Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna30366
   Dane podstawowe210962
   Godziny urzędowania10484
   Wydziały i Biura Starostwa24380
     Kancelaria Starosty1919
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich4013
     Biuro Rady3063
     Wydział Finansowy2982
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury3051
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu3693
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych1539
     Wydział Budownictwa i Architektury5492
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości7852
     Wydział Komunikacji i Transportu9086
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa3898
     Biuro Prawne2163
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów2156
   Komunikaty/Ogłoszenia20415
     Rok 202164
     Rok 20203945
     Rok 20194007
     Rok 20183730
     Rok 20174329
     Rok 20163497
     Rok 20154567
     Rok 20144570
     Rok 20133050
     Rok 20125826
     Rok 20115109
     Rok 20104839
     Rok 20097414
     Rok 200815487
     Rok 200712316
     Rok 200621432
     Rok 20052478
   Informacje o zgłoszeniach budowy3779
     Rok 202117
     Rok 2020638
     Rok 2019821
     Rok 20181092
     Rok 20171005
     Rok 20161063
     Rok 2015971
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami1572
     Rok 20214
     Rok 202048
     Rok 201926
     Rok 2018380
     Rok 2017487
     Rok 2016586
     Rok 2012 - 2015532
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy38523
     Rok 2021136
     Rok 20203521
Organy
   Starosta9519
     Kompetencje4531
     Kontakt2185
     Dyżury2039
     Zarządzenia3100
   Wicestarosta6765
   Sekretarz Powiatu5572
   Skarbnik Powiatu5403
   Rada Powiatu9555
     Skład Rady Powiatu5611
     Kompetencje i tryb działania2689
     Sesje2659
    ›    Planowane - harmonogram roczny3109
    ›    Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo 2263
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu2899
     Uchwały Rady Powiatu2714
     Imienne wykazy głosowań radnych715
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu2173
     Interpelacje i zapytania radnych693
    ›    Kadencja 2018 - 20232688
     Kluby radnych264
    ›    Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości272
     Dyżury radnych2111
     Kontakt z radnymi2244
   Zarząd Powiatu6893
     Skład Zarządu2805
     Kompetencje i tryb działania1867
     Uchwały Zarządu Powiatu2556
     Raport o stanie powiatu269
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2018 r.240
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2019 r.12
   Komisje Rady5024
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa1718
    ›    Skład osobowy1687
    ›    Plan pracy1548
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny1671
    ›    Skład osobowy1554
    ›    Plan pracy1649
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa1754
    ›    Skład osobowy1582
    ›    Plan pracy1523
     Komisja Rewizyjna1605
    ›    Skład osobowy1514
    ›    Plan pracy1404
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji214
    ›    Skład osobowy257
    ›    Plan pracy176
Prawo Lokalne
   Statut7790
   Regulamin10797
   Uchwały Rady Powiatu9452
     Rok 202131
     Rok 2020831
     Rok 20193279
     Rok 20183225
     Rok 20173324
     Rok 20163040
     Rok 20153420
     Rok 20141257
    ›    I kwartał1599
    ›    II kwartał1864
    ›    III kwartał1282
    ›    IV kwartał2462
     Rok 20131174
    ›    I kwartał2347
    ›    II kwartał2322
    ›    III kwartał1234
    ›    IV kwartał2144
     Rok 20121525
    ›    I kwartał3154
    ›    II kwartał2976
    ›    III kwartał1637
    ›    IV kwartał3083
     Rok 20111525
    ›    I kwartał3622
    ›    II kwartał2932
    ›    III kwartał1268
    ›    IV kwartał4311
     Rok 20101333
    ›    I kwartał2725
    ›    II kwartał3894
    ›    III kwartał1752
    ›    IV kwartał3490
     Rok 20091275
    ›    I kwartał2109
    ›    II kwartał2969
    ›    III kwartał1978
    ›    IV kwartał3320
     Rok 20081315
    ›    I kwartał1796
    ›    II kwartał4193
    ›    III kwartał1578
    ›    IV kwartał3275
     Rok 20071441
    ›    I kwartał1959
    ›    II kwartał2895
    ›    III kwartał1745
    ›    IV kwartał2422
     Rok 20061579
    ›    I kwartał3330
    ›    II kwartał2254
    ›    III kwartał1953
    ›    IV kwartał4031
     Rok 20051427
    ›    I kwartał2790
    ›    II kwartał3546
    ›    III kwartał2397
    ›    IV kwartał2616
     Rok 20041424
    ›    I kwartał2731
    ›    II kwatał5012
    ›    III kwartał2631
    ›    IV kwartał2828
     Rok 20031364
    ›    I Kwartał2619
    ›    II Kwartał3231
    ›    III Kwartał2326
    ›    IV Kwartał3638
     Rok 20021309
    ›    IV Kwartał2911
   Uchwały Zarządu Powiatu7842
     Rok 202121
     Rok 2020808
     Rok 20192579
     Rok 20182028
     Rok 20172183
     Rok 20161965
     Rok 20152235
     Rok 20143664
     Rok 20135088
     Rok 20125986
     Rok 20117319
   Zarządzenia Starosty4814
     Rok 202118
     Rok 2020733
     Rok 20194568
     Rok 20182089
     Rok 20172663
     Rok 20161858
     Rok 20152302
     Rok 20143288
     Rok 20133614
     Rok 20124640
     Rok 20116255
     Rok 20103621
     Rok 20095628
     Rok 20084277
     Rok 20075065
     Rok 20064281
     Rok 20052954
     Rok 20045018
     Rok 20034244
     Rok 20024203
     Rok 20013287
   Programy i strategie512
     Strategia Rozwoju Powiatu8100
     Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami5732
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy2332
     Rok 20121165
   Finanse Powiatu4810
     Finanse 2020229
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej172
    ›    Bilanse jednostek budżetowych121
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu8
    ›    Uchwała budżetowa na rok 202014
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 202511
     Finanse 2019437
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019539
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025211
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej176
    ›    Bilanse jednostek budżetowych275
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu269
     Finanse 2018412
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu425
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018347
     Finanse 2017438
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017576
