Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna45630
   Dane podstawowe213387
   Godziny urzędowania11070
   Wydziały i Biura Starostwa29542
     Kancelaria Starosty2318
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich4299
     Biuro Rady3193
     Wydział Finansowy3195
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury3254
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu4015
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych1718
     Wydział Budownictwa i Architektury6184
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości9172
     Wydział Komunikacji i Transportu10331
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa4392
     Biuro Prawne2286
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów2372
   Komunikaty/Ogłoszenia22120
     Rok 20213226
     Rok 20205604
     Rok 20194858
     Rok 20184408
     Rok 20175114
     Rok 20163928
     Rok 20154962
     Rok 20144969
     Rok 20133221
     Rok 20126158
     Rok 20115365
     Rok 20105034
     Rok 20097666
     Rok 200815919
     Rok 200712544
     Rok 200621985
     Rok 20052549
   Informacje o zgłoszeniach budowy4274
     Rok 2021842
     Rok 2020754
     Rok 2019912
     Rok 20181188
     Rok 20171094
     Rok 20161134
     Rok 20151046
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami1771
     Rok 202198
     Rok 2020110
     Rok 201985
     Rok 2018462
     Rok 2017561
     Rok 2016660
     Rok 2012 - 2015593
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy41016
     Rok 20212572
     Rok 20204167
   Monitoring wizyjny357
Organy
   Starosta10022
     Kompetencje4630
     Kontakt2380
     Dyżury2118
     Zarządzenia3226
   Wicestarosta7174
   Sekretarz Powiatu5875
   Skarbnik Powiatu5718
   Rada Powiatu10838
     Skład Rady Powiatu6156
     Kompetencje i tryb działania2806
     Sesje2967
    ›    Planowane - harmonogram roczny3285
    ›    Transmisja obrad Rady Powiatu w Szydłowcu2884
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu3848
     Uchwały Rady Powiatu2948
     Imienne wykazy głosowań radnych1015
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu2322
     Interpelacje i zapytania radnych869
    ›    Kadencja 2018 - 20233815
     Kluby radnych384
    ›    Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości403
     Dyżury radnych2241
     Kontakt z radnymi2341
   Zarząd Powiatu7911
     Skład Zarządu3274
     Kompetencje i tryb działania1965
     Uchwały Zarządu Powiatu2767
     Raport o stanie powiatu430
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2018 r.326
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2019 r.140
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2020 r.92
   Komisje Rady5224
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa1790
    ›    Skład osobowy1799
    ›    Plan pracy1693
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny1749
    ›    Skład osobowy1673
    ›    Plan pracy1776
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa1833
    ›    Skład osobowy1701
    ›    Plan pracy1631
     Komisja Rewizyjna1690
    ›    Skład osobowy1614
    ›    Plan pracy1506
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji298
    ›    Skład osobowy345
    ›    Plan pracy291
Prawo Lokalne
   Statut8061
   Regulamin11307
   Uchwały Rady Powiatu9994
     Rok 2021855
     Rok 20202274
     Rok 20194221
     Rok 20183993
     Rok 20173933
     Rok 20163693
     Rok 20154021
     Rok 20141319
    ›    I kwartał1797
    ›    II kwartał2176
    ›    III kwartał1453
    ›    IV kwartał2934
     Rok 20131236
    ›    I kwartał2579
    ›    II kwartał2556
    ›    III kwartał1315
    ›    IV kwartał2378
     Rok 20121594
    ›    I kwartał3471
    ›    II kwartał3264
    ›    III kwartał1734
    ›    IV kwartał3397
     Rok 20111578
    ›    I kwartał3913
    ›    II kwartał3177
    ›    III kwartał1376
    ›    IV kwartał4653
     Rok 20101388
    ›    I kwartał2973
    ›    II kwartał4240
    ›    III kwartał1910
    ›    IV kwartał3791
     Rok 20091336
    ›    I kwartał2304
    ›    II kwartał3221
    ›    III kwartał2109
    ›    IV kwartał3602
     Rok 20081374
    ›    I kwartał1964
    ›    II kwartał4604
    ›    III kwartał1730
    ›    IV kwartał3563
     Rok 20071502
    ›    I kwartał2132
    ›    II kwartał3150
    ›    III kwartał1905
    ›    IV kwartał2659
     Rok 20061639
    ›    I kwartał3594
    ›    II kwartał2463
    ›    III kwartał2103
    ›    IV kwartał4365
     Rok 20051485
    ›    I kwartał3004
    ›    II kwartał3845
    ›    III kwartał2602
    ›    IV kwartał2826
     Rok 20041489
    ›    I kwartał2940
    ›    II kwatał5414
    ›    III kwartał2814
    ›    IV kwartał3095
     Rok 20031433
    ›    I Kwartał2839
    ›    II Kwartał3453
    ›    III Kwartał2541
    ›    IV Kwartał3929
     Rok 20021373
    ›    IV Kwartał3177
   Uchwały Zarządu Powiatu8290
     Rok 2021543
     Rok 20202002
     Rok 20193216
     Rok 20182545
     Rok 20172719
     Rok 20162419
     Rok 20152624
     Rok 20144086
     Rok 20135472
     Rok 20126340
     Rok 20117813
   Zarządzenia Starosty5503
     Rok 20211036
     Rok 20202019
     Rok 20195802
     Rok 20182906
     Rok 20173439
     Rok 20162304
     Rok 20152622
     Rok 20143678
     Rok 20134041
     Rok 20125018
     Rok 20116777
     Rok 20103903
     Rok 20096220
     Rok 20084628
     Rok 20075419
     Rok 20064619
     Rok 20053160
     Rok 20045462
     Rok 20034478
     Rok 20024564
     Rok 20013613
   Programy i strategie752
     Strategia Rozwoju Powiatu8361
     Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami5869
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy2479
     Rok 20121234
   Finanse Powiatu5057
     Finanse 2020369
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej249
    ›    Bilanse jednostek budżetowych225
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu116
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2020126
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 202595
     Finanse 2019513
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019659
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025302
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej270
    ›    Bilanse jednostek budżetowych369
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu371
     Finanse 2018493
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu510
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018412
     Finanse 2017501
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017651
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu507
