artykuł nr 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.143.2024

Data upływu terminu10.05.2024 r.
InwestorStanisław Olczyk
Nazwa inwestycjiBudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 4994

 

artykuł nr 2

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700L, wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.142.2024

Data upływu terminu13.05.2024 r.
InwestorRobert Sławiński
Nazwa inwestycjiBudowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700L, wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Lipienice, gm. Jastrząb

Obręb ewid. 143002_5.0006

Działka nr 549

 

artykuł nr 3

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700L, wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.141.2024

Data upływu terminu13.05.2024 r.
Inwestor

Anna i Łukasz Jelonek

Nazwa inwestycji

Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700L, wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Adres inwestycji

Gąsawy Rządowe, gm. Jastrząb

Obręb ewid. 143002_5.0002

Działka nr 842

 

artykuł nr 4

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.140.2024

Data upływu terminu13.05.2024 r.
InwestorKacper i Monika Czubak
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Świerczek, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_5.0015

Działka nr 103/2

 

artykuł nr 5

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.135.2024


 
Data upływu terminu08.05.2024 r.
InwestorWojciech Rokita
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 2415/11, 2415/12