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu428
     Finanse 2016701
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016550
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.568
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu808
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015484
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki540
     Finanse 2015842
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015826
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020694
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu752
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej589
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014560
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki604
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015625
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020620
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki722
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014663
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20131011
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu671
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019729
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok617
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013601
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1217
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017952
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20121367
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu911
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową986
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011953
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011806
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ853
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012543
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok681
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1276
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20111423
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych909
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20101304
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20091097
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne996
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008992
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008793
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne819
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20071322
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu927
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu933
    ›    Sprawozdanie o stanie należności945
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie996
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań1002
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20061400
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu939
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu889
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006892
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20051530
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20041249
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20032274
   Majątek Powiatu4054
     Informacja o mieniu powiatu2202
     Informacja o długu publicznym1700
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Roczny plan zamówień publicznych2252
   Ogłoszenia przetargów 2021248
   Ogłoszenia przetargów 2020 - 201933302
   Zapytania ofertowe / Dotacje64
   Archiwum3403
    ›    Rok 201580533
    ›    Rok 201631331
    ›    Rok 201710991
     Przetargi1003
    ›    Rok 201821117
    ›    Rok 20066676
    ›    Rok 20077530
    ›    Rok 20084989
    ›    Rok 20093733
    ›    Rok 20104955
    ›    Rok 20115235
    ›    Rok 20125233
    ›    Rok 20133922
    ›    Rok 20143802
     Zapytania ofertowe / Dotacje15102
    ›    Rok 201511833
    ›    Rok 201626269
    ›    Rok 201717209
    ›    Rok 201818406
    ›    Rok 2020 - 201933915
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw11638
     Budownictwo7026
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę8986
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę2142
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu1733
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora2375
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę2738
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont10932
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy4460
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej817
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości456
     Komunikacja i transport9067
    ›    Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie9320
    ›    Wymiana praw jazdy4794
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy2898
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy1921
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy2374
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy2000
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców1515
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów1780
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów1617
    ›    Rejestracja pojazdu19909
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu2531
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu5365
    ›    Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu4204
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika8838
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej3541
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu1772
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne45633
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym2188
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego1617
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy2663
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy2798
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy2355
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg2123
    ›    Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym406
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport2284
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu5475
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej1770
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek1268
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych1441
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej1386
