Skład osobowy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

1. Gołosz Anita - Przewodnicząca

2. Górlicki Włodzimierz

3. Kornatowski Piotr

4. Siebyła Karol

5. Woźniak Roman


Dostępne kategorie:
Skład osobowy
Plan pracy