Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna56256
   Dane podstawowe215060
   Godziny urzędowania11493
   Wydziały i Biura Starostwa32261
     Kancelaria Starosty2686
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich4476
     Biuro Rady3330
     Wydział Finansowy3339
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury3474
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu4192
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych1864
     Wydział Budownictwa i Architektury6557
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości9920
     Wydział Komunikacji i Transportu10965
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa4729
     Biuro Prawne2375
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów2566
   Komunikaty/Ogłoszenia23308
     Rok 20221335
     Rok 20214437
     Rok 20206301
     Rok 20195261
     Rok 20184782
     Rok 20175581
     Rok 20164198
     Rok 20155217
     Rok 20145283
     Rok 20133351
     Rok 20126408
     Rok 20115536
     Rok 20105188
     Rok 20097826
     Rok 200816225
     Rok 200712714
     Rok 200622350
     Rok 20052596
   Informacje o zgłoszeniach budowy4586
     Rok 2022583
     Rok 20211490
     Rok 2020817
     Rok 2019963
     Rok 20181234
     Rok 20171137
     Rok 20161176
     Rok 20151085
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami1949
     Rok 202253
     Rok 2021155
     Rok 2020167
     Rok 2019142
     Rok 2018511
     Rok 2017606
     Rok 2016705
     Rok 2012 - 2015635
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy42668
     Rok 20221024
   Monitoring wizyjny585
Organy
   Starosta10447
     Kompetencje4752
     Kontakt2504
     Dyżury2171
     Zarządzenia3305
   Wicestarosta7413
   Sekretarz Powiatu6079
   Skarbnik Powiatu5966
   Rada Powiatu11942
     Skład Rady Powiatu6635
     Kompetencje i tryb działania2918
     Sesje3282
    ›    Planowane - harmonogram roczny3450
    ›    Transmisja obrad Rady Powiatu w Szydłowcu3624
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu4479
     Uchwały Rady Powiatu3165
     Imienne wykazy głosowań radnych1287
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu2459
     Interpelacje i zapytania radnych1062
    ›    Kadencja 2018 - 20235131
     Kluby radnych476
    ›    Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości480
     Dyżury radnych2334
     Kontakt z radnymi2441
   Zarząd Powiatu8520
     Skład Zarządu3934
     Kompetencje i tryb działania2042
     Uchwały Zarządu Powiatu2925
     Raport o stanie powiatu623
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2018 r.386
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2019 r.222
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2020 r.282
   Komisje Rady5425
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa1869
    ›    Skład osobowy1880
    ›    Plan pracy1815
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny1815
    ›    Skład osobowy1749
    ›    Plan pracy1875
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa1904
    ›    Skład osobowy1770
    ›    Plan pracy1705
     Komisja Rewizyjna1762
    ›    Skład osobowy1698
    ›    Plan pracy1593
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji381
    ›    Skład osobowy423
    ›    Plan pracy416
Prawo Lokalne
   Statut8217
   Regulamin11629
   Uchwały Rady Powiatu10504
     Rok 2022346
     Rok 20211959
     Rok 20202750
     Rok 20194762
     Rok 20184453
     Rok 20174335
     Rok 20164124
     Rok 20154466
     Rok 20141388
    ›    I kwartał1924
    ›    II kwartał2367
    ›    III kwartał1565
    ›    IV kwartał3215
     Rok 20131281
    ›    I kwartał2741
    ›    II kwartał2721
    ›    III kwartał1371
    ›    IV kwartał2570
     Rok 20121647
    ›    I kwartał3714
    ›    II kwartał3502
    ›    III kwartał1793
    ›    IV kwartał3663
     Rok 20111650
    ›    I kwartał4164
    ›    II kwartał3400
    ›    III kwartał1433
    ›    IV kwartał4965
     Rok 20101438
    ›    I kwartał3186
    ›    II kwartał4562
    ›    III kwartał2041
    ›    IV kwartał4047
     Rok 20091387
    ›    I kwartał2449
    ›    II kwartał3440
    ›    III kwartał2237
    ›    IV kwartał3855
     Rok 20081420
    ›    I kwartał2082
    ›    II kwartał4956
    ›    III kwartał1855
    ›    IV kwartał3829
     Rok 20071550
    ›    I kwartał2272
    ›    II kwartał3353
    ›    III kwartał2041
    ›    IV kwartał2846
     Rok 20061684
    ›    I kwartał3850
    ›    II kwartał2619
    ›    III kwartał2231
    ›    IV kwartał4654
     Rok 20051535
    ›    I kwartał3182
    ›    II kwartał4100
    ›    III kwartał2766
    ›    IV kwartał2987
     Rok 20041539
    ›    I kwartał3111
    ›    II kwatał5761
    ›    III kwartał2971
    ›    IV kwartał3306
     Rok 20031486
    ›    I Kwartał3032
    ›    II Kwartał3674
    ›    III Kwartał2717
    ›    IV Kwartał4168
     Rok 20021421
    ›    IV Kwartał3375
   Uchwały Zarządu Powiatu8628
     Rok 2022209
     Rok 20211394
     Rok 20202407
     Rok 20193639
     Rok 20182937
     Rok 20173054
     Rok 20162717
     Rok 20152893
     Rok 20144393
     Rok 20135725
     Rok 20126580
     Rok 20118170
   Zarządzenia Starosty6047
     Rok 2022336
     Rok 20212205
     Rok 20202562
     Rok 20196493
     Rok 20183415
     Rok 20173943
     Rok 20162612
     Rok 20152881
     Rok 20144019
     Rok 20134324
     Rok 20125284
     Rok 20117110
     Rok 20104089
     Rok 20096601
     Rok 20084877
     Rok 20075675
     Rok 20064862
     Rok 20053320
     Rok 20045687
     Rok 20034659
     Rok 20024831
     Rok 20013875
   Programy i strategie918
     Strategia Rozwoju Powiatu8565
     Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami6016
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy2688
     Rok 20121267
   Finanse Powiatu5316
     Finanse 2020447
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej299
    ›    Bilanse jednostek budżetowych296
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu173
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2020204
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2025158
     Finanse 2019556
