artykuł nr 11

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mirów Stary oraz Mirówek.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.189.2024

Data wpływu15.05.2024 r.
InwestorGmina Mirów
Nazwa inwestycjiBudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mirów Stary oraz Mirówek.
Adres inwestycji

Mirówek, gm. Mirów

Obręb ewid. 143003_2.0006

Działka nr 254

 

artykuł nr 12

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.185.2024

Data wpływu13.05.2024 r.
InwestorEwa Odzimkowska
Nazwa inwestycjiBudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 4984

 

artykuł nr 13

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.180.2024

Data wpływu10.05.2024 r.
InwestorMagdalena Fijałkowska, Paweł Stawczyk
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Szydłówek, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_5.0014

Działka nr 378/1, 379

 

artykuł nr 14

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym poj. 2700L dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.179.2024

Data wpływu10.05.2024 r.
InwestorRenata Gnat
Nazwa inwestycjiBudowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym poj. 2700L dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_5.0003

Działka nr 232

 

artykuł nr 15

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego wraz z odcinkiem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.178.2024

Data wpływu10.05.2024 r.
InwestorAneta Litwin
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego wraz z odcinkiem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 2416, 2413/3