artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 grudnia 2019 r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 6.12.2019 r., znak WA.RUZ.421.174.2019.MN.MS w przedmiocie udzielenia zakładowi Krzyżanowski Partners Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i usługę wodną.

Załączniki:
Obwieszczenie263 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1136.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 429/2 w miejscowości Zaborowie.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1136.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 429/2 w miejscowości Zaborowie.

artykuł nr 3

Zawiadomienie nr GN.6642.1.298.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 245, 246 w miejscowości Helenów gmina Orońsko.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.298.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 245, 246 w miejscowości Helenów gmina Orońsko.

artykuł nr 4

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dotyczące rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. znak: GN.6622.1.2018.2019 umarzającej postępowanie scaleniowe gruntów położonych w kompleksie przy ul. Leśnej w m. Szydłowiec

Załączniki:
Zawiadomienie46 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1038.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 951 w miejscowości Budki.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1038.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 951 w miejscowości Budki.