Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna66282
   Dane podstawowe216558
   Godziny urzędowania11907
   Wydziały i Biura Starostwa34600
     Kancelaria Starosty3168
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich4610
     Biuro Rady3445
     Wydział Finansowy3455
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury3637
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu4381
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych1962
     Wydział Budownictwa i Architektury6977
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości10980
     Wydział Komunikacji i Transportu11434
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa5045
     Biuro Prawne2453
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów2748
   Komunikaty/Ogłoszenia24596
     Rok 20224584
     Rok 20215183
     Rok 20206976
     Rok 20195687
     Rok 20185123
     Rok 20176007
     Rok 20164498
     Rok 20155487
     Rok 20145535
     Rok 20133465
     Rok 20126648
     Rok 20115685
     Rok 20105325
     Rok 20097980
     Rok 200816518
     Rok 200712880
     Rok 200622677
     Rok 20052653
   Informacje o zgłoszeniach budowy4905
     Rok 20222042
     Rok 20211629
     Rok 2020871
     Rok 20191020
     Rok 20181281
     Rok 20171194
     Rok 20161230
     Rok 20151149
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami2107
     Rok 2022125
     Rok 2021213
     Rok 2020216
     Rok 2019211
     Rok 2018551
     Rok 2017659
     Rok 2016757
     Rok 2012 - 2015684
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy44337
     Rok 20223241
   Monitoring wizyjny859
Organy
   Starosta10763
     Kompetencje4885
     Kontakt2626
     Dyżury2230
     Zarządzenia3389
   Wicestarosta7600
   Sekretarz Powiatu6241
   Skarbnik Powiatu6143
   Rada Powiatu12896
     Skład Rady Powiatu6955
     Kompetencje i tryb działania3003
     Sesje3551
    ›    Planowane - harmonogram roczny3590
    ›    Transmisja obrad Rady Powiatu w Szydłowcu4197
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu5196
     Uchwały Rady Powiatu3301
     Imienne wykazy głosowań radnych1596
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu2630
     Interpelacje i zapytania radnych1170
    ›    Kadencja 2018 - 20236218
     Kluby radnych558
    ›    Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości569
     Dyżury radnych2410
     Kontakt z radnymi2537
   Zarząd Powiatu9064
     Skład Zarządu4608
     Kompetencje i tryb działania2111
     Uchwały Zarządu Powiatu3056
     Raport o stanie powiatu729
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2018 r.452
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2019 r.293
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2020 r.374
   Komisje Rady5584
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa1932
    ›    Skład osobowy1952
    ›    Plan pracy1902
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny1905
    ›    Skład osobowy1833
    ›    Plan pracy1956
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa1967
    ›    Skład osobowy1848
    ›    Plan pracy1784
     Komisja Rewizyjna1821
    ›    Skład osobowy1768
    ›    Plan pracy1678
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji458
    ›    Skład osobowy490
    ›    Plan pracy494
Prawo Lokalne
   Statut8352
   Regulamin11908
   Uchwały Rady Powiatu10862
     Rok 20221159
     Rok 20212545
     Rok 20203084
     Rok 20195414
     Rok 20184940
     Rok 20174791
     Rok 20164615
     Rok 20154957
     Rok 20141444
    ›    I kwartał2065
    ›    II kwartał2581
    ›    III kwartał1703
    ›    IV kwartał3510
     Rok 20131344
    ›    I kwartał2894
    ›    II kwartał2866
    ›    III kwartał1428
    ›    IV kwartał2764
     Rok 20121703
    ›    I kwartał3941
    ›    II kwartał3722
    ›    III kwartał1856
    ›    IV kwartał3906
     Rok 20111709
    ›    I kwartał4379
    ›    II kwartał3579
    ›    III kwartał1498
    ›    IV kwartał5239
     Rok 20101492
    ›    I kwartał3399
    ›    II kwartał4861
    ›    III kwartał2172
    ›    IV kwartał4267
     Rok 20091447
    ›    I kwartał2603
    ›    II kwartał3650
    ›    III kwartał2369
    ›    IV kwartał4082
     Rok 20081471
    ›    I kwartał2212
    ›    II kwartał5374
    ›    III kwartał1997
    ›    IV kwartał4069
     Rok 20071603
    ›    I kwartał2390
    ›    II kwartał3561
    ›    III kwartał2179
    ›    IV kwartał3004
     Rok 20061740
    ›    I kwartał4073
    ›    II kwartał2767
    ›    III kwartał2355
    ›    IV kwartał4928
     Rok 20051588
    ›    I kwartał3348
    ›    II kwartał4327
    ›    III kwartał2930
    ›    IV kwartał3151
     Rok 20041588
    ›    I kwartał3266
    ›    II kwatał6054
    ›    III kwartał3123
    ›    IV kwartał3492
     Rok 20031543
    ›    I Kwartał3190
    ›    II Kwartał3861
    ›    III Kwartał2869
    ›    IV Kwartał4386
     Rok 20021470
    ›    IV Kwartał3559
   Uchwały Zarządu Powiatu8886
     Rok 2022714
     Rok 20211897
     Rok 20202748
     Rok 20194022
     Rok 20183339
     Rok 20173453
     Rok 20163011
     Rok 20153177
     Rok 20144691
     Rok 20136000
     Rok 20126886
     Rok 20118511
   Zarządzenia Starosty6414
     Rok 20221320
     Rok 20213115
     Rok 20203063
     Rok 20197195
     Rok 20183826
     Rok 20174436
     Rok 20162895
     Rok 20153135
     Rok 20144336
     Rok 20134604
     Rok 20125541
     Rok 20117425
     Rok 20104299
     Rok 20096953
     Rok 20085140
     Rok 20075900
     Rok 20065116
     Rok 20053482
     Rok 20045988
     Rok 20034836
     Rok 20025076
     Rok 20014123
   Programy i strategie1055
     Strategia Rozwoju Powiatu9106
     Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami6166
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy2785
     Rok 20121310
   Finanse Powiatu5441
     Finanse 2020517
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej348
    ›    Bilanse jednostek budżetowych384
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu235
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2020268
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2025209
     Finanse 2019606
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019786
