Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna96903
   Dane podstawowe220854
   Godziny urzędowania12860
   Wydziały i Biura Starostwa40705
     Kancelaria Starosty4073
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich5024
     Biuro Rady3744
     Wydział Finansowy3850
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury3981
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu4922
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych2244
     Wydział Budownictwa i Architektury7800
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości12340
     Wydział Komunikacji i Transportu12581
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa5791
     Biuro Prawne2674
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów3104
   Komunikaty/Ogłoszenia28135
     Rok 20241532
     Rok 20239061
     Rok 20228588
     Rok 20217677
     Rok 20208387
     Rok 20196810
     Rok 20185927
     Rok 20177158
     Rok 20165071
     Rok 20156219
     Rok 20146031
     Rok 20133797
     Rok 20127120
     Rok 20116114
     Rok 20105629
     Rok 20098391
     Rok 200817132
     Rok 200713314
     Rok 200623334
     Rok 20052825
   Informacje o zgłoszeniach budowy4716
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami2550
     Rok 202448
     Rok 2023217
     Rok 2022288
     Rok 2021340
     Rok 2020376
     Rok 2019329
     Rok 2018679
     Rok 2017769
     Rok 2016886
     Rok 2012 - 2015798
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy51051
     Rok 20242409
   Monitoring wizyjny1648
Organy
   Starosta13013
     Kompetencje5179
     Kontakt2950
     Dyżury2422
     Zarządzenia3730
    ›    Rok 20035295
    ›    Rok 20046688
    ›    Rok 20053817
    ›    Rok 20065683
    ›    Rok 20076405
    ›    Rok 20025710
    ›    Rok 20014642
    ›    Rok 20085835
    ›    Rok 20097720
    ›    Rok 20104778
    ›    Rok 20118125
    ›    Rok 20126261
    ›    Rok 20135167
    ›    Rok 20145065
    ›    Rok 20153727
    ›    Rok 20163599
    ›    Rok 20175436
    ›    Rok 20184758
    ›    Rok 20198518
    ›    Rok 20204178
    ›    Rok 20214815
    ›    Rok 20223368
    ›    Rok 20231802
    ›    Rok 2024150
   Wicestarosta8378
   Sekretarz Powiatu6867
   Skarbnik Powiatu6761
   Rada Powiatu16387
     Skład Rady Powiatu9950
     Kompetencje i tryb działania3289
     Sesje4856
    ›    Planowane - harmonogram roczny4131
    ›    Transmisja obrad Rady Powiatu w Szydłowcu8565
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu7871
    ›    Rok 20031676
     Uchwały Rady Powiatu4139
    ›    Rok 20021642
    ›    I Kwartał3629
    ›    II Kwartał4284
    ›    III Kwartał3281
    ›    IV Kwartał4022
    ›    IV Kwartał4887
    ›    Rok 20041724
    ›    I kwartał3629
    ›    II kwatał6858
    ›    III kwartał3472
    ›    IV kwartał4020
    ›    Rok 20051737
    ›    I kwartał3767
    ›    II kwartał4840
    ›    III kwartał3326
    ›    IV kwartał3480
    ›    Rok 20061888
    ›    I kwartał4589
    ›    II kwartał3189
    ›    III kwartał2644
    ›    IV kwartał5635
    ›    Rok 20071728
    ›    I kwartał2700
    ›    II kwartał4013
    ›    III kwartał2504
    ›    IV kwartał3340
    ›    Rok 20081620
    ›    I kwartał2502
    ›    II kwartał6361
    ›    III kwartał2310
    ›    IV kwartał4700
    ›    Rok 20091590
    ›    I kwartał3054
    ›    II kwartał4083
    ›    III kwartał2681
    ›    IV kwartał4575
    ›    Rok 20101653
    ›    I kwartał3881
    ›    II kwartał5593
    ›    III kwartał2468
    ›    IV kwartał4866
    ›    Rok 20111831
    ›    I kwartał4943
    ›    II kwartał4064
    ›    III kwartał1661
    ›    IV kwartał5793
    ›    Rok 20121845
    ›    I kwartał4467
    ›    II kwartał4265
    ›    III kwartał2004
    ›    IV kwartał4576
    ›    Rok 20131480
    ›    I kwartał3325
    ›    II kwartał3215
    ›    III kwartał1610
    ›    IV kwartał3216
    ›    I kwartał2334
    ›    II kwartał3081
    ›    III kwartał2021
    ›    IV kwartał4234
    ›    Rok 20155841
    ›    Rok 20165849
    ›    Rok 20175603
    ›    Rok 20186267
    ›    Rok 20196431
    ›    Rok 20204094
    ›    Rok 20213567
    ›    Rok 20223993
    ›    Rok 20232400
    ›    Rok 201470
    ›    Rok 2024362
     Imienne wykazy głosowań radnych2455
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu2976
     Interpelacje i zapytania radnych1706
    ›    Kadencja 2018 - 20249420
     Kluby radnych941
    ›    Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości932
     Dyżury radnych2701
     Kontakt z radnymi2850
   Zarząd Powiatu10917
     Skład Zarządu6223
     Kompetencje i tryb działania2342
    ›    Rok 20055343
     Uchwały Zarządu Powiatu3599
    ›    Rok 20119419
    ›    Rok 20127468
    ›    Rok 20136747
    ›    Rok 20145388
    ›    Rok 20153937
    ›    Rok 20163640
    ›    Rok 20174595
    ›    Rok 20184071
    ›    Rok 20195224
    ›    Rok 20203655
    ›    Rok 20213098
    ›    Rok 20222422
    ›    Rok 20232253
    ›    Rok 2024120
     Raport o stanie powiatu1001
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2018 r.588
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2019 r.450
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2020 r.568
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2021 r.66
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2022 r.106
   Komisje Rady5971
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa2109
    ›    Skład osobowy2135
    ›    Plan pracy2113
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny2111
    ›    Skład osobowy2055
    ›    Plan pracy2146
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa2153
    ›    Skład osobowy2032
    ›    Plan pracy1974
     Komisja Rewizyjna1979
    ›    Skład osobowy1955
    ›    Plan pracy1890
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji721
    ›    Skład osobowy660
    ›    Plan pracy753
Prawo Lokalne
   Statut8757
   Regulamin12572
   Programy i strategie1449
     Strategia Rozwoju Powiatu9410
     Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami6420
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy3117
     Rok 20121443
   Finanse Powiatu6081
     Finanse 2023429
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej282
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu450
     Finanse 2022319
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu311
    ›    Bilanse jednostek budżetowych134
     Finanse 2021214
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu243
     Finanse 2020723
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej518
    ›    Bilanse jednostek budżetowych595
