główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.08.2019 r. w sprawie wygaszenia decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 111/09/PŚ.ZD.IV z dnia 27.11.2009 r.; wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.08.2019 r. w sprawie: wygaszenia decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 111/09/PŚ.ZD.IV z dnia 27.11.2009 r.; wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną.

Załączniki:
Obwieszczenie 72 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie nr GN.6642.1.437.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 458 w miejscowości Chronów Wieś.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.437.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 458 w miejscowości Chronów Wieś.

artykuł nr 3

Zawiadomienie nr GN.6642.1.740.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 939 w miejscowości Budki.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.740.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 939 w miejscowości Budki.

artykuł nr 4

Zawiadomienie nr GN.6642.1.697.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2404 w miejscowości Skłoby.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.697.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2404 w miejscowości Skłoby.

artykuł nr 5

Zawiadomienie nr GN.6642.1.697.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1293 w miejscowości Skłoby.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.697.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1293 w miejscowości Skłoby.