artykuł nr 6

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.134.2024

Data upływu terminu08.05.2024 r.
InwestorPaweł Urbaniak
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 2414

 

artykuł nr 7

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego (zbiornik naziemny o pojemności 3650 dm3) wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.132.2024

Data upływu terminu07.05.2024 r.
Inwestor

Agnieszka Pajek

Nazwa inwestycji

Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego (zbiornik naziemny o pojemności 3650 dm3) wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Adres inwestycji

Mirów Nowy, gm. Mirów

Obręb ewid. 143003_2.0004

Działka nr 383, 381

 

artykuł nr 8

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.198.2024

Data wpływu17.05.2024 r.
InwestorFabian Wołąsewicz
Nazwa inwestycjiBudowa zewnętrznej i  wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Szydłówek, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_5.0014

Działka nr 432/1

 

artykuł nr 9

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.197.2024

Data wpływu17.05.2024 r.
InwestorMateusz Maj
Nazwa inwestycji

Budowa zewnętrznej i  wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Adres inwestycji

Książek Majdowski, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 3195/1

 

artykuł nr 10

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.195.2024

Data wpływu17.05.2024 r.
InwestorZofia Adamczyk-Limanin
Nazwa inwestycji

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 2584/3, 2584/4