
    ›    III kwartał2055
    ›    IV kwartał3497
     Rok 20081356
    ›    I kwartał1903
    ›    II kwartał4454
    ›    III kwartał1670
    ›    IV kwartał3435
     Rok 20071481
    ›    I kwartał2074
    ›    II kwartał3055
    ›    III kwartał1846
    ›    IV kwartał2583
     Rok 20061621
    ›    I kwartał3485
    ›    II kwartał2390
    ›    III kwartał2046
    ›    IV kwartał4246
     Rok 20051466
    ›    I kwartał2923
    ›    II kwartał3721
    ›    III kwartał2531
    ›    IV kwartał2747
     Rok 20041463
    ›    I kwartał2857
    ›    II kwatał5267
    ›    III kwartał2741
    ›    IV kwartał2995
     Rok 20031400
    ›    I Kwartał2752
    ›    II Kwartał3360
    ›    III Kwartał2462
    ›    IV Kwartał3817
     Rok 20021350
    ›    IV Kwartał3085
   Uchwały Zarządu Powiatu8152
     Rok 2021301
     Rok 20201780
     Rok 20193003
     Rok 20182373
     Rok 20172539
     Rok 20162264
     Rok 20152485
     Rok 20143951
     Rok 20135352
     Rok 20126222
     Rok 20117656
   Zarządzenia Starosty5369
     Rok 2021724
     Rok 20201710
     Rok 20195468
     Rok 20182663
     Rok 20173193
     Rok 20162184
     Rok 20152504
     Rok 20143546
     Rok 20133919
     Rok 20124902
     Rok 20116622
     Rok 20103817
     Rok 20096073
     Rok 20084503
     Rok 20075304
     Rok 20064527
     Rok 20053096
     Rok 20045315
     Rok 20034399
     Rok 20024436
     Rok 20013502
   Programy i strategie690
     Strategia Rozwoju Powiatu8228
     Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami5826
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy2429
     Rok 20121202
   Finanse Powiatu4999
     Finanse 2020330
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej219
    ›    Bilanse jednostek budżetowych182
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu73
    ›    Uchwała budżetowa na rok 202090
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 202563
     Finanse 2019488
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019618
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025259
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej226
    ›    Bilanse jednostek budżetowych328
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu332
     Finanse 2018463
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu479
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018384
     Finanse 2017479
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017621
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu469
     Finanse 2016754
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016596
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.612
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu865
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015530
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki590
     Finanse 2015885
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015873
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020755
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu802
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej632
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014598
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki644
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015664
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020653
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki841
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014699
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20131048
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu704
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019763
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok654
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013634
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1280
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017982
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20121408
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu944
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową1031
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011990
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011842
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ895
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012583
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok739
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1319
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20111455
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych953
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20101335
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20091132
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne1033
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20081022
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008831
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne852
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20071366
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu967
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu966
    ›    Sprawozdanie o stanie należności980
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie1031
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań1034
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20061431
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu984
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu924
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006931
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20051553
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20041283
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20032310
   Majątek Powiatu4151
     Informacja o mieniu powiatu2263
     Informacja o długu publicznym1753
Zamówienia Publiczne
   Roczny plan zamówień publicznych2664
   Ogłoszenia przetargów 20214621
   Ogłoszenia przetargów 2020 - 201937034
   Zapytania ofertowe873
     Rok 20211182
   Archiwum3637
    ›    Rok 201587371
    ›    Rok 201631524
    ›    Rok 201711826
     Przetargi1103
    ›    Rok 201821646
    ›    Rok 20066799
    ›    Rok 20077644
    ›    Rok 20085199
    ›    Rok 20093832
    ›    Rok 20105109
    ›    Rok 20115402
    ›    Rok 20125409
    ›    Rok 20134059
    ›    Rok 20143945
     Zapytania ofertowe / Dotacje15252
    ›    Rok 201512035
    ›    Rok 201626461
    ›    Rok 201717441
    ›    Rok 201818621
    ›    Rok 2020 - 201941678
    ›    Rok 202170
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw12686
     Budownictwo7977
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę10377
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę2296
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu1813
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora2797
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę3099
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont12600
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy4867
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej975
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości527
     Komunikacja i transport10834
    ›    Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie10150
    ›    Wymiana praw jazdy5643
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy3068
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy2062
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy2639
