Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna78925
   Dane podstawowe217889
   Godziny urzędowania12212
   Wydziały i Biura Starostwa36623
     Kancelaria Starosty3423
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich4770
     Biuro Rady3549
     Wydział Finansowy3631
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury3783
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu4609
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych2091
     Wydział Budownictwa i Architektury7313
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości11452
     Wydział Komunikacji i Transportu11891
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa5343
     Biuro Prawne2545
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów2884
   Komunikaty/Ogłoszenia25808
     Rok 20232824
     Rok 20226582
     Rok 20216332
     Rok 20207528
     Rok 20196321
     Rok 20185426
     Rok 20176615
     Rok 20164718
     Rok 20155867
     Rok 20145721
     Rok 20133631
     Rok 20126823
     Rok 20115903
     Rok 20105450
     Rok 20098202
     Rok 200816759
     Rok 200713121
     Rok 200622922
     Rok 20052730
   Informacje o zgłoszeniach budowy919
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami2282
     Rok 202392
     Rok 2022208
     Rok 2021267
     Rok 2020293
     Rok 2019269
     Rok 2018614
     Rok 2017708
     Rok 2016821
     Rok 2012 - 2015737
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy46394
     Rok 20232810
     Rok 20224479
   Monitoring wizyjny1182
Organy
   Starosta11248
     Kompetencje4995
     Kontakt2729
     Dyżury2299
     Zarządzenia3470
   Wicestarosta7820
   Sekretarz Powiatu6472
   Skarbnik Powiatu6366
   Rada Powiatu13797
     Skład Rady Powiatu7553
     Kompetencje i tryb działania3125
     Sesje3863
    ›    Planowane - harmonogram roczny3745
    ›    Transmisja obrad Rady Powiatu w Szydłowcu4803
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu6141
     Uchwały Rady Powiatu3533
     Imienne wykazy głosowań radnych1840
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu2772
     Interpelacje i zapytania radnych1363
    ›    Kadencja 2018 - 20237498
     Kluby radnych714
    ›    Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości742
     Dyżury radnych2526
     Kontakt z radnymi2665
   Zarząd Powiatu9619
     Skład Zarządu5201
     Kompetencje i tryb działania2211
     Uchwały Zarządu Powiatu3209
     Raport o stanie powiatu865
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2018 r.522
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2019 r.393
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2020 r.479
   Komisje Rady5724
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa2015
    ›    Skład osobowy2045
    ›    Plan pracy2028
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny1974
    ›    Skład osobowy1945
    ›    Plan pracy2046
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa2051
    ›    Skład osobowy1941
    ›    Plan pracy1892
     Komisja Rewizyjna1886
    ›    Skład osobowy1864
    ›    Plan pracy1788
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji558
    ›    Skład osobowy578
    ›    Plan pracy652
Prawo Lokalne
   Statut8504
   Regulamin12132
   Uchwały Rady Powiatu11386
     Rok 2023500
     Rok 20222663
     Rok 20212990
     Rok 20203534
     Rok 20195767
     Rok 20185594
     Rok 20175082
     Rok 20165217
     Rok 20155277
     Rok 20141509
    ›    I kwartał2192
    ›    II kwartał2846
    ›    III kwartał1848
    ›    IV kwartał3903
     Rok 20131393
    ›    I kwartał3115
    ›    II kwartał3039
    ›    III kwartał1517
    ›    IV kwartał2963
     Rok 20121768
    ›    I kwartał4167
    ›    II kwartał3997
    ›    III kwartał1923
    ›    IV kwartał4250
     Rok 20111758
    ›    I kwartał4687
    ›    II kwartał3754
    ›    III kwartał1583
    ›    IV kwartał5470
     Rok 20101552
    ›    I kwartał3607
    ›    II kwartał5250
    ›    III kwartał2310
    ›    IV kwartał4564
     Rok 20091495
    ›    I kwartał2837
    ›    II kwartał3846
    ›    III kwartał2515
    ›    IV kwartał4289
     Rok 20081537
    ›    I kwartał2344
    ›    II kwartał5813
    ›    III kwartał2125
    ›    IV kwartał4378
     Rok 20071653
    ›    I kwartał2552
    ›    II kwartał3728
    ›    III kwartał2347
    ›    IV kwartał3155
     Rok 20061800
    ›    I kwartał4290
    ›    II kwartał2969
    ›    III kwartał2480
    ›    IV kwartał5270
     Rok 20051636
    ›    I kwartał3559
    ›    II kwartał4524
    ›    III kwartał3133
    ›    IV kwartał3300
     Rok 20041649
    ›    I kwartał3405
    ›    II kwatał6466
    ›    III kwartał3262
    ›    IV kwartał3751
     Rok 20031590
    ›    I Kwartał3411
    ›    II Kwartał4031
    ›    III Kwartał3080
    ›    IV Kwartał4570
     Rok 20021535
    ›    IV Kwartał3750
   Uchwały Zarządu Powiatu9270
     Rok 2023404
     Rok 20221443
     Rok 20212417
     Rok 20203067
     Rok 20194559
     Rok 20183598
     Rok 20173942
     Rok 20163230
     Rok 20153523
     Rok 20144919
     Rok 20136324
     Rok 20127066
     Rok 20118945
   Zarządzenia Starosty6749
     Rok 2023300
     Rok 20222372
     Rok 20213797
     Rok 20203583
     Rok 20197736
     Rok 20184334
     Rok 20174822
     Rok 20163226
     Rok 20153341
     Rok 20144679
     Rok 20134812
     Rok 20125846
     Rok 20117666
     Rok 20104529
     Rok 20097217
     Rok 20085447
     Rok 20076086
     Rok 20065376
     Rok 20053613
     Rok 20046314
     Rok 20034972
     Rok 20025393
     Rok 20014310
   Programy i strategie1200
     Strategia Rozwoju Powiatu9242
     Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami6254
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy2924
     Rok 20121377
   Finanse Powiatu5727
     Finanse 2023168
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej140
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu184
     Finanse 2022162
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu184
    ›    Bilanse jednostek budżetowych32
     Finanse 2021116
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu155
     Finanse 2020635
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej449
    ›    Bilanse jednostek budżetowych505
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu338
