artykuł nr 1

Umowa zawarta w dniu 7 maja 2012 r. w Szydłowcu pomiędzy Powiatem Szydłowieckim a Gminą Chlewiska dotycząca udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szydłowieckiemu w formie dotacji celowej w wysokości 50000 zł na realizację zadań pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skłoby, Budowa zatoki postojowej w m. Cukrówka

Umowa zawarta w dniu 7 maja 2012 r. w Szydłowcu pomiędzy Powiatem Szydłowieckim a Gminą Chlewiska dotycząca udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szydłowieckiemu w formie dotacji celowej w wysokości 50000 zł na realizację zadań pn.:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skłoby,
- Budowa zatoki postojowej w m. Cukrówka.

Załączniki:
Umowa.pdf384 KB
artykuł nr 2

Umowa zawarta w dniu 7 maja 2012 r. w Szydłowcu pomiędzy Powiatem Szydłowieckim a Gminą Orońsko dotycząca udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szydłowieckiemu w formie dotacji celowej w wysokości 80000 zł na realizację zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wlk. w m. Helenów

Umowa zawarta w dniu 7 maja 2012 r. w Szydłowcu pomiędzy Powiatem Szydłowieckim a Gminą Orońsko dotycząca udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szydłowieckiemu w formie dotacji celowej w wysokości 80 000 zł na realizację zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wlk. w m. Helenów.

Załączniki:
Umowa.pdf422 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2012