     Finanse 2016778
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016631
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.645
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu899
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015564
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki630
     Finanse 2015918
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015911
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020797
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu833
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej665
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014635
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki678
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015705
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020700
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki882
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014738
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20131077
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu738
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019799
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok694
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013680
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1314
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-20171018
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20121438
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu978
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową1068
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 20111013
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011879
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ931
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012619
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok775
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1351
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20111493
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych982
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20101359
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20091166
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne1069
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20081060
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008855
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne882
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20071393
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu999
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu1001
    ›    Sprawozdanie o stanie należności1017
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie1063
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań1066
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20061462
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu1019
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu950
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006962
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20051576
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20041316
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20032352
   Majątek Powiatu4203
     Informacja o mieniu powiatu2303
     Informacja o długu publicznym1785
Zamówienia Publiczne
   Roczny plan zamówień publicznych2839
   Ogłoszenia przetargów 202110250
   Ogłoszenia przetargów 2020 - 201938113
   Zapytania ofertowe1288
     Rok 20211938
   Archiwum3726
    ›    Rok 201589773
    ›    Rok 201631605
    ›    Rok 201712236
     Przetargi1138
    ›    Rok 201821904
    ›    Rok 20066884
    ›    Rok 20077728
    ›    Rok 20085343
    ›    Rok 20093923
    ›    Rok 20105212
    ›    Rok 20115500
    ›    Rok 20125530
    ›    Rok 20134150
    ›    Rok 20144027
     Zapytania ofertowe / Dotacje15302
    ›    Rok 201512135
    ›    Rok 201626572
    ›    Rok 201717603
    ›    Rok 201818730
    ›    Rok 2020 - 201946550
    ›    Rok 2021111
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw13127
     Budownictwo8382
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę10987
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę2346
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu1844
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora3106
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę3284
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont13359
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy5012
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej1033
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości558
     Komunikacja i transport11679
    ›    Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie10433
    ›    Wymiana praw jazdy6027
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy3151
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy2119
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy2747
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy2313
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców1636
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów1915
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów1750
    ›    Rejestracja pojazdu24442
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu2860
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu6633
    ›    Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu5344
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika9595
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej4618
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu2082
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne49526
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym2387
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego1712
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy2916
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy3043
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy2751
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg2428
    ›    Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym633
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport2505
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu5623
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej1872
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek1383
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych1541
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej1612
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego1695
     Ochrona środowiska4021
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza1547