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy2206
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców1598
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów1876
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów1719
    ›    Rejestracja pojazdu23347
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu2778
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu6312
    ›    Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu5069
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika9400
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej4304
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu2031
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne48560
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym2331
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego1682
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy2846
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy2960
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy2654
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg2322
    ›    Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym580
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport2438
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu5586
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej1832
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek1341
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych1505
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej1532
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego1664
     Ochrona środowiska3750
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza1507
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami1821
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż5138
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska1694
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych1454
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1439
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1402
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia1749
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”1693
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa1467
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców1514
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie1377
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa1460
     Sprawy obywatelskie i współpraca z organizacjami pozarządowymi2684
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku1608
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych3042
    ›    Wydanie zaświadczenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych229
    ›    Wykreślenie stowarzyszenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych195
     Geodezja17200
    ›    Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / wyrysów z ewidencji gruntów i budynków5323
    ›    Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego4650
    ›    Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu771
    ›    Postępowanie administracyjne w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków1233
    ›    Wydanie aktu własności ziemi944
    ›    Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (ochrona gruntów rolnych)560
    ›    Rekultywacja gruntów308
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)10754
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania4328
   Stan Twojej Sprawy3972
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek5139
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej2231
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne2068
   Ogłoszenia1272
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu szydłowieckiego557
   Archiwum496
     Rok 2018555
     Rok 20171435
Wybory samorządowe
   Wybory 20181553
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa303
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego706
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.321
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.319
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury915
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu614
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.231
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu489
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej317
     Kalendarz wyborczy553
   Wybory 20142318
   Wybory 20103403
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury1850
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu1582
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych8167
     Komunikaty/Ogłoszenia413
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg1439
     Wnioski do pobrania5190
     Ogłoszenia o naborze749
     Sprawozdania finansowe342
     Petycje263
     Klauzula informacyjna196
     Deklaracja dostępności76
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"10707
     Ogólna charakterystyka Domu2143
     Podstawy prawne2098
     Zasady organizacyjne2068
     Charakterystyka świadczonych usług320
     Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach542
     Aktualności723
     Zamówienia publiczne132718
     Tablica ogłoszeń2083
     Sprawozdania338
     Klauzula informacyjna341
     Dostępność33
     Deklaracja dostępności100
     Redakcja Biuletynu490
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach4523
     Statut990
     Klauzula informacyjna342
     Deklaracja dostępności77
     Sprawozdania274
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie14190
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne7851
     Struktura1878
     Klauzula informacyjna562
     Deklaracja dostępności81
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON4835
     Zamówienia publiczne53709
     Ogłoszenia o naborze3281
     Sprawozdania finansowe297
     Petycje420
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu41271
     Dane podstawowe4389
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja3036
    ›    Zadania i status prawny1862
     Struktura Urzędu3276
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna1800
     Majątek jednostki1258
    ›    Bilans jednostki1381
     Powiatowa Rada Rynku Pracy2430
     Kontrole1364
    ›    Kontrola Zarządcza1469
    ›    Kontrole zewnętrzne1137
    ›    Kontrole wewnętrzne1244
     Aktualności5979
    ›    Ogłoszenia43779
    ›    Przetargi9029
     Prawo pracy2363
     Informacje dla bezrobotnych1726
    ›    Uprawnienia i obowiązki2290
    ›    Terminy wypłaty świadczeń2350
    ›    Informacje dla poszukujących pracy1215
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej1381
    ›    Klub Pracy1259
    ›    Instrumenty Rynku Pracy2731
    ›    Usługi Rynku Pracy2199
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki1262
    ›    Elektroniczna rejestracja2098
     Informacje dla pracodawców1343
    ›    Instrumenty Rynku Pracy3480
    ›    Usługi Rynku Pracy1687
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji19986
     PFRON4175
     Europejski Fundusz Społeczny1474
    ›    Projekty w realizacji1527
    ›    Projekty zakończone1502
    ›    Ewaluacja projektu1214
     Oferty pracy4302
     Statystyka2436
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP2193
     Ochrona danych osobowych712
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej506
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu.511
