Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna18748
   Dane podstawowe208974
   Godziny urzędowania10009
   Wydziały i Biura Starostwa21257
     Kancelaria Starosty1643
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich3809
     Biuro Rady2970
     Wydział Finansowy2825
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury2907
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu3513
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych1412
     Wydział Budownictwa i Architektury5141
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości7142
     Wydział Komunikacji i Transportu8110
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa3707
     Biuro Prawne2061
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów2008
   Komunikaty/Ogłoszenia19339
     Rok 20201545
     Rok 20193233
     Rok 20183144
     Rok 20173702
     Rok 20163101
     Rok 20154192
     Rok 20144243
     Rok 20132861
     Rok 20125504
     Rok 20114878
     Rok 20104656
     Rok 20097203
     Rok 200815084
     Rok 200712117
     Rok 200621009
     Rok 20052411
   Informacje o zgłoszeniach budowy3424
     Rok 2020342
     Rok 2019725
     Rok 20181012
     Rok 2017940
     Rok 2016982
     Rok 2015917
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami1393
     Rok 2018313
     Rok 2017436
     Rok 2016525
     Rok 2012 - 2015485
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy36699
     Rok 20201166
     Rok 20196212
Organy
   Starosta9282
     Kompetencje4442
     Kontakt2101
     Dyżury1983
     Zarządzenia3003
   Wicestarosta6576
   Sekretarz Powiatu5390
   Skarbnik Powiatu5248
   Rada Powiatu9094
     Skład Rady Powiatu5300
     Kompetencje i tryb działania2572
     Sesje2434
    ›    Planowane - harmonogram roczny2905
    ›    Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo 1764
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu2174
     Uchwały Rady Powiatu2554
     Imienne wykazy głosowań radnych451
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu2050
     Interpelacje i zapytania radnych559
    ›    Kadencja 2018 - 20231542
     Kluby radnych186
    ›    Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości158
     Dyżury radnych2014
     Kontakt z radnymi2160
   Zarząd Powiatu6676
     Skład Zarządu2713
     Kompetencje i tryb działania1790
     Uchwały Zarządu Powiatu2448
     Raport o stanie powiatu167
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2018 r.147
   Komisje Rady4587
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa1639
    ›    Skład osobowy1577
    ›    Plan pracy1388
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny1597
    ›    Skład osobowy1431
    ›    Plan pracy1538
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa1683
    ›    Skład osobowy1471
    ›    Plan pracy1418
     Komisja Rewizyjna1521
    ›    Skład osobowy1426
    ›    Plan pracy1304
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji151
    ›    Skład osobowy161
    ›    Plan pracy82
Prawo Lokalne
   Statut7531
   Regulamin10503
   Uchwały Rady Powiatu9051
     Rok 2020203
     Rok 20192279
     Rok 20182507
     Rok 20172663
     Rok 20162319
     Rok 20152750
     Rok 20141185
    ›    I kwartał1361
    ›    II kwartał1510
    ›    III kwartał1082
    ›    IV kwartał1986
     Rok 20131129
    ›    I kwartał2099
    ›    II kwartał2076
    ›    III kwartał1132
    ›    IV kwartał1902
     Rok 20121440
    ›    I kwartał2831
    ›    II kwartał2690
    ›    III kwartał1525
    ›    IV kwartał2789
     Rok 20111455
    ›    I kwartał3288
    ›    II kwartał2599
    ›    III kwartał1209
    ›    IV kwartał3961
     Rok 20101268
    ›    I kwartał2488
    ›    II kwartał3489
    ›    III kwartał1564
    ›    IV kwartał3171
     Rok 20091219
    ›    I kwartał1853
    ›    II kwartał2724
    ›    III kwartał1827
    ›    IV kwartał2959
     Rok 20081255
    ›    I kwartał1650
    ›    II kwartał3779
    ›    III kwartał1407
    ›    IV kwartał2970
     Rok 20071377
    ›    I kwartał1783
    ›    II kwartał2629
    ›    III kwartał1581
    ›    IV kwartał2189
     Rok 20061515
    ›    I kwartał3054
    ›    II kwartał2053
    ›    III kwartał1780
    ›    IV kwartał3668
     Rok 20051364
    ›    I kwartał2576
    ›    II kwartał3246
    ›    III kwartał2202
    ›    IV kwartał2409
     Rok 20041355
    ›    I kwartał2517
    ›    II kwatał4598
    ›    III kwartał2441
    ›    IV kwartał2553
     Rok 20031306
    ›    I Kwartał2422
    ›    II Kwartał2978
    ›    III Kwartał2131
    ›    IV Kwartał3305
     Rok 20021247
    ›    IV Kwartał2628
   Uchwały Zarządu Powiatu7461
     Rok 2020287
     Rok 20191825
     Rok 20181493
     Rok 20171640
     Rok 20161543
     Rok 20151869
     Rok 20143260
     Rok 20134768
     Rok 20125603
     Rok 20116830
   Zarządzenia Starosty4387
     Rok 2020167
     Rok 20193317
     Rok 20181477
     Rok 20172046
     Rok 20161476
     Rok 20151930
     Rok 20142946
     Rok 20133287
     Rok 20124304
     Rok 20115737
     Rok 20103341
     Rok 20095120
     Rok 20083936
     Rok 20074692
     Rok 20063988
     Rok 20052726
     Rok 20044658
     Rok 20034003
     Rok 20023821
     Rok 20012982
   Programy i strategie340
     Strategia Rozwoju Powiatu7961
     Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami5608
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy2219
     Rok 20121115
   Finanse Powiatu4595
     Finanse 2020101
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej86
     Finanse 2019312
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019408
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025135
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej103
    ›    Bilanse jednostek budżetowych179
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu162
     Finanse 2018338
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu329
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018267
     Finanse 2017376
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017504
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu350
     Finanse 2016620
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016488
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.490