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019714
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025359
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej330
    ›    Bilanse jednostek budżetowych440
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu425
     Finanse 2018539
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu552
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018465
     Finanse 2017543
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017706
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu562
     Finanse 2016826
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016683
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.690
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu982
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015616
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki690
     Finanse 2015958
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015953
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020851
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu884
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej718
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014685
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki727
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015751
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020743
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki929
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014784
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20131121
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu780
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019843
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok737
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013726
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1367
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-20171067
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20121492
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu1036
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową1119
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 20111059
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011929
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ979
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012670
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok824
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1404
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20111542
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych1034
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20101400
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20091210
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne1113
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20081106
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008905
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne922
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20071447
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu1038
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu1043
    ›    Sprawozdanie o stanie należności1061
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie1108
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań1111
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20061505
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu1062
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu998
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 20061009
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20051622
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20041361
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20032407
   Majątek Powiatu4331
     Informacja o mieniu powiatu2362
     Informacja o długu publicznym1830
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 3509
   Ogłoszenia przetargów 202117806
   Ogłoszenia przetargów 20225187
   Zapytania ofertowe2531
     Rok 20212752
     Rok 20221077
   Archiwum3986
    ›    Rok 201631877
    ›    Rok 201713301
     Przetargi1275
    ›    Rok 201822664
    ›    Rok 2019 - 202039677
    ›    Rok 20067083
    ›    Rok 20077920
    ›    Rok 20085647
    ›    Rok 20094095
    ›    Rok 20105441
    ›    Rok 20115737
    ›    Rok 20125780
    ›    Rok 20134340
    ›    Rok 20144220
     Zapytania ofertowe / Dotacje15395
    ›    Rok 201626803
    ›    Rok 201717831
    ›    Rok 201818926
    ›    Rok 2020 - 201949234
    ›    Rok 2021172
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw14055
     Budownictwo9031
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę11983
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę2456
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu1938
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora3818
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę3501
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont14915
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy5227
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej1167
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości638
     Komunikacja i transport13107
    ›    Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie10937
    ›    Wymiana praw jazdy6709
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy3318
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy2293
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy3019
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy2448
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców1721
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów2034
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów1851
    ›    Rejestracja pojazdu26685
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu2998
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu7383
    ›    Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu5889
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika10012
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej5106
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu2206
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne50660
