Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   59.942 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   283.634 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   56.913 KB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej na potrzeby Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej na potrzeby Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych.

Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   56.135 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy na budowę szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wewnętrznej, budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośnika śrubowego wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem, przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy na budowę szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wewnętrznej, budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośnika śrubowego wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem, przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   404.841 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   60.532 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na dostawę mebli, sprzętu AGD i innego wyposażenia wnętrz dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Łaziskach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na dostawę mebli, sprzętu AGD i innego wyposażenia wnętrz dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Łaziskach

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   686.051 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   53.272 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   380.186 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   50.880 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę windy wewnętrznej i budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośników śrubowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę windy wewnętrznej i budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośników śrubowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   156.144 KB

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty na Zad. I. Budowa chodnika w m. Budki II na długości 245,0 m. Zad II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Majdów-Łazy na długości 620,0m

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Zad. I. Budowa chodnika w m. Budki II na długości 245,0 m.
Zad II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Majdów-Łazy na długości 620,0m.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   650.305 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   55.081 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   333.630 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   37.965 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   241.325 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   53.592 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę mebli, sprzętu AGD i innego wyposażenia wnętrz dla Ośrodka Opiekuńczo ? Wychowawczego w Łaziskach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę mebli, sprzętu AGD i innego wyposażenia wnętrz dla Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Łaziskach.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   171.363 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont pracowni dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu na potrzeby szkół specjalnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont pracowni dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu na potrzeby szkół specjalnych.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   263.418 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   54.396 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej internatu Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu - etap II wymiana instalacji na parterze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej internatu Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu – etap II wymiana instalacji na parterze.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   365.279 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   33.003 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy na zagospodarowanie części Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy na zagospodarowanie części Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   373.604 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   37.635 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont pracowni dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu na potrzeby szkół specjalnych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont pracowni dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu na potrzeby szkół specjalnych.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   141.064 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Ostałów - Smagów - Krzcięcin na odcinku Ostałów-Smagów. Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Omięcin na odcinku Szydłowiec-Wysocko. Zadanie III. Przebudowa drogi powiatowej Chronów -Wawrzyszów na odcinku Chronów Kol. Dolny - Chronów Kol. Górny. Zadanie IV. Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Mniszek na odcinku Chałupki Łaziskie - Mniszek. Zadanie V. Przebudowa drogi powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice etap I

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Ostałów - Smagów - Krzcięcin na odcinku Ostałów-Smagów.
Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Omięcin na odcinku Szydłowiec-Wysocko.
Zadanie III. Przebudowa drogi powiatowej Chronów -Wawrzyszów na odcinku Chronów Kol. Dolny - Chronów Kol. Górny.
Zadanie IV. Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Mniszek na odcinku Chałupki Łaziskie - Mniszek.
Zadanie V. Przebudowa drogi powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice etap I.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania na: Zadanie 1. Usuwanie i przechowywanie rowerów, motorowerów, motocykli i innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Zadanie 2. Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Zadanie 3. Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania na:

Zadanie 1. Usuwanie i przechowywanie rowerów, motorowerów, motocykli i innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Zadanie 2. Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Zadanie 3. Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty wyborze najkorzystniejszej oferty na poprawę bezpieczeństwa dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów-gr. województwa na odcinku Szydłowiec-Gąsawy Rządowe i Rogów-Bieszków (budowa chodnika)

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty wyborze najkorzystniejszej oferty na Poprawa bezpieczeństwa dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów-gr. województwa na odcinku Szydłowiec-Gąsawy Rządowe i Rogów-Bieszków (budowa chodnika).

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   425.969 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   52.465 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.: Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych; Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.:

Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych;
Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   456.662 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.pdf   25.826 KB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. ?Dostawa mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg?

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Dostawa mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg”.

Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   16.281 KB