artykuł nr 16

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego wraz z odcinkiem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.177.2024

Data wpływu10.05.2024 r.
InwestorUrszula Hucińska
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego wraz z odcinkiem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 2415/8

 

artykuł nr 17

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego z odcinkiem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.176.2024

Data wpływu10.05.2024 r.
InwestorKrystyna Lisak
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego z odcinkiem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_5.0001

Działka nr 2415/6

 

artykuł nr 18

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V=2700L oraz wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.175.2024

Data wpływu10.05.2024 r.
InwestorElżbieta i Grzegorz Musiałek
Nazwa inwestycjiBudowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V=2700L oraz wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Zdziechów, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_5.0022

Działka nr 636

 

artykuł nr 19

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.173.2024

Data wpływu09.05.2024 r.
InwestorGrażyna Szawioła
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Sadek, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_5.0012

Działka nr 378, 379

 

artykuł nr 20

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny - zbiornik naziemny o pojemności 2700 dm3.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.172.2024

Data wpływu09.05.2024 r.
InwestorHenryk Bednarczyk
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny - zbiornik naziemny o pojemności 2700 dm3.
Adres inwestycji

Jastrząb, gm. Jastrząb

Obręb ewid. 143002_4.0001

Działka nr 147/11