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami1864
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż5192
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska1739
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych1493
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1477
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1429
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia1779
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”1741
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa1505
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców1543
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie1403
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa1490
     Sprawy obywatelskie i współpraca z organizacjami pozarządowymi2763
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku1647
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych3089
    ›    Wydanie zaświadczenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych264
    ›    Wykreślenie stowarzyszenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych221
     Geodezja17754
    ›    Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / wyrysów z ewidencji gruntów i budynków5933
    ›    Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego5088
    ›    Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu824
    ›    Postępowanie administracyjne w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków1366
    ›    Wydanie aktu własności ziemi1304
    ›    Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (ochrona gruntów rolnych)631
    ›    Rekultywacja gruntów365
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)10965
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania4437
   Stan Twojej Sprawy4035
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek5197
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej2273
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne2173
   Ogłoszenia1452
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu szydłowieckiego622
   Archiwum540
     Rok 2018594
     Rok 20171465
Wybory samorządowe
   Wybory 20181613
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa329
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego761
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.340
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.345
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury941
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu672
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.252
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu555
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej342
     Kalendarz wyborczy582
   Wybory 20142364
   Wybory 20103445
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury1877
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu1619
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych8526
     Komunikaty/Ogłoszenia477
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg1473
     Wnioski do pobrania5407
     Ogłoszenia o naborze837
     Sprawozdania finansowe393
     Petycje298
     Klauzula informacyjna226
     Deklaracja dostępności99
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"11544
     Ogólna charakterystyka Domu2210
     Podstawy prawne2148
     Zasady organizacyjne2117
     Charakterystyka świadczonych usług365
     Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach669
     Aktualności890
     Zamówienia publiczne138442
     Tablica ogłoszeń2205
     Sprawozdania371
     Klauzula informacyjna365
     Dostępność75
     Deklaracja dostępności125
     Redakcja Biuletynu522
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach4734
     Statut1015
     Klauzula informacyjna363
     Deklaracja dostępności105
     Sprawozdania315
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie14393
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne8050
     Struktura1912
     Klauzula informacyjna601
     Deklaracja dostępności108
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON4939
     Zamówienia publiczne58910
     Ogłoszenia o naborze3479
     Sprawozdania finansowe334
     Petycje447
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu42034
     Dane podstawowe4485
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja3133
    ›    Zadania i status prawny1931
     Struktura Urzędu3314
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna1840
     Majątek jednostki1283
    ›    Bilans jednostki1409
     Powiatowa Rada Rynku Pracy2469
     Kontrole1396
    ›    Kontrola Zarządcza1526
    ›    Kontrole zewnętrzne1163
    ›    Kontrole wewnętrzne1279
     Aktualności6098
    ›    Ogłoszenia44758
    ›    Przetargi9771
     Prawo pracy2397
     Informacje dla bezrobotnych1771
    ›    Uprawnienia i obowiązki2346
    ›    Terminy wypłaty świadczeń2581
    ›    Informacje dla poszukujących pracy1262
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej1570
    ›    Klub Pracy1305
    ›    Instrumenty Rynku Pracy2792
    ›    Usługi Rynku Pracy2229
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki1335
    ›    Elektroniczna rejestracja2198
     Informacje dla pracodawców1377
    ›    Instrumenty Rynku Pracy3548
    ›    Usługi Rynku Pracy1719
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji20337
     PFRON4259
     Europejski Fundusz Społeczny1502
    ›    Projekty w realizacji1558
    ›    Projekty zakończone1521
    ›    Ewaluacja projektu1245
     Oferty pracy4545
     Statystyka2480
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP2255
     Ochrona danych osobowych731
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej533
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu.552
     Petycje247
     Koordynator ds. dostępności66
     Zarządzenia Dyrektora PUP75
     Redakcja Biuletynu744
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6834
     Zakres obowiązków i kompetencje4146
     Statut1646
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci1106
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego1062
     Ogłoszenia o naborze700
     Klauzula informacyjna344
     Sprawozdania finansowe301
     Petycje186
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza6152
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza1377
     Tablica ogłoszeń30729
     Sprawozdania finansowe jednostki503
     Klauzula informacyjna359
Inne
   Oświadczenia majątkowe23749
    ›    Radni1856
    ›    Członkowie Zarządu1324
    ›    Skarbnik1182
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1566
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2364
