artykuł nr 1

POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA W SZYDŁOWCU

SKŁAD POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZYDŁOWCU:

1. sędzia Jarosław Łuczaj - Przewodniczący

2. Adam Mieczysław Włoskiewicz - Zastępca Przewodniczącego

3. Andrzej Bodo

4. Justyna Siebyła

5. Teresa Danuta Mosiołek

6. Jolanta Kozłowska

7. Patrycja Konieczna

8. Agata Kołodziej

 

SIEDZIBA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZYDŁOWCU

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec,

pokój nr 15 (sala konferencyjna)

Numery telefonów i faksu do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu: tel. (48) 6171008 w. 47,

fax (48) 6171061

 

DYŻURY POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZYDŁOWCU:

18 październik 2010 r. - godz. 8.00-15.30

19 październik 2010 r. - godz. 8.00-15.30

20 październik 2010 r. - godz. 8.00-18.00

21 październik 2010 r. - godz. 8.00-18.00

22 październik 2010 r. - godz.  8.00-24.00