Zawiadomienie nr RO.6522.10.1.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie udzielnie koncesji na wydobywanie piasków

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielnie koncesji na wydobywanie piasków ze złoża "Wola Lipieniecka Mała II ".

Załączniki
Zawiadomienie   532.827 KB

Zawiadomienie nr RO.6522.9.1.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie piaskowców

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielnie koncesji na wydobywanie piaskowców jurajskich ze złoża "Szydłówek – Saspol I".

Załączniki
Zawiadomienie   552.329 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.385.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 196 w miejscowości Orońsko.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.385.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 196 w miejscowości Orońsko.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.307.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 313 w miejscowości Mirów Stary.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.307.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 313 w miejscowości Mirów Stary.

Załączniki
Zawiadomienie- właściciel dz. nr ew. 342   345.526 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.307.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 313 w miejscowości Mirów Stary.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.307.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 313 w miejscowości Mirów Stary.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.432.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 716 w miejscowości Guzów.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.432.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 716 w miejscowości Guzów.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.432.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 716 w miejscowości Guzów.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.432.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 716 w miejscowości Guzów.

Załączniki
Zawiadomienie- dot. dz. nr ew. 715   60.604 KB

Zawiadomienie o toczoczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Szydłowiecki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Mirów, obręb 0004 Mirów Nowy, oznaczonej na mapie do celów prawnych jako działka numer 17 o powierzchni 1,0269 ha.

Zawiadomienie o toczoczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Szydłowiecki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Mirów, obręb 0004 Mirów Nowy, oznaczonej na mapie do celów prawnych jako działka numer 17 o powierzchni 1,0269 ha.

Załączniki
Zawiadomienie   74.643 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.990.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 95 w miejscowości Chronów Kolonia

Zawiadomienie nr GN.6642.1.990.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 95 w miejscowości Chronów Kolonia

Załączniki
Zawiadomienie- właściciel dz. nr ew. 96   302.494 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.300.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 108/2 w miejscowości Orońsko.


Zawiadomienie nr GN.6642.1.300.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 108/2 w miejscowości Orońsko.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.301.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 981, 949 w miejscowości Wola Zagrodnia

Zawiadomienie nr GN.6642.1.301.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 981, 949 w miejscowości Wola Zagrodnia.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.209.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1119 w miejscowości Zbijów Duży.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.209.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1119 w miejscowości Zbijów Duży.

Załączniki
Zawiadomienie- właściciel dz. nr ew. 919   360.219 KB

?Obwieszczenia o wydaniu postanowień w sprawie sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w prawomocnej decyzji Starosty Szydłowieckiego dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe, prowadzone przez Burmistrza Szydłowca (ul. Kopernika, ul. Leśna, ul. Świętokrzyska).?

„Obwieszczenia o wydaniu postanowień w sprawie sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w prawomocnej decyzji Starosty Szydłowieckiego  dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe, prowadzone przez Burmistrza Szydłowca  (ul. Kopernika, ul. Leśna, ul. Świętokrzyska).”

Zawiadomienie nr GN.6642.1.60.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 962, 963, 964 w miejscowości Zbijów Duży.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.60.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 962, 963, 964 w miejscowości Zbijów Duży.

Załączniki
Zawiadomienie- właściciel dz. nr ew. 965   362.545 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.541.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 3150/2 w miejscowości Skłoby.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.541.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 3150/2 w miejscowości Skłoby.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.426.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 858 i 860 w miejscowości Skłoby.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.426.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 858 i 860 w miejscowości Skłoby.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.72.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 247 w miejscowości Mirów Stary.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.72.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 247 w miejscowości Mirów Stary.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.02.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Świętokrzyskiej w m. Szydłowiec.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.02.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Świętokrzyskiej w m. Szydłowiec.

Załączniki
Obwieszczenie- dot. dz. nr ew. 3933/12   63.757 KB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.02.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną na dł. 761 mb w m. Szydłowiec.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.02.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną  na dł. 761 mb w m. Szydłowiec.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.398.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 70, 72, 74 w miejscowości Ostałów.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.398.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 70, 72, 74 w miejscowości Ostałów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 29.01.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Kopernika na dł. 158,08mb w m. Szydłowiec.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 29.01.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Kopernika na dł. 158,08mb w m. Szydłowiec.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.26.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 460 w miejscowości Stefanków.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.26.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 460 w miejscowości Stefanków.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.998.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 254 w miejscowości Mirówek.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.998.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 254 w miejscowości Mirówek.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1023.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 227 w miejscowości Tomaszów.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1023.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 227 w miejscowości Tomaszów.

Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szydłowcu

Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szydłowcu.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.376.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 943 i 944 w miejscowości Budki.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.376.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 943 i 944 w miejscowości Budki.

Ogłoszenie o ustaleniu odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Świętokrzyskiej w m. Szydłowiec.

Ogłoszenie o ustaleniu odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Świętokrzyskiej w m. Szydłowiec.

Ogłoszenie o ustaleniu odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Leśnej km 0+000- km 0+761 w m. Szydłowiec.

Ogłoszenie o ustaleniu odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Leśnej km 0+000- km 0+761 w m. Szydłowiec.

Ogłoszenie o ustaleniu odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Kopernika na dł. 158,08mb w m. Szydłowiec.

Ogłoszenie o ustaleniu odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Kopernika na dł. 158,08mb w m. Szydłowiec.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.756.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 435, 436 w miejscowości Skłoby.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.756.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 435, 436 w miejscowości Skłoby.