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego1590
     Ochrona środowiska3264
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza1424
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami1745
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż5056
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska1625
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych1397
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1381
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1354
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia1686
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”1602
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa1409
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców1426
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie1324
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa1390
     Sprawy obywatelskie i współpraca z organizacjami pozarządowymi2595
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku1529
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych2926
    ›    Wydanie zaświadczenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych166
    ›    Wykreślenie stowarzyszenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych144
     Geodezja15531
    ›    Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / wyrysów z ewidencji gruntów i budynków3516
    ›    Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego3366
    ›    Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu568
    ›    Postępowanie administracyjne w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków902
    ›    Wydanie aktu własności ziemi475
    ›    Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (ochrona gruntów rolnych)337
    ›    Rekultywacja gruntów198
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)10220
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania4080
   Stan Twojej Sprawy3848
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek5000
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej2166
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne1885
   Ogłoszenia1014
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu szydłowieckiego419
   Archiwum407
     Rok 2018487
     Rok 20171337
Wybory samorządowe
   Wybory 20181440
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa259
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego597
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.283
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.288
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury860
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu505
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.196
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu428
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej260
     Kalendarz wyborczy481
   Wybory 20142231
   Wybory 20103323
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury1803
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu1525
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych7555
     Komunikaty/Ogłoszenia292
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg1373
     Wnioski do pobrania4680
     Ogłoszenia o naborze605
     Sprawozdania finansowe280
     Petycje202
     Klauzula informacyjna143
     Deklaracja dostępności40
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"9522
     Ogólna charakterystyka Domu2027
     Podstawy prawne1991
     Zasady organizacyjne1972
     Charakterystyka świadczonych usług237
     Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach402
     Aktualności436
     Zamówienia publiczne120623
     Tablica ogłoszeń1831
     Sprawozdania272
     Klauzula informacyjna286
     Deklaracja dostępności44
     Redakcja Biuletynu451
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach4090
     Statut923
     Klauzula informacyjna279
     Deklaracja dostępności26
     Sprawozdania201
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie13740
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne7095
     Struktura1798
     Klauzula informacyjna490
     Deklaracja dostępności36
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON4493
     Zamówienia publiczne45015
     Ogłoszenia o naborze2883
     Sprawozdania finansowe248
     Petycje378
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu39721
     Dane podstawowe4134
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja2849
    ›    Zadania i status prawny1762
     Struktura Urzędu3189
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna1674
     Majątek jednostki1181
    ›    Bilans jednostki1329
     Powiatowa Rada Rynku Pracy2322
     Kontrole1317
    ›    Kontrola Zarządcza1349
    ›    Kontrole zewnętrzne1089
    ›    Kontrole wewnętrzne1193
     Aktualności5816
    ›    Ogłoszenia42340
    ›    Przetargi8238
     Prawo pracy2310
     Informacje dla bezrobotnych1611
    ›    Uprawnienia i obowiązki2041
    ›    Terminy wypłaty świadczeń1864
    ›    Informacje dla poszukujących pracy1136
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej1306
    ›    Klub Pracy1184
    ›    Instrumenty Rynku Pracy2614
    ›    Usługi Rynku Pracy2143
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki1167
    ›    Elektroniczna rejestracja1758
     Informacje dla pracodawców1279
    ›    Instrumenty Rynku Pracy3349
    ›    Usługi Rynku Pracy1636
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji19062
     PFRON3996
     Europejski Fundusz Społeczny1416
    ›    Projekty w realizacji1472
    ›    Projekty zakończone1450
    ›    Ewaluacja projektu1167
     Oferty pracy3855
     Statystyka2329
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP1993
     Ochrona danych osobowych654
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej462
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu.433
     Petycje166
     Redakcja Biuletynu684
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6446
     Zakres obowiązków i kompetencje3780
     Statut1573
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci1025
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego995
     Ogłoszenia o naborze575
     Klauzula informacyjna283
     Sprawozdania finansowe213
     Petycje131
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza5210
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza1280
     Tablica ogłoszeń28343
