artykuł nr 1

Procedury: odwiedzin mieszkańców, zabierania mieszkańców poza teren DPS "DK", przyjęcia mieszkańca do DPS

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego NR WPS.9421.76.2020 z dnia 05.06.2020
od 9 czerwca 2020 roku zostały podjęte działania w kierunku umożliwienia mieszkańcom
Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach
bezpośredniego kontaktu z rodzinami, opiekunami.

artykuł nr 2

PODZIĘKOWANIE

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.

Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie

Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody

Wytrwale i do końca wyciągać pomocną dłoń”

 

 

P O D Z I Ę K O W A N I E

W imieniu mieszkańców i pracowników,

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

składa serdeczne podziękowania za dotychczasową pomoc, wsparcie finansowe, materialne,

czy po prostu dobre słowo w tym trudnym dla nas czasie.

Dziękujemy, że zawsze możemy liczyć na Państwa pomoc i współpracę. Pełni nadziei na lepsze jutro…

Składamy serdeczne podziękowania:

 

Starostwu Powiatowemu w Szydłowcu

Radnym Powiatu Szydłowieckiego

Związkowi Strzeleckiemu w Radomiu

Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu Wydział Polityki Społecznej w Warszawie

Ekipie Lodowcowej „Chlewiska”

Ks. A. Kuc,

ZPHU A. W. Plaskota

Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

3 D – Puławy

Kołu Gospodyń Wiejskich z Mniszka

Fundacji „Maskidlamedyków”

Kołu Gospodyń Wiejskich z Majdowa

Urzędowi Gminy w Orońsku

Pracownikom Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”,

Wszystkim darczyńcom i wspierającym nas w tym trudnym czasie epidemii.

 

Z wyrazami szacunku

Andrzej Mularczyk

Dyrektor DPS "DK" w Łaziskach