Uchwała Nr 62/138/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr 62/138/2013.pdf   162.512 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.074 MB
Załącznik Nr 2.pdf   331.375 KB

Uchwała Nr 61/137/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr 61/137/2013.pdf   236.052 KB
Załącznik Nr 1.pdf   223.407 KB
Załącznik Nr 2.pdf   816.396 KB
Załącznik Nr 3.pdf   187.246 KB
Załącznik Nr 4.pdf   358.998 KB

Uchwała Nr 60/136/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie: powołania komisji w celu odbioru wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr 60/136/2013.pdf   248.865 KB

Uchwała Nr 60/135/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr 60/135/2013.pdf   141.181 KB
Załącznik Nr 1.pdf   216.825 KB
Załącznik Nr 2.pdf   465.522 KB

Uchwała Nr 59/134/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu w Szydłowcu na 2014 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 r.

Uchwała Nr 57/133/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie: przyznania nagród "Zasłużony dla Kultury Powiatu Szydłowieckiego".

Załączniki
Uchwała Nr 57/133/2013.pdf   148.896 KB

Uchwała Nr 57/132/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie: zatrudnienia dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr 57/132/2013.pdf   162.625 KB

Uchwała Nr 57/131/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczego w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr 57/131/2013.pdf   107.373 KB
Załącznik.pdf   1.968 MB

Uchwała Nr 57/130/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr 57/130/2013.pdf   141.206 KB
Załącznik.pdf   1.586 MB

Uchwała Nr 57/129/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr 57/129/2013.pdf   232.437 KB
Załącznik Nr 1.pdf   219.107 KB
Załącznik Nr 2.pdf   1.018 MB
Załącznik Nr 3.pdf   184.350 KB
Załącznik Nr 4.pdf   245.505 KB

Uchwała Nr 56/128/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 56/128/2013.pdf   148.084 KB

Uchwała Nr 56/127/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 października 2013 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr 56/127/2013.pdf   267.588 KB
Załącznik Nr 1.pdf   115.525 KB
Załącznik Nr 2.pdf   453.417 KB
Załącznik Nr 3.pdf   115.953 KB
Załącznik Nr 4.pdf   121.515 KB
Załącznik Nr 5.pdf   210.154 KB

Uchwała Nr 55/126/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr 55/126/2013.pdf   147.468 KB
Załącznik Nr 1.pdf   124.245 KB
Załącznik Nr 2.pdf   192.646 KB

Uchwała Nr 54/125/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr 54/125/2013.pdf   275.359 KB
Załącznik Nr 1.pdf   136.992 KB
Załącznik Nr 2.pdf   743.483 KB
Załącznik Nr 3.pdf   298.229 KB
Załącznik Nr 4.pdf   295.148 KB
Załącznik Nr 5.pdf   115.880 KB
Załącznik Nr 6.pdf   106.811 KB

Uchwała Nr 54/124/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 54/124/2013.pdf   158.938 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.246 MB
Załącznik Nr 2.pdf   855.763 KB
Załącznik Nr 3.pdf   540.571 KB
Załącznik Nr 4.pdf   592.253 KB

Uchwała Nr 53/123/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 sierpnia 2013 r.

w sprawie: przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.

Załączniki
Uchwała Nr 53/123/2013.pdf   214.843 KB

Uchwała Nr 52/122/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie: wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Przysuskiego.

Załączniki
Uchwała Nr 52/122/2013.pdf   107.204 KB

Uchwała Nr 52/121/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki
Uchwała Nr 52/121/2013.pdf   181.584 KB
Załącznik.pdf   263.713 KB

Uchwała Nr 52/120/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr 52/120/2013.pdf   249.215 KB
Załącznik Nr 1.pdf   155.637 KB
Załącznik Nr 2.pdf   373.257 KB
Załącznik Nr 3.pdf   154.769 KB
Załącznik Nr 4.pdf   156.298 KB

Uchwała Nr 51/119/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, powołania komisji do zaopiniowania wniosków oraz zatwierdzenia regulaminu prac komisji i trybu oceny wniosków.