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu727
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015412
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki472
     Finanse 2015791
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015753
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020620
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu674
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej521
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014492
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki543
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015570
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020570
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki636
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014610
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2013922
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu622
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019680
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok557
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013553
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1140
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017911
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20121303
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu854
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową927
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011888
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011755
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ796
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012498
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok619
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1236
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20111368
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych867
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20101237
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20091028
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne940
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008938
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008739
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne771
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20071230
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu883
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu888
    ›    Sprawozdanie o stanie należności892
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie944
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań955
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20061348
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu890
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu840
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006846
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20051478
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20041202
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20032192
   Majątek Powiatu3939
     Informacja o mieniu powiatu2135
     Informacja o długu publicznym1643
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Roczny plan zamówień publicznych1959
   Ogłoszenia przetargów23781
   Zapytania ofertowe / Dotacje23907
   Archiwum3189
    ›    Rok 201575025
    ›    Rok 201628911
    ›    Rok 201710035
     Przetargi844
    ›    Rok 201820118
    ›    Rok 20066510
    ›    Rok 20077366
    ›    Rok 20084757
    ›    Rok 20093578
    ›    Rok 20104755
    ›    Rok 20115004
    ›    Rok 20125010
    ›    Rok 20133755
    ›    Rok 20143605
     Zapytania ofertowe / Dotacje14976
    ›    Rok 201511538
    ›    Rok 201625983
    ›    Rok 201716892
    ›    Rok 201818080
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw9551
     Budownictwo6151
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę8106
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę1971
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu1622
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora1995
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę2427
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont9667
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy3919
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej667
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości347
     Komunikacja i transport6386
    ›    Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie8271
    ›    Wymiana praw jazdy3806
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy2603
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy1759
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy2070
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy1772
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców1407
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów1641
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów1489
    ›    Rejestracja pojazdu14748
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu2234
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu4133
    ›    Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu3144
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika7634
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej2918
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu1584
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne42142
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym1983
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego1509
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy2478
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy2641
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy2105
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg1878
    ›    Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym164
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport2138
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu5299
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej1686
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek1179
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych1290
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej1239
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego1501
     Ochrona środowiska2700
