Uchwała Nr XXII/165/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji programu "Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim na lata 2013 - 2018".

Uchwała Nr XXII/164/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr XXII/164/2013.pdf   227.490 KB
Załącznik Nr 1.pdf   190.138 KB
Załącznik Nr 2.pdf   1.043 MB
Załącznik Nr 3.pdf   202.247 KB

Uchwała Nr XXII/163/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXII/163/2013.pdf   132.257 KB

Uchwała Nr XXII/162/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2013 rok realizowanych przez Powiat Szydłowiecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Załączniki
Uchwała Nr XXII/162/2013.pdf   198.685 KB
Załącznik Nr 1.pdf   24.092 KB

Uchwała Nr XXII/161/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w roku 2013.

Załączniki
Uchwała Nr XXII/161/2013.pdf   212.709 KB
Załącznik Nr 1.pdf   31.191 KB
Załącznik Nr 2.pdf   109.944 KB

Uchwała Nr XXII/160/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXI/159/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie: przyjęcia rozliczenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielonej przez Powiat Szydłowiecki w roku 2012.

Załączniki
Uchwała Nr XXI/159/2013.pdf   233.654 KB

Uchwała Nr XXI/158/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr XXI/158/2013.pdf   247.612 KB
Załącznik Nr 1.pdf   468.545 KB
Załącznik Nr 2.pdf   1.214 MB
Załącznik Nr 3.pdf   759.327 KB
Załącznik Nr 4.pdf   140.578 KB

Uchwała Nr XXI/157/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2013 - 2018.

Załączniki
Uchwała Nr XXI/157/2013.pdf   143.101 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.293 MB
Załącznik Nr 2.pdf   254.033 KB
Objaśnienia.pdf   421.028 KB

Uchwała Nr XXI/156/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie: powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXI/156/2013.pdf   182.346 KB

Uchwała Nr XXI/155/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji programu "Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Szydłowieckim na lata 2013-2015".

Uchwała Nr XXI/154/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie: utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr XXI/154/2013.pdf   114.875 KB

Uchwała Nr XXI/153/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie: dalszego uczestnictwa Powiatu Szydłowieckiego w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Załączniki
Uchwała Nr XXI/153/2013.pdf   372.474 KB