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym2498
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego1816
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy3141
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy3186
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy2948
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg2687
    ›    Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym752
    ›    Czasowe wycofanie/przywrócenie pojazdu z ruchu56
    ›    Czasowe wycofanie/przywrócenie z ruchu samochodu osobowego42
    ›    Zawiadomienie o dopisaniu adnotacji w dowodzie rejestracyjnym51
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport2647
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu5742
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej1971
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek1477
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych1620
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej1794
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego1767
     Ochrona środowiska4386
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza1640
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami1966
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż5298
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska1867
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych1585
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1570
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1502
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia1858
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”1840
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa1586
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców1615
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie1476
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa1567
     Sprawy obywatelskie i współpraca z organizacjami pozarządowymi2928
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku1791
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych3246
    ›    Wydanie zaświadczenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych360
    ›    Wykreślenie stowarzyszenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych298
     Geodezja18646
    ›    Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / wyrysów z ewidencji gruntów i budynków6933
    ›    Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego5774
    ›    Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu951
    ›    Postępowanie administracyjne w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków1608
    ›    Wydanie aktu własności ziemi2099
    ›    Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (ochrona gruntów rolnych)773
    ›    Rekultywacja gruntów494
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)11887
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania4673
   Stan Twojej Sprawy4155
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek5400
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej2382
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne2480
   Ogłoszenia3354
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu szydłowieckiego762
   Archiwum658
     Rok 2018658
     Rok 20171511
Wybory samorządowe
   Wybory 20181847
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa378
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego854
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.383
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.390
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury982
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu761
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.289
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu623
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej396
     Kalendarz wyborczy646
   Wybory 20142505
   Wybory 20103549
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury1927
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu1664
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych9325
     Komunikaty/Ogłoszenia583
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg1544
     Wnioski do pobrania5811
     Ogłoszenia o naborze951
     Sprawozdania finansowe443
     Petycje356
     Klauzula informacyjna281
     Deklaracja dostępności149
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"13107
     Ogólna charakterystyka Domu2337
     Podstawy prawne2237
     Zasady organizacyjne2200
     Charakterystyka świadczonych usług447
     Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach862
     Aktualności1284
     Zamówienia publiczne144046
     Tablica ogłoszeń2462
     Sprawozdania453
     Klauzula informacyjna422
     Dostępność188
     Deklaracja dostępności258
     Redakcja Biuletynu574
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach5387
     Statut1088
     Klauzula informacyjna410
     Deklaracja dostępności231
     Sprawozdania371
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie15035
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne8402
     Struktura1977
     Klauzula informacyjna700
     Deklaracja dostępności355
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON5214
     Zamówienia publiczne68970
     Ogłoszenia o naborze4030
     Sprawozdania finansowe386
     Petycje493
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu43786
     Dane podstawowe4733
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja3309
    ›    Zadania i status prawny2115
     Struktura Urzędu3425
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna1929
     Majątek jednostki1347
    ›    Bilans jednostki1472
     Powiatowa Rada Rynku Pracy2576
     Kontrole1473
    ›    Kontrola Zarządcza1705
    ›    Kontrole zewnętrzne1231
    ›    Kontrole wewnętrzne1347
     Aktualności6238
    ›    Ogłoszenia46460
    ›    Przetargi10978
     Prawo pracy2473
     Informacje dla bezrobotnych1887
    ›    Uprawnienia i obowiązki2487
    ›    Terminy wypłaty świadczeń3201
    ›    Informacje dla poszukujących pracy1339
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej1635
