artykuł nr 1

Zawiadomienie GN.683.1-43.2024.JD o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.

Starosta Szydłowiecki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania w myśl przepisów art. 12 ust. 4a oraz art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji drogowej w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 311 ze zm.) w związku z art. 130, art. 132, art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), za nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 74/1, 73/1, 72/1, 71/1, 70/1, 69/3, 68/3, 67/3, 66/1, 65/1, 64/1, 63/5, 62/1, 61/1, 60/3, 59/1, 58/1, 57/3, 57/5, 56/1, 55/1, 54/1, 53/1, 52/1, 209/1, 208/1, 207/1, 206/1, 204/1, 203/1, 202/1, 200/1, 199/1, 198/1, 197/1, 196/1, 195/4, 194/1, 194/3, 564/1, 564/3, 193/5, 192/6 , 192/4, 193/3, 191/1, 191/3, 190/1, 190/3, 189/1, 189/3, 188/1, 188/3, 187/6, 187/8, 187/3 , 187/5, 186/1, 186/3, 185/1, 185/3, 761/1, 140/1, 139/1, 138/1, 137/1, 136/1, 134/1, 132/1, 131/1, 130/1, 129/1, 128/1, 127/1, 126/1, 125/1, 124/1, 123/1, 121/1, 183, 184, położone w jednostce ewidencyjnej 143004_2 Orońsko, obręb 0014 Tomaszów,  przejęte na realizację inwestycji drogowej prowadzonej przez Wójta Gminy Orońsko pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów – Śniadków, gm. Orońsko”.

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o drugim przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa - działka nr 420 z obrębu 0013 Nadolna, gmina Chlewiska.

Starosta Szydłowiecki ogłasza, że w dniu 19 czerwca 2024 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, odbędzie się przetarg na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0013 Nadolna, gmina Chlewiska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 420 o powierzchni 0,0521 ha, uregulowanej w Księdze Wieczystej  RA1S/00030910/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 26/2024 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 maja 2024 r.

Zarządzenie Nr 26/2024 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0013 Nadolna, gmina Chlewiska, powołania komisji przetargowej, ustalenia cen wywoławczych oraz wysokości wadium

Załączniki:
Zarządzenie Nr 26_202483 KB
Załącznik nr 1536 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości numer 471/1 położonej w obrębie 0007 Rogów, jednostce ewidencyjnej 143003_2 Mirów.

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/właścicieli działek numer 469/3 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości numer 471/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Rogów, jednostce ewidencyjnej 143003_2 Mirów.

 

Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.128.2024.

Załączniki:
Zawiadomienie- dz. 469/3273 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości numer 12 położonej w obrębie 0004 Mirów Nowy, jednostce ewidencyjnej 143003_2 Mirów.

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/właścicieli działek numer 11, 12 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości numer 12 położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Mirów Nowy, jednostce ewidencyjnej 143003_2 Mirów.

 

Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.510.2024.