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu416
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2020429
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2025368
     Finanse 2019761
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019939
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025574
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej567
    ›    Bilanse jednostek budżetowych686
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu635
     Finanse 2018746
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu759
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018661
     Finanse 2017735
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017925
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu763
     Finanse 20161038
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016899
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.876
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu1250
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015811
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki894
     Finanse 20151138
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20151145
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 20201058
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu1089
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej905
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014882
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki924
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015915
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020906
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki1094
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014934
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20131278
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu954
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 20191010
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok916
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013892
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1598
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-20171256
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20121700
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu1212
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową1326
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 20111237
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 20111122
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ1173
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012853
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok1027
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1602
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20111720
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych1247
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20101547
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20091385
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne1275
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20081279
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 20081079
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne1113
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20071629
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu1214
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu1206
    ›    Sprawozdanie o stanie należności1235
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie1284
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań1288
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20061677
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu1227
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu1178
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 20061219
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20051759
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20041538
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20032563
   Majątek Powiatu4763
     Informacja o mieniu powiatu2604
     Informacja o długu publicznym2013
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 5222
   Ogłoszenia przetargów 20241690
   Ogłoszenia przetargów 202315150
   Zapytania ofertowe703
     Rok 20217713
   Archiwum4810
    ›    Rok 201632378
    ›    Rok 201715333
     Przetargi1893
    ›    Rok 201824559
    ›    Rok 2019 - 202043221
    ›    Rok 202121366
    ›    Rok 202221593
    ›    Rok 20067569
    ›    Rok 20078504
    ›    Rok 20086482
    ›    Rok 20094667
    ›    Rok 20106083
    ›    Rok 20116422
    ›    Rok 20126443
    ›    Rok 20134904
    ›    Rok 20144791
     Zapytania ofertowe / Dotacje15719
    ›    Rok 201627486
    ›    Rok 201718572
    ›    Rok 201819476
    ›    Rok 2020 - 201956645
    ›    Rok 20213034
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw16731
     Budownictwo11207
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę15022
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę2985
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu2276
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora5793
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę4068
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont18831
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy5724
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej1609
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości882
     Komunikacja i transport18860
    ›    Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie12308
    ›    Wymiana praw jazdy8201
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy3816
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy2716
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy3436
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy2815
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców2002
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów2395
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów2123
    ›    Rejestracja pojazdu32271
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu3374
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu9004
    ›    Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu7381
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika10958
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej6603
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu2580
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne52570
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym3026
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego2096
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy3649
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy5166