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza1316
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami1641
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż4903
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska1514
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych1305
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1287
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1264
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia1593
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”1456
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa1311
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców1328
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie1240
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa1300
     Sprawy obywatelskie i współpraca z organizacjami pozarządowymi2469
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku1417
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych2735
    ›    Wydanie zaświadczenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych70
    ›    Wykreślenie stowarzyszenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych62
     Geodezja13698
    ›    Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / wyrysów z ewidencji gruntów i budynków1812
    ›    Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego1672
    ›    Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu299
    ›    Postępowanie administracyjne w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków552
    ›    Wydanie aktu własności ziemi199
    ›    Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (ochrona gruntów rolnych)131
    ›    Rekultywacja gruntów96
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)9537
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania3778
   Stan Twojej Sprawy3667
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek4825
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej2062
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne1644
   Ogłoszenia559
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu szydłowieckiego271
   Archiwum318
     Rok 2018399
     Rok 20171231
Wybory samorządowe
   Wybory 20181305
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa183
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego474
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.228
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.242
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury759
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu340
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.151
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu372
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej196
     Kalendarz wyborczy376
   Wybory 20142128
   Wybory 20103225
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury1740
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu1451
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych7060
     Komunikaty/Ogłoszenia182
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg1295
     Wnioski do pobrania4170
     Ogłoszenia o naborze525
     Sprawozdania finansowe171
     Petycje139
     Klauzula informacyjna65
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"8277
     Ogólna charakterystyka Domu1942
     Podstawy prawne1915
     Zasady organizacyjne1888
     Charakterystyka świadczonych usług148
     Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach230
     Aktualności224
     Zamówienia publiczne108039
     Tablica ogłoszeń1520
     Sprawozdania186
     Klauzula informacyjna221
     Redakcja Biuletynu389
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach3612
     Statut842
     Klauzula informacyjna208
     Sprawozdania126
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie13229
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne6582
     Struktura1709
     Klauzula informacyjna364
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON4172
     Zamówienia publiczne37457
     Ogłoszenia o naborze2346
     Sprawozdania finansowe153
     Petycje300
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu38398
     Dane podstawowe3907
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja2636
    ›    Zadania i status prawny1659
     Struktura Urzędu3104
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna1548
     Majątek jednostki1124
    ›    Bilans jednostki1262
     Powiatowa Rada Rynku Pracy2172
     Kontrole1242
    ›    Kontrola Zarządcza1225
    ›    Kontrole zewnętrzne1003
    ›    Kontrole wewnętrzne1107
     Aktualności5693
    ›    Ogłoszenia40578
    ›    Przetargi7339
     Prawo pracy2208
     Informacje dla bezrobotnych1485
    ›    Uprawnienia i obowiązki1812
    ›    Terminy wypłaty świadczeń1464
    ›    Informacje dla poszukujących pracy1047
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej1214
    ›    Klub Pracy1042
    ›    Instrumenty Rynku Pracy2427
    ›    Usługi Rynku Pracy2060
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki1054
    ›    Elektroniczna rejestracja1377
     Informacje dla pracodawców1215
    ›    Instrumenty Rynku Pracy3162
    ›    Usługi Rynku Pracy1565
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji18129
     PFRON3797
     Europejski Fundusz Społeczny1355
    ›    Projekty w realizacji1377
    ›    Projekty zakończone1380
    ›    Ewaluacja projektu1092
     Oferty pracy3468
     Statystyka2185
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP1867
     Ochrona danych osobowych585
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej382
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu.341
     Petycje102
     Redakcja Biuletynu625
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6197
     Zakres obowiązków i kompetencje3580
     Statut1511
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci959
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego940
     Ogłoszenia o naborze457
     Klauzula informacyjna221
     Sprawozdania finansowe134
     Petycje78
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza4843
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza1184
     Tablica ogłoszeń25823
     Sprawozdania finansowe jednostki222
     Klauzula informacyjna205
Inne
   Oświadczenia majątkowe21460
