artykuł nr 1

Uchwała Nr Ra.464.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie: opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.464.2015.pdf384 KB