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025410
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej388
    ›    Bilanse jednostek budżetowych494
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu492
     Finanse 2018598
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu604
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018530
     Finanse 2017596
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017769
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu621
     Finanse 2016883
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016750
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.744
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu1066
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015668
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki746
     Finanse 20151002
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20151004
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020905
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu935
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej770
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014740
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki774
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015791
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020787
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki967
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014822
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20131166
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu824
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019887
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok781
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013771
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1421
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-20171110
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20121539
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu1084
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową1163
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 20111102
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011969
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ1027
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012717
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok865
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1451
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20111582
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych1077
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20101445
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20091252
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne1148
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20081150
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008953
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne972
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20071495
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu1081
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu1084
    ›    Sprawozdanie o stanie należności1101
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie1153
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań1158
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20061546
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu1107
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu1043
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 20061055
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20051655
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20041407
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20032450
   Majątek Powiatu4436
     Informacja o mieniu powiatu2420
     Informacja o długu publicznym1873
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 3932
   Ogłoszenia przetargów 202119667
   Ogłoszenia przetargów 202216478
   Zapytania ofertowe3686
     Rok 20212823
     Rok 20222405
   Archiwum4149
    ›    Rok 201632038
    ›    Rok 201714053
     Przetargi1389
    ›    Rok 201823293
    ›    Rok 2019 - 202041205
    ›    Rok 20067238
    ›    Rok 20078098
    ›    Rok 20085919
    ›    Rok 20094262
    ›    Rok 20105656
    ›    Rok 20115931
    ›    Rok 20125980
    ›    Rok 20134504
    ›    Rok 20144406
     Zapytania ofertowe / Dotacje15495
    ›    Rok 201627017
    ›    Rok 201718070
    ›    Rok 201819104
    ›    Rok 2020 - 201953514
    ›    Rok 2021312
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw14765
     Budownictwo9660
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę12972
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę2609
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu2063
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora4385
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę3655
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont16019
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy5362
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej1330
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości700
     Komunikacja i transport14390
    ›    Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie11445
    ›    Wymiana praw jazdy7255
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy3484
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy2407
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy3188
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy2566
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców1815
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów2146
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów1940
    ›    Rejestracja pojazdu28202
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu3093
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu7981
    ›    Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu6415
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika10291
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej5472
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu2305
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne51651
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym2630