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy3529
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg3472
    ›    Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym1085
    ›    Czasowe wycofanie/przywrócenie pojazdu z ruchu327
    ›    Czasowe wycofanie/przywrócenie z ruchu samochodu osobowego292
    ›    Zawiadomienie o dopisaniu adnotacji w dowodzie rejestracyjnym388
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport3322
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu6449
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej2288
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek1782
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych1872
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej2406
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego2087
     Ochrona środowiska5466
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza1903
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami2273
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż5664
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska2180
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych1859
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1855
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1753
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia2082
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”2198
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa1814
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców1883
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie1747
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa1824
     Sprawy obywatelskie i współpraca z organizacjami pozarządowymi3392
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku2119
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych4529
    ›    Wydanie zaświadczenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych637
    ›    Wykreślenie stowarzyszenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych656
     Geodezja21724
    ›    Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / wyrysów z ewidencji gruntów i budynków9888
    ›    Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego7698
    ›    Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu1421
    ›    Postępowanie administracyjne w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków2381
    ›    Wydanie aktu własności ziemi5759
    ›    Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (ochrona gruntów rolnych)1221
    ›    Rekultywacja gruntów1146
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)13464
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania5356
   Stan Twojej Sprawy4551
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek5994
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej2735
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne3364
   Ogłoszenia7460
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu szydłowieckiego1286
   Archiwum998
     Rok 2018846
     Rok 20171670
Wybory samorządowe
   Wybory 20243530
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa43
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego153
     Informacja dotycząca pełnienia dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r.90
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.101
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu491
     Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Woj. Maz., rad powiatów248
     Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji105
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych121
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych70
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu42
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury271
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu232
   Wybory 20182440
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa1071
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego3634
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.627
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.605
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury1725
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu1720
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.479
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu1105
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej914
     Kalendarz wyborczy1034
   Wybory 20142897
   Wybory 20103895
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury2157
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu1907
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych12851
     Komunikaty/Ogłoszenia1594
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg1836
     Wnioski do pobrania7082
     Ogłoszenia o naborze1705
     Sprawozdania finansowe723
     Petycje575
     Klauzula informacyjna475
     Deklaracja dostępności334
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"19714
     Ogólna charakterystyka Domu2907
     Podstawy prawne2591
     Zasady organizacyjne2582
     Charakterystyka świadczonych usług846
     Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach1748
     Aktualności2368
     Zamówienia publiczne163999
     Tablica ogłoszeń4638
     Sprawozdania908
     Oferty pracy319
     Monitoring wizyjny58
     Klauzula informacyjna676
     Dostępność618
     Deklaracja dostępności585
     Redakcja Biuletynu822
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach8352
     Statut1352
     Klauzula informacyjna673
     Deklaracja dostępności555
     Sprawozdania667
     Monitoring wizyjny36
     Ogłoszenia o naborze135
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie17042
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne9867
     Struktura2287
     Klauzula informacyjna1007
     Deklaracja dostępności846
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON6070
     Zamówienia publiczne80388
     Ogłoszenia o naborze6197
     Sprawozdania finansowe638
     Petycje685
     Dane podstawowe6115
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja3978
    ›    Zadania i status prawny2415
     Struktura Urzędu3732
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna2221
     Majątek jednostki1494
    ›    Bilans jednostki1680
     Powiatowa Rada Rynku Pracy2965
     Kontrole1658
    ›    Kontrola Zarządcza2115
    ›    Kontrole zewnętrzne1437
    ›    Kontrole wewnętrzne1543
     Aktualności6644
    ›    Ogłoszenia52180
    ›    Przetargi15053
     Prawo pracy2760
     Informacje dla bezrobotnych2145
    ›    Uprawnienia i obowiązki2906
    ›    Terminy wypłaty świadczeń4742
