artykuł nr 1

Uchwała Nr Ra.392.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2014 r.

w sprawie: opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.392.2014.pdf476 KB