Uchwała Nr XXI/116/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2008.
Załączniki
Uchwała Nr XXI/116/2008.pdf   93.827 KB
Załącznik Nr 1.pdf   82.114 KB
Załącznik Nr 2.pdf   85.020 KB
Załącznik Nr 3.pdf   180.646 KB
Załącznik Nr 4.pdf   77.526 KB
Załącznik Nr 5dochody.pdf   73.561 KB
Załącznik Nr 5wydatki.pdf   79.758 KB
Załącznik Nr 6.pdf   93.855 KB

Uchwała Nr XXI/115/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, ul. Wschodnia 23.
Załączniki
Uchwała Nr XXI/115/2008.pdf   92.496 KB

Uchwała Nr XXI/114/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach 15a gm. Orońsko.
Załączniki
Uchwała Nr XXI/114/2008.pdf   89.891 KB

Uchwała Nr XXI/113/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmiany typu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach, gm. Orońsko.
Załączniki
Uchwała Nr XXI/113/2008.pdf   88.196 KB

Uchwała Nr XXI/112/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: współdziałania z innymi powiatami.
Załączniki
Uchwała Nr XXI/112/2008.pdf   87.717 KB

Uchwała Nr XXI/111/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu za I półrocze 2008r.
Załączniki
Uchwała Nr XXI/111/2008.pdf   87.643 KB
Załącznik Nr 1.pdf   469.705 KB
Załącznik Nr 2.pdf   1.826 MB