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2020352
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2025304
     Finanse 2019676
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019854
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025498
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej476
    ›    Bilanse jednostek budżetowych580
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu559
     Finanse 2018674
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu688
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018599
     Finanse 2017653
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017855
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu687
     Finanse 2016950
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016821
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.815
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu1149
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015745
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki819
     Finanse 20151065
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20151070
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020987
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu1004
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej832
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014811
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki853
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015860
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020845
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki1040
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014878
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20131220
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu894
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019945
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok855
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013830
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1493
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-20171183
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20121617
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu1145
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową1250
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 20111162
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 20111044
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ1093
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012780
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok936
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1519
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20111658
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych1155
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20101486
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20091324
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne1212
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20081222
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 20081010
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne1042
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20071556
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu1154
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu1143
    ›    Sprawozdanie o stanie należności1173
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie1211
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań1230
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20061610
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu1164
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu1115
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 20061148
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20051703
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20041481
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20032496
   Majątek Powiatu4567
     Informacja o mieniu powiatu2510
     Informacja o długu publicznym1934
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 4454
   Ogłoszenia przetargów 20235278
   Ogłoszenia przetargów 202219957
   Zapytania ofertowe5438
     Rok 20223929
   Archiwum4347
    ›    Rok 201632220
    ›    Rok 201714599
     Przetargi1552
    ›    Rok 201823853
    ›    Rok 2019 - 202042332
    ›    Rok 202120395
    ›    Rok 20067395
    ›    Rok 20078314
    ›    Rok 20086141
    ›    Rok 20094469
    ›    Rok 20105846
    ›    Rok 20116170
    ›    Rok 20126194
    ›    Rok 20134709
    ›    Rok 20144574
     Zapytania ofertowe / Dotacje15575
    ›    Rok 201627225
    ›    Rok 201718319
    ›    Rok 201819277
    ›    Rok 2020 - 201956346
    ›    Rok 20212917
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw15411
     Budownictwo10162
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę13680
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę2775
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu2151
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora4840
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę3849
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont17067
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy5487
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej1471
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości789
     Komunikacja i transport15579
    ›    Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie11807
    ›    Wymiana praw jazdy7595
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy3622
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy2539
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy3313
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy2681
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców1901
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów2257
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów2024
    ›    Rejestracja pojazdu29533
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu3241
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu8414
    ›    Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu6818
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika10624
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej5932
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu2461