     Petycje214
     Koordynator ds. dostępności41
     Zarządzenia Dyrektora PUP38
     Redakcja Biuletynu723
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6682
     Zakres obowiązków i kompetencje4072
     Statut1622
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci1070
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego1033
     Ogłoszenia o naborze629
     Klauzula informacyjna324
     Sprawozdania finansowe259
     Petycje159
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza5718
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza1344
     Tablica ogłoszeń29997
     Sprawozdania finansowe jednostki433
     Klauzula informacyjna326
Inne
   Oświadczenia majątkowe23301
    ›    Radni1829
    ›    Członkowie Zarządu1296
    ›    Skarbnik1161
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1530
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2338
    ›    Radni1268
    ›    Członkowie Zarządu1186
    ›    Skarbnik1061
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1260
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1348
    ›    Radni1109
    ›    Członkowie Zarządu976
    ›    Skarbnik914
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1050
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty937
    ›    Radni1677
    ›    Starosta1286
    ›    Skarbnik984
    ›    Sekretarz971
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1372
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1290
    ›    Radni1061
    ›    Starosta951
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1040
    ›    Sekretarz917
    ›    Skarbnik864
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1050
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1167
    ›    Skarbnik843
    ›    Sekretarz877
    ›    Radni1033
    ›    Starosta1068
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1269
    ›    Radni1294
    ›    Starosta997
    ›    Sekretarz962
    ›    Skarbnik896
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1173
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1049
    ›    Radni3570
    ›    Skarbnik938
    ›    Sekretarz986
    ›    Starosta1892
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1415
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1881
    ›    Skarbnik993
    ›    Sekretarz1046
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1481
    ›    Starosta1067
    ›    Radni1408
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1420
    ›    Radni1395
    ›    Starosta1142
    ›    Sekretarz966
    ›    Skarbnik1021
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1757
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1247
    ›    Radni1379
    ›    Starosta1157
    ›    Sekretarz923
    ›    Skarbnik857
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1380
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1253
     Za rok 20143036
    ›    Radni2751
    ›    Starosta1310
    ›    Sekretarz722
    ›    Skarbnik752
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1042
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty965
     Za rok 20152017
    ›    Starosta932
    ›    Sekretarz1364
    ›    Skarbnik815
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1344
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1438
    ›    Radni1771
     Za rok 20161790
    ›    Radni1386
    ›    Starosta718
    ›    Wicestarosta503
    ›    Sekretarz474
    ›    Skarbnik515
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1422
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1266
     Za rok 20172065
    ›    Radni2286
    ›    Starosta693
    ›    Wicestarosta566
    ›    Sekretarz Powiatu689
    ›    Skarbnik Powiatu547
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1611
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1578
     Za rok 20182086
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1509
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1468
    ›    Radni1034
    ›    Skarbnik Powiatu209
    ›    Sekretarz Powiatu248
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1375
    ›    Sekretarz Powiatu631
     Za rok 20191951
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1421
    ›    Skarbnik Powiatu228
    ›    Radni986
     Za rok 2020657
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu480
    ›    Radni108
   Kontrole534
     Rok 202160
     Rok 2020249
     Rok 2019339
     Rok 2018221
   Jednostki Organizacyjne8266
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza3673
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza1738
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza5757
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza2462
     Zarząd Dróg Powiatowych12971
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych2583
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych2878
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna3116
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej1994
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"6311
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"1643
     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach3192
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach962
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej3065
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej3401
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie3118
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie1707
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie2662
     Powiatowy Urząd Pracy2534
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy3625
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego3050
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego2117
     Powiatowa Biblioteka Publiczna2023
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej1925
   Powiatowe służby, inspekcje i straże9344
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu6999
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu6391
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu5524
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku3328
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego10461
   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie2311
   Petycje720
     Rok 202151
     Rok 2020129
     Rok 2019341
     Rok 2018297
   Rejestry, ewidencje i archiwa6205
     Biuro Rady Powiatu1766
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich1830
     Wydział Budownictwa i Architektury2373
     Wydział Komunikacji i Transportu2128
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu1615
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa2393
     Archiwum Zakładowe3755
   Redakcja Biuletynu4611
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych82
   Klauzule informacyjne76
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu44
     Klauzula informacyjna dot. nagrywania i transmisji Sesji Rady Powiatu w Szydłowcu37
     Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego41
Dostępność
   Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 74
NGO - organizacje pozarządowe
   Aktualności3006
   Dotacje288
   Związki członkowskie526
     Związek Powiatów Polskich1549
   Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego4852
   Sprawozdania z realizacji programu współpracy794
Łączna liczba odwiedzin:2673222