Uchwała Nr VI/46/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2003r.
Załączniki
Uchwała nr VI/46/03 - 31 KB   30.500 KB

Uchwała Nr VI/45/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Załączniki
Uchwała nr VI/45/03 - 23 KB   23.000 KB

Uchwała Nr VI/44/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2003 roku.
Załączniki
Uchwała nr VI/44/03 - 121 KB   121.000 KB

Uchwała Nr VI/43/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2003 r.
Załączniki
Uchwała nr VI/43/03 - 202 KB   202.000 KB

Uchwała Nr VI/42/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu, działających w zakresie oświaty.
Załączniki
Uchwała nr VI/42/03 - 46 KB   45.500 KB

Uchwała Nr VI/41/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: ustalenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach nowej wartości jednego punktu, określonych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.
Załączniki
Uchwała nr VI/41/03 - 23 KB   22.500 KB

Uchwała Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: ustalenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w Szydłowcu kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu, określonych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.
Załączniki
Uchwała nr VI/40/03 - 46 KB   45.500 KB

Uchwała Nr VI/39/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
Załączniki
Uchwała nr VI/39/03 - 26 KB   25.500 KB

Uchwała Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu majątku ruchomego Powiatu.
Załączniki
Uchwała nr VI/38/03 - 24 KB   24.000 KB

Uchwała Nr VI/37/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: przekazania POWIATOWI SKARŻYSKIEMU nieruchomości na własność w drodze darowizny.
Załączniki
Uchwała nr VI/37/03 - 21 KB   21.000 KB

Uchwała Nr VI/36/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: przekazania POWIATOWI SKARŻYSKIEMU majątku ruchomego Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr VI/36/03 - 21 KB   21.000 KB

Uchwała Nr V/35/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie powiatu szydłowieckiego w 2003 roku.
Załączniki
Uchwała nr V/35/03 - 176 KB   176.500 KB

Uchwała Nr V/34/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr V/34/03 - 45 KB   44.500 KB

Uchwała Nr V/33/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr V/33/03 - 50 KB   49.500 KB

Uchwała Nr V/32/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu.
Załączniki
Uchwała nr V/32/03 - 22 KB   22.000 KB

Uchwała Nr V/31/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 kwietnia 2003 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr V/31/03 - 42 KB   41.500 KB