artykuł nr 31

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.88.2024

Data upływu terminu02.04.2024 r.
InwestorKazimierz Zaborski
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Sadek, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_5.0012

Działka nr 356

 

artykuł nr 32

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji na gaz płynny propan z pojedynczym zbiornikiem naziemnym V=2,70 m3 przeznaczonej do zasilania instalacji gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z wewnętrzną instalacją gazową.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.86.2024

Data upływu terminu28.03.2024 r.
InwestorWioletta i Mateusz Bujniccy
Nazwa inwestycji

Budowa instalacji na gaz płynny propan z pojedynczym zbiornikiem naziemnym V=2,70 m3 przeznaczonej do zasilania instalacji gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. wraz z wewnętrzną instalacją gazową.

Adres inwestycji

Budki, gm. Chlewiska

Obręb ewid. 143001_2.0005

Działka nr 1584/2

 

artykuł nr 33

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.166.2024

Data wpływu07.05.2024 r.
InwestorRenata Wiśniewska, Zbigniew Wiśniewski
Nazwa inwestycjiBudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 900/2, 902/1

 

artykuł nr 34

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.160.2024

Data wpływu29.04.2024 r.
InwestorPaweł Czerwiak
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 136/6

 

artykuł nr 35

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z odcinkiem ziemnym instalacji.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.158.2024

Data wpływu29.04.2024 r.
InwestorAgnieszka Michalska
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z odcinkiem ziemnym instalacji.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 2649/3