artykuł nr 1

Bilans jednostki za 2019 rok

artykuł nr 2

Bilans jednostki budżetowej za rok 2018