    ›    Radni1294
    ›    Członkowie Zarządu1216
    ›    Skarbnik1084
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1285
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1376
    ›    Radni1131
    ›    Członkowie Zarządu998
    ›    Skarbnik934
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1069
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty958
    ›    Radni1698
    ›    Starosta1319
    ›    Skarbnik1004
    ›    Sekretarz992
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1396
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1310
    ›    Radni1085
    ›    Starosta975
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1062
    ›    Sekretarz936
    ›    Skarbnik889
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1073
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1190
    ›    Skarbnik869
    ›    Sekretarz903
    ›    Radni1058
    ›    Starosta1090
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1291
    ›    Radni1320
    ›    Starosta1017
    ›    Sekretarz980
    ›    Skarbnik919
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1196
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1069
    ›    Radni3606
    ›    Skarbnik963
    ›    Sekretarz1011
    ›    Starosta1952
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1444
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1931
    ›    Skarbnik1016
    ›    Sekretarz1068
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1515
    ›    Starosta1092
    ›    Radni1438
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1441
    ›    Radni1418
    ›    Starosta1162
    ›    Sekretarz990
    ›    Skarbnik1037
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1819
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1269
    ›    Radni1402
    ›    Starosta1176
    ›    Sekretarz952
    ›    Skarbnik878
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1402
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1279
     Za rok 20143068
    ›    Radni2810
    ›    Starosta1337
    ›    Sekretarz746
    ›    Skarbnik779
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1067
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty986
     Za rok 20152042
    ›    Starosta954
    ›    Sekretarz1387
    ›    Skarbnik840
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1372
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1459
    ›    Radni1804
     Za rok 20161811
    ›    Radni1415
    ›    Starosta741
    ›    Wicestarosta524
    ›    Sekretarz495
    ›    Skarbnik539
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1469
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1287
     Za rok 20172088
    ›    Radni2364
    ›    Starosta722
    ›    Wicestarosta598
    ›    Sekretarz Powiatu713
    ›    Skarbnik Powiatu575
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1641
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1639
     Za rok 20182123
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1577
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1498
    ›    Radni1068
    ›    Skarbnik Powiatu238
    ›    Sekretarz Powiatu272
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1460
    ›    Sekretarz Powiatu682
     Za rok 20192082
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1531
    ›    Skarbnik Powiatu270
    ›    Radni1074
     Za rok 20201062
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu835
    ›    Radni409
   Kontrole574
     Rok 202190
     Rok 2020290
     Rok 2019370
     Rok 2018239
   Jednostki Organizacyjne8355
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza3792
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza1768
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza6044
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza2537
     Zarząd Dróg Powiatowych13166
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych2691
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych2939
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna3145
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej2036
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"6394
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"1668
     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach3222
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach986
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej3236
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej3457
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie3148
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie1727
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie2685
     Powiatowy Urząd Pracy2556
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy3644
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego3108
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego2151
     Powiatowa Biblioteka Publiczna2069
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej1968
   Powiatowe służby, inspekcje i straże9480
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu7329
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu6491
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu5709
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku3399
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego10864
   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie2358
   Petycje768
     Rok 202189
     Rok 2020149
     Rok 2019359
     Rok 2018315
   Rejestry, ewidencje i archiwa6271
     Biuro Rady Powiatu1786
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich1858
     Wydział Budownictwa i Architektury2453
     Wydział Komunikacji i Transportu2153
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu1640
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa2429
     Archiwum Zakładowe3810
   Redakcja Biuletynu4735
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych111
   Klauzule informacyjne103
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu74
     Klauzula informacyjna dot. nagrywania i transmisji Sesji Rady Powiatu w Szydłowcu52
     Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego60
Dostępność
   Deklaracja dostępności54
   Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 116
   Wnioski o zapewnienie dostępności30
NGO - organizacje pozarządowe
   Aktualności3165
   Dotacje394
   Związki członkowskie554
     Związek Powiatów Polskich1569
   Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego5003
   Sprawozdania z realizacji programu współpracy829
Łączna liczba odwiedzin:2771322