artykuł nr 1

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

pl. M. Konopnickiej 7
Poniedziałek - Piątek 730 - 1530

Kasa

Poniedziałek - Czwartek 730 - 1430 | przerwa w godz. 1140 - 1200

Piątek 730 - 1400  | przerwa w godz. 1140 - 1200


HARMONOGRAM DYŻURÓW w STAROSTWIE POWIATOWYM w SZYDŁOWCU

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

STAROSTA SZYDŁOWIECKI
poniedziałek godz. 14.00 - 17.00

Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik, Naczelnicy oraz pracownicy Starostwa
codziennie w godzinach pracy Starostwa

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU Roman Woźniak
wtorek godz. 15.30 - 16.00 pok. 103

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Dariusz Mamla
wtorek godz. 14.30 - 15.30 pok. 103

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Robert Górlicki
piątek godz. 8.00 - 9.00 pok. 103

Radny Marek Sokołowski
w pierwszy czwartek miesiąca godz. 14.45 - 15.30 pok. 103