artykuł nr 26

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.107.2024

Data upływu terminu12.04.2024 r.
Inwestor

Ewa Czyżewska

Nazwa inwestycjiBudowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 5359

 

artykuł nr 27

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.104.2024

Data upływu terminu11.04.2024 r.
InwestorBogdan Kloczkowski
Nazwa inwestycjiBudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 3132/2

 

artykuł nr 28

Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700L, oraz wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.103.2024

Data wniesienia sprzeciwu10.04.2024 r.
InwestorElżbieta i Tomasz Wilk
Nazwa inwestycjiBudowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700L, oraz wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Zaława, gm. Chlewiska

Obręb ewid. 143001_2.0022

Działka nr 64

 

artykuł nr 29

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700L, oraz wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.97.2024

Data upływu terminu10.04.2024 r.
InwestorMichał Barański, Wiesława Barańska
Nazwa inwestycjiBudowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700L, oraz wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Wola Lipieniecka Mała, gm. Jastrząb

Obręb ewid. 143002_5.0011

Działka nr 96/4

 

artykuł nr 30

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.95.2024

Data upływu terminu10.04.2024 r.
Inwestor

Tatiana Janecka

Nazwa inwestycjiBudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Sadek, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_5.0012

Działka nr 320