    ›    Informacje dla poszukujących pracy1564
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej1977
    ›    Klub Pracy1644
    ›    Instrumenty Rynku Pracy3411
    ›    Usługi Rynku Pracy2529
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki1786
    ›    Elektroniczna rejestracja5095
     Informacje dla pracodawców1652
    ›    Instrumenty Rynku Pracy4100
    ›    Usługi Rynku Pracy2014
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji23600
     PFRON4862
     Europejski Fundusz Społeczny1816
    ›    Projekty w realizacji1909
    ›    Projekty zakończone1789
    ›    Ewaluacja projektu1521
     Oferty pracy6508
     Statystyka2918
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP3012
     Ochrona danych osobowych964
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej757
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu.891
     Petycje465
     Koordynator ds. dostępności390
     Zarządzenia Dyrektora PUP357
     Redakcja Biuletynu997
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 9126
     Zakres obowiązków i kompetencje4707
     Statut1886
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci1344
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego1295
     Ogłoszenia o naborze1348
     Klauzula informacyjna580
     Sprawozdania finansowe533
     Petycje398
     Deklaracja dostępności191
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza9541
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza1886
     Tablica ogłoszeń41675
     Sprawozdania finansowe jednostki854
     Klauzula informacyjna598
Inne
   Oświadczenia majątkowe29030
     Za rok 20172450
    ›    Radni3631
    ›    Starosta1041
    ›    Wicestarosta921
    ›    Sekretarz Powiatu1070
    ›    Skarbnik Powiatu855
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1992
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2155
     Za rok 20182533
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2031
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1916
    ›    Radni1429
    ›    Skarbnik Powiatu465
    ›    Sekretarz Powiatu526
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu2397
    ›    Sekretarz Powiatu1128
     Za rok 20192519
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2133
    ›    Skarbnik Powiatu535
    ›    Radni1614
     Za rok 20202139
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1948
    ›    Radni1390
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1060
    ›    Sekretarz Powiatu312
    ›    Skarbnik Powiatu328
     Za rok 20212410
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1949
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu2095
    ›    Radni2635
    ›    Sekretarz Powiatu345
    ›    Skarbnik Powiatu305
     Za rok 20222558
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2090
    ›    Radni1517
    ›    Sekretarz Powiatu123
    ›    Skarbnik Powiatu107
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu424
     Za rok 2023383
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu338
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty185
    ›    Radni324
   Kontrole1114
     Rok 202440
     Rok 2023222
     Rok 2022298
     Rok 2021558
     Rok 2020648
     Rok 2019729
     Rok 2018444
   Jednostki Organizacyjne9253
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza4545
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza2156
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza6637
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza2956
     Zarząd Dróg Powiatowych14051
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych3486
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych3484
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna3541
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej2346
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"6871
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"1920
     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach3700
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach1344
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej4780
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej3923
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie3584
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie1999
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie2938
     Powiatowy Urząd Pracy3108
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy3913
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego3768
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego2488
     Powiatowa Biblioteka Publiczna2796
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej2383
   Powiatowe służby, inspekcje i straże11294
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu9074
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu7517
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu7764
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku4154
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego13095
   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie2991
   Petycje1369
     Rok 202420
     Rok 2023142
     Rok 2022340
     Rok 2021318
     Rok 2020390
     Rok 2019566
     Rok 2018573
   Rejestry, ewidencje i archiwa6880
     Biuro Rady Powiatu2015
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich2173
     Wydział Budownictwa i Architektury3110
     Wydział Komunikacji i Transportu2419
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu1867
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa2730
     Archiwum Zakładowe4449
   Redakcja Biuletynu6055
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych582
   Klauzule informacyjne582
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu527
     Klauzula informacyjna dot. nagrywania i transmisji Sesji Rady Powiatu w Szydłowcu235
     Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego233
Dostępność
   Deklaracja dostępności1539
   Informacja o Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w tekście łatwym do czytania ETR559
   Informacja o Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w polskim języku migowym PJM473
   Plan działania na rzecz poprawy dostępności w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu976
   Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 999
   Wnioski o zapewnienie dostępności887
NGO - organizacje pozarządowe
   Aktualności6969
   Dotacje2715
   Związki członkowskie969
     Związek Powiatów Polskich1778
   Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego6632
   Sprawozdania z realizacji programu współpracy1403
Łączna liczba odwiedzin:3301138