Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.02.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Świętokrzyskiej w m. Szydłowiec.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.02.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Świętokrzyskiej w m. Szydłowiec.

Załączniki
Obwieszczenie- dot. dz. nr ew. 3933/12   63.757 KB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.02.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną na dł. 761 mb w m. Szydłowiec.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.02.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną  na dł. 761 mb w m. Szydłowiec.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.398.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 70, 72, 74 w miejscowości Ostałów.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.398.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 70, 72, 74 w miejscowości Ostałów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 29.01.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Kopernika na dł. 158,08mb w m. Szydłowiec.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 29.01.2019 r. dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Kopernika na dł. 158,08mb w m. Szydłowiec.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.26.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 460 w miejscowości Stefanków.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.26.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 460 w miejscowości Stefanków.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.998.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 254 w miejscowości Mirówek.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.998.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 254 w miejscowości Mirówek.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1023.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 227 w miejscowości Tomaszów.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1023.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 227 w miejscowości Tomaszów.

Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szydłowcu

Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szydłowcu.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.376.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 943 i 944 w miejscowości Budki.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.376.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 943 i 944 w miejscowości Budki.

Ogłoszenie o ustaleniu odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Świętokrzyskiej w m. Szydłowiec.

Ogłoszenie o ustaleniu odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Świętokrzyskiej w m. Szydłowiec.

Ogłoszenie o ustaleniu odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Leśnej km 0+000- km 0+761 w m. Szydłowiec.

Ogłoszenie o ustaleniu odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Leśnej km 0+000- km 0+761 w m. Szydłowiec.

Ogłoszenie o ustaleniu odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Kopernika na dł. 158,08mb w m. Szydłowiec.

Ogłoszenie o ustaleniu odszkodowania za grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej tj. przedłużenie ul. Kopernika na dł. 158,08mb w m. Szydłowiec.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.756.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 435, 436 w miejscowości Skłoby.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.756.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 435, 436 w miejscowości Skłoby.