    ›    Radni1693
    ›    Członkowie Zarządu1175
    ›    Skarbnik1046
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1364
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2158
    ›    Radni1166
    ›    Członkowie Zarządu1094
    ›    Skarbnik982
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1175
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1237
    ›    Radni983
    ›    Członkowie Zarządu861
    ›    Skarbnik835
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu940
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty834
    ›    Radni1578
    ›    Starosta1201
    ›    Skarbnik893
    ›    Sekretarz888
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1276
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1200
    ›    Radni961
    ›    Starosta855
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu953
    ›    Sekretarz830
    ›    Skarbnik768
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty964
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1046
    ›    Skarbnik754
    ›    Sekretarz796
    ›    Radni934
    ›    Starosta979
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1181
    ›    Radni1166
    ›    Starosta898
    ›    Sekretarz869
    ›    Skarbnik818
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1070
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu955
    ›    Radni3320
    ›    Skarbnik849
    ›    Sekretarz902
    ›    Starosta1684
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1295
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1612
    ›    Skarbnik897
    ›    Sekretarz951
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1359
    ›    Starosta972
    ›    Radni1310
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1311
    ›    Radni1286
    ›    Starosta1017
    ›    Sekretarz855
    ›    Skarbnik892
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1461
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1112
     Rok 20131672
    ›    Radni1234
    ›    Starosta1025
    ›    Sekretarz798
    ›    Skarbnik733
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1245
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1096
     Rok 20142876
    ›    Radni2445
    ›    Starosta1162
    ›    Sekretarz621
    ›    Skarbnik626
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu892
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty852
     Rok 20151872
    ›    Starosta806
    ›    Sekretarz1232
    ›    Skarbnik679
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1208
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1307
    ›    Radni1561
     Rok 20161627
    ›    Radni1198
    ›    Starosta592
    ›    Wicestarosta403
    ›    Sekretarz353
    ›    Skarbnik385
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1189
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1140
     Rok 20171878
    ›    Radni1657
    ›    Starosta493
    ›    Wicestarosta408
    ›    Sekretarz Powiatu551
    ›    Skarbnik Powiatu420
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1434
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1333
     Rok 20181777
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1237
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1273
    ›    Radni736
    ›    Skarbnik Powiatu102
    ›    Sekretarz Powiatu121
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu539
    ›    Sekretarz Powiatu301
     Rok 2019768
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty473
   Kontrole329
     Rok 202045
     Rok 2019161
     Rok 2018139
   Jednostki Organizacyjne7947
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza3133
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza1619
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza5021
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza2210
     Zarząd Dróg Powiatowych12109
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych2167
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych2562
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna2812
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej1717
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"6053
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"1510
     Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach2960
    ›    Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach832
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej2572
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej3194
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie2791
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie1589
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie2556
     Powiatowy Urząd Pracy2421
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy3506
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej2515
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej4439
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego2723
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego1975
     Powiatowa Biblioteka Publiczna1756
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej1695
   Powiatowe służby, inspekcje i straże7627
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu6193
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu5844
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu3999
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku2870
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego8533
   Organizacje pozarządowe-NGO2417
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego4202
    ›    Związek Powiatów Polskich1449
     Związki członkowskie419
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy654
   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie2015
   Petycje514
     Rok 20207
     Rok 2019256
     Rok 2018215
   Rejestry, ewidencje i archiwa5869
     Biuro Rady Powiatu1657
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich1711
     Wydział Budownictwa i Architektury1976
     Wydział Komunikacji i Transportu1965
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu1497
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa2202
     Archiwum Zakładowe3434
   Klauzula informacyjna449
   Redakcja Biuletynu4029
Łączna liczba odwiedzin:2271151