artykuł nr 1

Uchwała Nr 62/138/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 61/137/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 60/136/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie: powołania komisji w celu odbioru wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki:
Uchwała Nr 60/136/2013.pdf249 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 60/135/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2013.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 59/134/2013 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu w Szydłowcu na 2014 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 r.