artykuł nr 1

Uchwała Nr Ra.161.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011.

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.161.2012.pdfMB