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne52072
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym2776
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego1986
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy3477
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy3445
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy3317
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg3186
    ›    Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym972
    ›    Czasowe wycofanie/przywrócenie pojazdu z ruchu222
    ›    Czasowe wycofanie/przywrócenie z ruchu samochodu osobowego202
    ›    Zawiadomienie o dopisaniu adnotacji w dowodzie rejestracyjnym268
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport3098
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu5911
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej2172
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek1678
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych1774
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej2270
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego1968
     Ochrona środowiska4967
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza1809
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami2145
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż5530
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska2063
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych1770
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1743
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1668
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia2007
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”2088
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa1735
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców1796
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie1653
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa1733
     Sprawy obywatelskie i współpraca z organizacjami pozarządowymi3201
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku2014
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych3490
    ›    Wydanie zaświadczenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych538
    ›    Wykreślenie stowarzyszenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych482
     Geodezja20257
    ›    Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / wyrysów z ewidencji gruntów i budynków8550
    ›    Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego6842
    ›    Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu1238
    ›    Postępowanie administracyjne w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków2046
    ›    Wydanie aktu własności ziemi3889
    ›    Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (ochrona gruntów rolnych)1017
    ›    Rekultywacja gruntów899
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)12842
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania5076
   Stan Twojej Sprawy4359
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek5793
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej2575
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne2919
   Ogłoszenia5934
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu szydłowieckiego1041
   Archiwum833
     Rok 2018773
     Rok 20171608
Wybory samorządowe
   Wybory 20182098
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa521
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego1059
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.495
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.490
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury1098
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu950
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.397
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu762
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej551
     Kalendarz wyborczy772
   Wybory 20142714
   Wybory 20103738
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury2058
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu1797
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych11368
     Komunikaty/Ogłoszenia898
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg1704
     Wnioski do pobrania6520
     Ogłoszenia o naborze1358
     Sprawozdania finansowe632
     Petycje475
     Klauzula informacyjna399
     Deklaracja dostępności253
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"16301
     Ogólna charakterystyka Domu2605
     Podstawy prawne2423
     Zasady organizacyjne2418
     Charakterystyka świadczonych usług653
     Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach1341
     Aktualności1901
     Zamówienia publiczne158631
     Tablica ogłoszeń3588
     Sprawozdania760
     Klauzula informacyjna531
     Dostępność428
     Deklaracja dostępności455
     Redakcja Biuletynu712
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach6608
     Statut1214
     Klauzula informacyjna543
     Deklaracja dostępności429
     Sprawozdania563
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie16138
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne9179
     Struktura2138
     Klauzula informacyjna860
     Deklaracja dostępności709
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON5692
     Zamówienia publiczne77822
     Ogłoszenia o naborze5276
     Sprawozdania finansowe532
     Petycje592
     Dane podstawowe5246
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja3661
    ›    Zadania i status prawny2315
     Struktura Urzędu3622
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna2119
     Majątek jednostki1437
    ›    Bilans jednostki1615
     Powiatowa Rada Rynku Pracy2870
     Kontrole1596
    ›    Kontrola Zarządcza1938
    ›    Kontrole zewnętrzne1368
    ›    Kontrole wewnętrzne1480
     Aktualności6479
    ›    Ogłoszenia49984
    ›    Przetargi13299
     Prawo pracy2657
     Informacje dla bezrobotnych2067
    ›    Uprawnienia i obowiązki2691
    ›    Terminy wypłaty świadczeń4209
    ›    Informacje dla poszukujących pracy1474
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej1826
    ›    Klub Pracy1537
    ›    Instrumenty Rynku Pracy3250
    ›    Usługi Rynku Pracy2452
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki1692
    ›    Elektroniczna rejestracja4960