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego1900
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy3305
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy3310
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy3135
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg2979
    ›    Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym868
    ›    Czasowe wycofanie/przywrócenie pojazdu z ruchu130
    ›    Czasowe wycofanie/przywrócenie z ruchu samochodu osobowego117
    ›    Zawiadomienie o dopisaniu adnotacji w dowodzie rejestracyjnym158
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport2909
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu5820
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej2063
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek1560
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych1685
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej2097
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego1880
     Ochrona środowiska4725
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza1715
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami2057
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż5387
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska1974
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych1667
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1649
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1572
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia1931
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”1948
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa1661
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców1682
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie1558
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa1641
     Sprawy obywatelskie i współpraca z organizacjami pozarządowymi3056
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku1897
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych3351
    ›    Wydanie zaświadczenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych444
    ›    Wykreślenie stowarzyszenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych389
     Geodezja19488
    ›    Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / wyrysów z ewidencji gruntów i budynków7759
    ›    Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego6401
    ›    Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu1085
    ›    Postępowanie administracyjne w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków1806
    ›    Wydanie aktu własności ziemi3013
    ›    Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (ochrona gruntów rolnych)871
    ›    Rekultywacja gruntów725
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)12475
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania4889
   Stan Twojej Sprawy4261
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek5656
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej2488
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne2657
   Ogłoszenia4850
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu szydłowieckiego912
   Archiwum748
     Rok 2018711
     Rok 20171557
Wybory samorządowe
   Wybory 20181979
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa452
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego941
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.431
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.436
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury1032
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu861
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.337
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu690
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej477
     Kalendarz wyborczy707
   Wybory 20142624
   Wybory 20103641
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury1984
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu1730
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych10153
     Komunikaty/Ogłoszenia682
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg1623
     Wnioski do pobrania6151
     Ogłoszenia o naborze1044
     Sprawozdania finansowe506
     Petycje416
     Klauzula informacyjna333
     Deklaracja dostępności199
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"14450
     Ogólna charakterystyka Domu2449
     Podstawy prawne2322
     Zasady organizacyjne2290
     Charakterystyka świadczonych usług533
     Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach1055
     Aktualności1569
     Zamówienia publiczne151809
     Tablica ogłoszeń2985
     Sprawozdania557
     Klauzula informacyjna471
     Dostępność296
     Deklaracja dostępności362
     Redakcja Biuletynu633
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach5859
     Statut1148
     Klauzula informacyjna462
     Deklaracja dostępności339
     Sprawozdania434
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie15473
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne8788
     Struktura2035
     Klauzula informacyjna792
     Deklaracja dostępności535
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON5432
     Zamówienia publiczne73717
     Ogłoszenia o naborze4453
     Sprawozdania finansowe441
     Petycje540
     Dane podstawowe4962
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja3478
    ›    Zadania i status prawny2202
     Struktura Urzędu3507
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna2002
     Majątek jednostki1391
    ›    Bilans jednostki1532
     Powiatowa Rada Rynku Pracy2753
     Kontrole1531
    ›    Kontrola Zarządcza1803
    ›    Kontrole zewnętrzne1290
    ›    Kontrole wewnętrzne1410
     Aktualności6382
    ›    Ogłoszenia48470
    ›    Przetargi12165
     Prawo pracy2545
     Informacje dla bezrobotnych1988
    ›    Uprawnienia i obowiązki2579
    ›    Terminy wypłaty świadczeń3849
    ›    Informacje dla poszukujących pracy1399
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej1704
    ›    Klub Pracy1454
    ›    Instrumenty Rynku Pracy3084
    ›    Usługi Rynku Pracy2368
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki1558
    ›    Elektroniczna rejestracja2535
     Informacje dla pracodawców1513