     Sprawozdania finansowe jednostki335
     Klauzula informacyjna278
Inne
   Oświadczenia majątkowe22234
    ›    Radni1772
    ›    Członkowie Zarządu1249
    ›    Skarbnik1123
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1445
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2258
    ›    Radni1232
    ›    Członkowie Zarządu1152
    ›    Skarbnik1027
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1227
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1310
    ›    Radni1070
    ›    Członkowie Zarządu942
    ›    Skarbnik884
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1019
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty898
    ›    Radni1635
    ›    Starosta1256
    ›    Skarbnik949
    ›    Sekretarz935
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1333
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1252
    ›    Radni1029
    ›    Starosta913
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1007
    ›    Sekretarz881
    ›    Skarbnik829
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1020
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1125
    ›    Skarbnik809
    ›    Sekretarz845
    ›    Radni992
    ›    Starosta1028
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1232
    ›    Radni1242
    ›    Starosta960
    ›    Sekretarz925
    ›    Skarbnik862
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1137
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1008
    ›    Radni3468
    ›    Skarbnik900
    ›    Sekretarz953
    ›    Starosta1789
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1375
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1763
    ›    Skarbnik956
    ›    Sekretarz1003
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1432
    ›    Starosta1022
    ›    Radni1370
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1377
    ›    Radni1352
    ›    Starosta1089
    ›    Sekretarz916
    ›    Skarbnik966
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1567
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1199
     Rok 20131756
    ›    Radni1324
    ›    Starosta1098
    ›    Sekretarz870
    ›    Skarbnik814
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1324
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1185
     Rok 20142951
    ›    Radni2636
    ›    Starosta1254
    ›    Sekretarz682
    ›    Skarbnik707
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu981
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty922
     Rok 20151955
    ›    Starosta888
    ›    Sekretarz1314
    ›    Skarbnik766
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1284
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1384
    ›    Radni1699
     Rok 20161711
    ›    Radni1303
    ›    Starosta666
    ›    Wicestarosta462
    ›    Sekretarz423
    ›    Skarbnik470
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1318
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1220
     Rok 20171977
    ›    Radni1976
    ›    Starosta587
    ›    Wicestarosta496
    ›    Sekretarz Powiatu639
    ›    Skarbnik Powiatu488
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1552
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1452
     Rok 20181968
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1404
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1389
    ›    Radni943
    ›    Skarbnik Powiatu164
    ›    Sekretarz Powiatu193
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu975
    ›    Sekretarz Powiatu496
     Rok 20191445
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty961
    ›    Skarbnik Powiatu123
    ›    Radni617
   Kontrole442
     Rok 20216
     Rok 2020132
     Rok 2019264
     Rok 2018184
   Jednostki Organizacyjne8126
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza3434
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza1690
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza5382
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza2337
     Zarząd Dróg Powiatowych12542
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych2379
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych2722
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna3011
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej1891
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"6184
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"1585
     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach3066
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach911
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej2836
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej3296
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie2995
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie1656
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie2620
     Powiatowy Urząd Pracy2490
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy3575
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej2665
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej4555
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego2923
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego2051
     Powiatowa Biblioteka Publiczna1899
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej1810
   Powiatowe służby, inspekcje i straże8209
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu6570
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu6140
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu4815
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku3047
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego9349
   Organizacje pozarządowe-NGO2631
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego4436
    ›    Związek Powiatów Polskich1495
     Związki członkowskie459
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy712
   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie2178
   Petycje635
     Rok 20219
     Rok 202081
     Rok 2019310
     Rok 2018262
   Rejestry, ewidencje i archiwa6039
     Biuro Rady Powiatu1727
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich1781
     Wydział Budownictwa i Architektury2130
     Wydział Komunikacji i Transportu2059
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu1567
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa2308
     Archiwum Zakładowe3584
   Klauzula informacyjna565
   Redakcja Biuletynu4280
Łączna liczba odwiedzin:2485509