RADNI RADY POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

Oświadczenia majątkowego nie złożył Jan Sowiński.