    ›    Klub Pracy1383
    ›    Instrumenty Rynku Pracy2925
    ›    Usługi Rynku Pracy2302
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki1422
    ›    Elektroniczna rejestracja2406
     Informacje dla pracodawców1453
    ›    Instrumenty Rynku Pracy3687
    ›    Usługi Rynku Pracy1778
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji21080
     PFRON4429
     Europejski Fundusz Społeczny1576
    ›    Projekty w realizacji1649
    ›    Projekty zakończone1575
    ›    Ewaluacja projektu1311
     Oferty pracy5167
     Statystyka2598
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP2417
     Ochrona danych osobowych786
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej595
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu.637
     Petycje310
     Koordynator ds. dostępności137
     Zarządzenia Dyrektora PUP139
     Redakcja Biuletynu811
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 7438
     Zakres obowiązków i kompetencje4285
     Statut1687
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci1150
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego1112
     Ogłoszenia o naborze805
     Klauzula informacyjna381
     Sprawozdania finansowe354
     Petycje225
     Deklaracja dostępności38
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza6892
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza1473
     Tablica ogłoszeń33156
     Sprawozdania finansowe jednostki575
     Klauzula informacyjna417
Inne
   Oświadczenia majątkowe24743
     Za rok 20152157
    ›    Starosta1020
    ›    Sekretarz1454
    ›    Skarbnik895
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1455
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1519
    ›    Radni1898
     Za rok 20161891
    ›    Radni1495
    ›    Starosta803
    ›    Wicestarosta585
    ›    Sekretarz544
    ›    Skarbnik599
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1564
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1356
     Za rok 20172178
    ›    Radni2671
    ›    Starosta798
    ›    Wicestarosta664
    ›    Sekretarz Powiatu779
    ›    Skarbnik Powiatu635
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1727
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1773
     Za rok 20182258
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1720
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1648
    ›    Radni1153
    ›    Skarbnik Powiatu289
    ›    Sekretarz Powiatu324
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1638
    ›    Sekretarz Powiatu763
     Za rok 20192228
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1684
    ›    Skarbnik Powiatu341
    ›    Radni1198
     Za rok 20201549
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1286
    ›    Radni840
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty497
    ›    Sekretarz Powiatu111
    ›    Skarbnik Powiatu130
     Za rok 2021473
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty335
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu414
   Kontrole694
     Rok 202247
     Rok 2021187
     Rok 2020370
     Rok 2019442
     Rok 2018282
   Jednostki Organizacyjne8552
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza3997
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza1832
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza6213
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza2669
     Zarząd Dróg Powiatowych13372
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych2935
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych3062
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna3233
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej2098
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"6520
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"1720
     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach3329
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach1025
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej3558
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej3547
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie3279
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie1772
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie2732
     Powiatowy Urząd Pracy2644
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy3704
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego3288
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego2215
     Powiatowa Biblioteka Publiczna2387
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej2063
   Powiatowe służby, inspekcje i straże10074
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu7856
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu6722
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu6313
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku3693
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego11613
   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie2471
   Petycje923
     Rok 202265
     Rok 2021140
     Rok 2020186
     Rok 2019395
     Rok 2018365
   Rejestry, ewidencje i archiwa6444
     Biuro Rady Powiatu1836
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich1939
     Wydział Budownictwa i Architektury2608
     Wydział Komunikacji i Transportu2216
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu1690
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa2493
     Archiwum Zakładowe3920
   Redakcja Biuletynu5120
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych234
   Klauzule informacyjne214
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu154
     Klauzula informacyjna dot. nagrywania i transmisji Sesji Rady Powiatu w Szydłowcu91
     Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego92
Dostępność
   Deklaracja dostępności649
   Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 231
   Wnioski o zapewnienie dostępności159
NGO - organizacje pozarządowe
   Aktualności3686
   Dotacje954
   Związki członkowskie642
     Związek Powiatów Polskich1612
   Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego5432
   Sprawozdania z realizacji programu współpracy970
Łączna liczba odwiedzin:2762767