artykuł nr 36

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.156.2024

Data wpływu29.04.2024 r.
InwestorMałgorzata Adamczyk, Paweł Adamczyk
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 2869, 2870/1

 

artykuł nr 37

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 z odcinkiem ziemnym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.151.2024

Data wpływu24.04.2024 r.
InwestorHenryk Woźniak
Nazwa inwestycjiBudowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 z odcinkiem ziemnym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Tomaszów, gm. Orońsko

Obręb ewid. 143004_2.0014

Działka nr 49

 

artykuł nr 38

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.148.2024

Data wpływu23.04.2024 r.
InwestorBarbara Kobierska, Lech Kobierski
Nazwa inwestycjiBudowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Sadek, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_5.0012

Działka nr 323/1

 

artykuł nr 39

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.143.2024

Data wpływu18.04.2024 r.
InwestorStanisław Olczyk
Nazwa inwestycjiBudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 4994

 

artykuł nr 40

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700L, wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.142.2024

Data wpływu19.04.2024 r.
InwestorRobert Sławiński
Nazwa inwestycjiBudowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700L, wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Lipienice, gm. Jastrząb

Obręb ewid. 143002_5.0006

Działka nr 549