artykuł nr 1

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie piaskowców jurajskich ze złoża "Szydłówek - Bielecki"
artykuł nr 2

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z instalacji zlokalizowanych na terenie Zakładu Materiałów Budowlanych Sławomir Wasik
artykuł nr 3

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu
artykuł nr 4

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu
artykuł nr 5

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Sp. z o.o. HANZA BROKERS z siedzibą w Warszawie na wprowadzanie do wód, oczyszczonych ścieków dla Domu Pogodnej Starości zlokalizowanego we wsi Huta