    ›    Instrumenty Rynku Pracy3837
    ›    Usługi Rynku Pracy1853
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji21953
     PFRON4550
     Europejski Fundusz Społeczny1646
    ›    Projekty w realizacji1714
    ›    Projekty zakończone1629
    ›    Ewaluacja projektu1365
     Oferty pracy5721
     Statystyka2698
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP2531
     Ochrona danych osobowych837
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej637
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu.707
     Petycje350
     Koordynator ds. dostępności213
     Zarządzenia Dyrektora PUP199
     Redakcja Biuletynu857
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 7695
     Zakres obowiązków i kompetencje4388
     Statut1739
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci1203
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego1159
     Ogłoszenia o naborze899
     Klauzula informacyjna422
     Sprawozdania finansowe402
     Petycje269
     Deklaracja dostępności65
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza7654
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza1571
     Tablica ogłoszeń35388
     Sprawozdania finansowe jednostki630
     Klauzula informacyjna461
Inne
   Oświadczenia majątkowe25855
     Za rok 20161954
    ›    Radni1569
    ›    Starosta866
    ›    Wicestarosta644
    ›    Sekretarz611
    ›    Skarbnik657
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1684
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1412
     Za rok 20172246
    ›    Radni2960
    ›    Starosta874
    ›    Wicestarosta735
    ›    Sekretarz Powiatu859
    ›    Skarbnik Powiatu706
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1799
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1879
     Za rok 20182334
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1809
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1715
    ›    Radni1218
    ›    Skarbnik Powiatu337
    ›    Sekretarz Powiatu379
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1890
    ›    Sekretarz Powiatu854
     Za rok 20192322
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1810
    ›    Skarbnik Powiatu399
    ›    Radni1302
     Za rok 20201838
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1645
    ›    Radni1133
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty740
    ›    Sekretarz Powiatu177
    ›    Skarbnik Powiatu202
     Za rok 20211518
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1160
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1381
    ›    Radni1006
    ›    Sekretarz Powiatu95
    ›    Skarbnik Powiatu67
     Za rok 2022179
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty161
   Kontrole783
     Rok 2022121
     Rok 2021285
     Rok 2020434
     Rok 2019505
     Rok 2018323
   Jednostki Organizacyjne8736
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza4201
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza1889
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza6358
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza2760
     Zarząd Dróg Powiatowych13595
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych3081
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych3191
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna3316
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej2154
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"6655
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"1768
     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach3409
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach1088
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej3813
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej3637
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie3370
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie1821
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie2783
     Powiatowy Urząd Pracy2756
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy3759
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego3416
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego2287
     Powiatowa Biblioteka Publiczna2483
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej2146
   Powiatowe służby, inspekcje i straże10490
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu8210
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu6924
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu6729
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku3818
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego12089
   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie2627
   Petycje1059
     Rok 2022134
     Rok 2021191
     Rok 2020225
     Rok 2019435
     Rok 2018411
   Rejestry, ewidencje i archiwa6552
     Biuro Rady Powiatu1878
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich1985
     Wydział Budownictwa i Architektury2749
     Wydział Komunikacji i Transportu2263
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu1735
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa2563
     Archiwum Zakładowe4076
   Redakcja Biuletynu5373
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych309
   Klauzule informacyjne298
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu255
     Klauzula informacyjna dot. nagrywania i transmisji Sesji Rady Powiatu w Szydłowcu130
     Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego139
Dostępność
   Deklaracja dostępności1007
   Informacja o Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w tekście łatwym do czytania ETR136
   Informacja o Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w polskim języku migowym PJM132
   Plan działania na rzecz poprawy dostępności w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu240
   Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 417
   Wnioski o zapewnienie dostępności335
NGO - organizacje pozarządowe
   Aktualności4039
   Dotacje1143
   Związki członkowskie702
     Związek Powiatów Polskich1652
   Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego5688
   Sprawozdania z realizacji programu współpracy1085
Łączna liczba odwiedzin:2888329