Załączniki
Uchwała Nr 51/119/2013.pdf   206.022 KB
Załącznik Nr 1.pdf   850.744 KB
Załącznik Nr 2.pdf   74.605 KB
Załącznik Nr 3.pdf   229.933 KB

Uchwała Nr 51/118/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie: przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach / placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr 51/118/2013.pdf   162.267 KB
Załącznik.pdf   507.508 KB

Uchwała Nr 50/117/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr 50/117/2013.pdf   148.952 KB
Załącznik Nr 1.pdf   126.631 KB
Załącznik Nr 2.pdf   215.159 KB

Uchwała Nr 50/116/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Szydłowieckiego wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

Załączniki
Uchwała Nr 50/116/2013.pdf   280.353 KB

Uchwała Nr 49/115/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr 49/115/2013.pdf   242.046 KB
Załącznik Nr 1.pdf   121.210 KB
Załącznik Nr 2.pdf   350.480 KB
Załącznik Nr 3.pdf   116.061 KB
Załącznik Nr 4.pdf   200.181 KB

Uchwała Nr 48/114/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 17 maja 2013 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2014" za rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr 48/114/2013.pdf   130.200 KB
Załącznik Nr 1.pdf   585.125 KB

Uchwała Nr 47/113/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie: wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Szydłowcu do Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Załączniki
Uchwała Nr 47/113/2013.pdf   188.113 KB

Uchwała Nr 47/112/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie: planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok.

Załączniki
Uchwała Nr 47/112/2013.pdf   143.314 KB
Załącznik Nr 1.pdf   164.127 KB

Uchwała Nr 46/111/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr 46/111/2013.pdf   155.450 KB
Załącznik Nr 1.pdf   237.604 KB
Załącznik Nr 2.pdf   332.069 KB

Uchwała Nr 46/110/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz planów finansowych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Załączniki
Uchwała Nr 46/110/2013.pdf   181.050 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.212 MB
Załącznik Nr 2.pdf   279.365 KB
Załącznik Nr 3.pdf   121.329 KB
Załącznik Nr 4.pdf   207.038 KB

Uchwała Nr 46/109/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Załączniki
Uchwała Nr 46/109/2013.pdf   361.131 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.165 MB
Załącznik Nr 2.pdf   101.241 KB

Uchwała Nr 45/108/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie: zmian w uchwale Nr 39/95/2012 Zarząd Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego "LEPSZE JUTRO IV" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki
Uchwała Nr 45/108/2013.pdf   398.846 KB

Uchwała Nr 45/107/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego pt. "Akademia sukcesu w Powiecie Szydłowieckim", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych- projekty konkursowe.

Załączniki
Uchwała Nr 45/107/2013.pdf   282.909 KB

Uchwała Nr 44/106/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 44/106/2013.pdf   130.383 KB

Uchwała Nr 44/105/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego pt. "Równe szansę dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu IX Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Załączniki
Uchwała Nr 44/105/2013.pdf   249.744 KB

Uchwała Nr 43/104/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr 43/104/2013.pdf   162.067 KB
Załącznik Nr 1.pdf   226.582 KB
Załącznik Nr 2.pdf   118.243 KB

Uchwała Nr 43/103/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr 43/103/2013.pdf   186.449 KB
Załącznik.pdf   787.945 KB

Uchwała Nr 43/102/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Chlewiska i Wola Zagrodnia w gminie Chlewiska.

Załączniki
Uchwała Nr 43/102/2013.pdf   133.692 KB

Uchwała Nr 43/101/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Pawłów, Stanisławów i Koszorów w gminie Chlewiska.

Załączniki
Uchwała Nr 43/101/2013.pdf   140.107 KB

Uchwała Nr 42/100/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 stycznia 2013 r.

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.

Załączniki
Uchwała Nr 42/100/2013.pdf   136.070 KB
Załącznik Nr 1.pdf   429.126 KB
Załącznik Nr 2.pdf   622.331 KB

Uchwała Nr 42/99/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 stycznia 2013 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach, gm. Orońsko.

Załączniki
Uchwała Nr 42/99/2013.pdf   122.223 KB