     Informacje dla pracodawców1579
    ›    Instrumenty Rynku Pracy3965
    ›    Usługi Rynku Pracy1946
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji22568
     PFRON4689
     Europejski Fundusz Społeczny1741
    ›    Projekty w realizacji1810
    ›    Projekty zakończone1716
    ›    Ewaluacja projektu1445
     Oferty pracy6082
     Statystyka2799
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP2739
     Ochrona danych osobowych897
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej693
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu.814
     Petycje394
     Koordynator ds. dostępności301
     Zarządzenia Dyrektora PUP257
     Redakcja Biuletynu927
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 8102
     Zakres obowiązków i kompetencje4499
     Statut1811
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci1260
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego1216
     Ogłoszenia o naborze1126
     Klauzula informacyjna487
     Sprawozdania finansowe464
     Petycje335
     Deklaracja dostępności110
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza8191
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza1681
     Tablica ogłoszeń38355
     Sprawozdania finansowe jednostki722
     Klauzula informacyjna515
Inne
   Oświadczenia majątkowe26913
     Za rok 20162047
    ›    Radni1653
    ›    Starosta989
    ›    Wicestarosta714
    ›    Sekretarz700
    ›    Skarbnik732
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1888
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1502
     Za rok 20172333
    ›    Radni3209
    ›    Starosta963
    ›    Wicestarosta821
    ›    Sekretarz Powiatu968
    ›    Skarbnik Powiatu782
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1889
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1995
     Za rok 20182420
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1929
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1825
    ›    Radni1295
    ›    Skarbnik Powiatu404
    ›    Sekretarz Powiatu462
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu2132
    ›    Sekretarz Powiatu1004
     Za rok 20192408
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1939
    ›    Skarbnik Powiatu466
    ›    Radni1438
     Za rok 20201987
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1829
    ›    Radni1256
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty919
    ›    Sekretarz Powiatu251
    ›    Skarbnik Powiatu258
     Za rok 20211991
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1571
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1775
    ›    Radni1806
    ›    Sekretarz Powiatu228
    ›    Skarbnik Powiatu189
     Za rok 2022894
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty755
    ›    Radni144
   Kontrole912
     Rok 202387
     Rok 2022202
     Rok 2021409
     Rok 2020507
     Rok 2019610
     Rok 2018370
   Jednostki Organizacyjne8938
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza4335
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza2000
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza6487
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza2836
     Zarząd Dróg Powiatowych13787
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych3285
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych3327
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna3393
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej2242
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"6746
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"1849
     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach3535
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach1183
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej4020
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej3757
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie3457
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie1906
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie2868
     Powiatowy Urząd Pracy2875
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy3835
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego3537
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego2383
     Powiatowa Biblioteka Publiczna2603
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej2260
   Powiatowe służby, inspekcje i straże10859
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu8588
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu7158
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu7300
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku3954
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego12405
   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie2781
   Petycje1185
     Rok 202349
     Rok 2022228
     Rok 2021236
     Rok 2020294
     Rok 2019482
     Rok 2018482
   Rejestry, ewidencje i archiwa6668
     Biuro Rady Powiatu1928
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich2061
     Wydział Budownictwa i Architektury2896
     Wydział Komunikacji i Transportu2325
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu1784
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa2637
     Archiwum Zakładowe4211
   Redakcja Biuletynu5662
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych416
   Klauzule informacyjne400
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu369
     Klauzula informacyjna dot. nagrywania i transmisji Sesji Rady Powiatu w Szydłowcu166
     Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego189
Dostępność
   Deklaracja dostępności1257
   Informacja o Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w tekście łatwym do czytania ETR349
   Informacja o Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w polskim języku migowym PJM228
   Plan działania na rzecz poprawy dostępności w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu552
   Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 694
   Wnioski o zapewnienie dostępności607
NGO - organizacje pozarządowe
   Aktualności5068
   Dotacje1799
   Związki członkowskie781
     Związek Powiatów Polskich1709
   Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego6001
   Sprawozdania z realizacji programu współpracy1200
Łączna liczba odwiedzin:3061796